Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Stanowiska - numery telefonów

Komórki Urzędu

Imię i nazwisko

pracownika, stanowisko

Numer

telefonu

Dni przyjęć

Numer

pokoju

Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Godziny pracy:  

poniedziałek           8:00 - 16:30
  wtorek - czwartek   7:30 - 15:30 
piątek                     7:30 - 15:00

e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl

Kasa

Agnieszka Nawrocka Inspektor

91 424-19-72

pon. 800 - 1630

wt. 1030 - 1430

śr.- czw. 730 - 1430

pt. 1030 - 1400

 

1

Ds. podatków od osób prawnych

Wioletta Sikora

Inspektor

91 424-19-75

poniedziałek

800 - 1630

 

wtorek, środa, czawartek

730 - 1530

 

 piątek

730 - 1500

  

2

Ds. podatków od osób fizycznych – miejscowość Dobra, Płochocin, Grzepnica, Sławoszewo

Renata Wasiluk

Inspektor

91 441-05-01

Ds. księgowości

Renata Jankowska

Inspektor

91 441-05-03

3

Ds. Windykacji należności budżetowych, ds. dotacji

Renata Łuniewska

Inspektor

91 424 19 74

Ds. podatków

Żaneta Łopyta

Główny Specjalista

91 424 19 71

4

Ds. podatków od osób fizycznych

miejscowości:

 

 

5

Dołuje, Kościno, Skarbimierzyce, Wołczkowo

Joanna Mecherska

Inspektor

91 424 44 91

Mierzyn, Stolec

 

Bezrzecze, Buk

 

Mierzyn, Łęgi, Rzędziny, Wąwelnica, Redlica

Karolina Łęcka

Inspektor

Dorota Gierszewska

Inspektor

Ewa Dąbkowska

Inspektor

91 311 33 19

Ds. podatków – księgowanie wpłat, zaświadczenia

Stefania Mikuła

Inspektor

91 424 44 91

Informatyk

Łukasz Dziuban

Informatyk

91 311 34 18

6

 

Ds. podatków - podatek od środków transportowych, ubezpieczenia OC rolników

Małgorzata Pawłowicz

Inspektor

91 311 33 21

7

Ds. wieczystego użytkowania
i opłaty adiacenckiej

Alina Ziental

Inspektor

91 424 44 92

Ds. Podatków - egzekucja zobowiązań pieniężnych

Jolanta Fuerst

Inspektor

91 311 33 21

Sekretariat Wójta Gminy 

Mirela Adrianek

Inspektor

Kamila Wójcik

Sekretarka

91 311 30 48

8

Ds. Kadr

Tamara Gębuś

Inspektor

91 424 44 93

10

Ds. płac

Marzena Ciszewska

Inspektor

91 311 31 77

10

Ds. Obsługi Rady Gminy

Ewelina Ziółko

Inspektor

91 424 19 57

11

Ds. kancelaryjnych

Kinga Kowalewska

Pomoc Administracyjna

91 441 05 00

11

Skarbnik Gminy

Jolanta Jankowska

91 424 19 77

12

Sekretarz Gminy

Rozalia Adamska

91 311 34 17

13

Ds. Księgowości

Bożena Łukasiewicz

Inspektor

91 424 19 78

14

Marta Jankowska

Inspektor

14

Justyna Lesiak

Inspektor

91 441 05 02

15

Katarzyna Borowska

Specjalista

Izabela Rawicka 

Inspektor

91 311 34 18

6

Fax

 

91 424 15 45

 

 

 

Urząd Gminy Dobra,  

Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy

 ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.30, środa, czwartek 7.30 - 15.30 ( wtorek i piątek wyłączone
z obsługi interesantów )

e-mail: wz@dobraszczecinska.pl

Kierownik Referatu

warunki zabudowy, lokalizacja celu publicznego

Zofia Wajda

Kierownik Referatu

91 424 19 76

poniedziałek  800 – 1630

środa, czwartek 730 – 1530

Sekretariat 

Anna Dunaj-Komarzyńska

Specjalista

91 424 19 76

Ds. warunków zabudowy

budownictwo mieszkaniowe

Beata Kowalewska

Inspektor

91 422 56 07

Małgorzata Graboń

Inspektor

91 422 56 07

Ds. Planowania i zagospodarowania przestrzennego -  numeracja porządkowa, nazwy ulic

Magdalena Kurowska-Owsianik

Inspektor

91 422 56 00

Angelika Śliwińska

Specjalista

91 422 56 00

 

Urząd Gminy Dobra

Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 -16.30, wtorek -  czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 15.00

e-mail: wydzial@dobraszczecinska.pl

Kierownik Wydziału

Tomasz Kakowski

91 311 32 36

 

poniedziałek

800 - 1630

 

wtorek, środa, czwartek

730 - 1530

 

piątek

730 - 1500

2

Sekretariat

Agnieszka Wasilewska vel Trzaskowska

Sekretarka

91 311 32 36

 

Zastępca Kierownika

Dagmara Wyszyńska

91 311 36 92

6

Ds. Inwestycji

Franciszek Grzeszczak

Główny Specjalista

91 422 57 36

3

Joanna Wadas-Spyra

Inspektor

91 441 24 31

Przemysław Ulas

Inspektor

91 441 24 31

Artur Czarnobrywy

Specjalista

91 441 24 32

Ds. zaburzenia stosunków wodnych

Agata Bystrzak

Inspektor

91 441 24 33 4

Ds. Melioracji

Dominik Krzemiński

Główny Specjalista

91 422 57 33

4

Ds. Gospodarki gruntami: dzierżawa, sprzedaż gruntów, rozgraniczenia

 

Wioletta Czarnota

Inspektor

 

 

91 424 19 73

 

pon. 800 – 1630

śr. czw. 730 - 1530

 

7

Ds. Warunków technicznych:

woda - kanalizacja

Małgorzata Kuryło

Inspektor

91 422 36 07

pon. 800 – 1630

śr. czw. 730 - 1530

5

Ewelina Węgierek-Pawłowska

Inspektor

91 422 36 00

Ds. Gospodarki komunalnej - drogi

Karolina Zacharska

Inspektor

91 311 33 81

pon. 800 – 1630

śr. czw. 730 - 1530

8

Łukasz Klimczak

Inspektor

91 441 24 30

8

Piotr Turczynowski

Inspektor

91 311 33 82

8

Ds. Zamówień publicznych

Liliana Toczek

Inspektor

91 422 39 22

poniedziałek

800 - 1630

 

wtorek, środa, czwartek

730 - 1530

 

piątek

730 - 1500

8a

Aneta Abramowska

Inspektor

91 422 39 22

8a

Fax

 

91 422 39 20

 

 

 

Urząd Gminy Dobra

Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska, Wołczkowo, 72-003 Dobra, ul. Lipowa 51

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 -16.30, wtorek  - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 15.00

e-mail: wso@dobraszczecinska.pl

Kierownik Wydziału

Małgorzata Chmielewska

91 311 22 81

poniedziałek

800 - 1630

 

wtorek, środa, czwartek

730 - 1530

 

piątek

730 - 1500

7

Sekretariat

Natalia Graf-Klimczak

Pomoc Administracyjna

91 311 22 81

 

Ds. Dowodów osobistych

Janina Kujawa

Inspektor

91 311 23 00

1

Ds. Ewidencji ludności

Maria Komajda-Kosińska Inspektor

91 311 38 03

1

Ds. Działalności Gospodarczej

Ewa Szewczuk

Inspektor

91 439 65 07

pon. 800 – 1630

wt.  730 – 1530

śr. czw. 730 - 1530

2

Karta Dużej Rodziny,

Szczecińska Karta Rodzinna

Agnieszka Łączna-Jaworek

Inspektor

91 441 05 40

pon. 800 – 1630

wt.  730 – 1530

śr. czw. 730 - 1530

2

Ds. Ochrony środowiska

 wycinka drzew, cmentarze

Przemysław Szymański

Główny Specjalista

91 311 23 06

2

Ds. Ochrony środowiska - decyzje środowiskowe, azbest

Magdalena Majerczyk-Nowak

Główny Specjalista

91 311 38 40

4

Stanowiska ds. pozyskiwania funduszy z UE, zabytki

Izabela Dryjańska

Główny Specjalista

91 441 05 41

poniedziałek

800 - 1630

 

wtorek, środa, czwartek

730 - 1530

 

piątek

730 - 1500

3

Koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Anna Komajda-Pryczek

Specjalista

91 311 36 18

3

FAX

 

91 311 22 81

 

 

 

Urząd Gminy Dobra
Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, 72-003 Dobra, ul. Graniczna 39b
Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 15.00
e-mail: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl

Kierownik Wydziału

Anna Budzyńska

91 311 34 87

poniedziałek

800 - 1630

 

wtorek, środa, czwartek

730 - 1530

 

piątek

730 - 1500

3

Sekretariat - Kasa

Anna Lewandowska

Inspektor

91 311 34 87

5

Ds. Egzekucji opłat

Wioletta Górka

Referent

91 421 44 43

2

Ds. Gospodarki odpadami komunalnymi

Anna Lewandowska

Inspektor

91 421 44 43

Ds. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przyjmowanie deklaracji)

Natalia Wierzbicka

Specjalista

91 421 45 85

1

Adela Pietryszak

Inspektor

Alicja Godlewska-Gronek

Pomoc Administracyjna

91 311 23 07

Ds. Księgowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Monika Szczuko

Specjalista

91 311 34 16

4

Sonia Badowska

Specjalista

91-424-44-90

 

Straż Gminna w Dobrej z siedzibą w Wołczkowie
 ul. Lipowa 51 Wołczkowo, 72-003 Dobra,
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 22.00
sobota 7.00 - 15.00
Sekretariat: poniedziałek - piątek  7.00 - 15.00
e-mail: strazgminna@dobraszczecinska.pl

Komendant Straży Gminnej

Andrzej Budzyński

91 311 52 56

 

poniedziałek – piątek

700 - 1500

 

Sekretariat

91 311 52 56

w soboty oraz po godzinie 1500:
501 701 076

FAX

 

91 431 40 28

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
 ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra
e-mail: zk@dobraszczecinska.pl

 

Zarządzanie Kryzysowe

Grzegorz Pieszko

Główny Specjalista do Spraw Zarządzania Kryzysowego, któremu powierzono obowiązki Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

91 312 06 03

508 222 219

środa

730 - 1530

czwartek
730 - 1530

piątek
730 - 1500

Obrona Cywilna

Andrzej Wajda

Główny specjalista ds. Obronnych

91 312 06 03

poniedziałek

730 - 1430

wtorek  730 – 1430

środa 730 – 1430

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, 72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek 8.00 - 15.00, środa - piątek 7.00 - 15.00

 

Kierownik OPS

Krystyna Ryszkiewicz

91 424 19 79

poniedziałek

800 - 1700

 

wtorek

800 - 1500

 

środa, czwartek piątek

700 - 1500

Pracownicy socjalni

Monika Kalinowska

Magdalena Lipińska

Katarzyna Kamińska

Elżbieta Wiśniewska

91 311 33 93

Świadczenia rodzinne,

 

Świadczenie wychowawcze 500+

 

Fundusz Alimentacyjny

Ewa Pałczyńska
Główny Specjalista - Kierownik Zespołu

 

Marzena Jemielity
Inspektor

 

Sylwia Wójtowicz
Inspektor

 

Joanna Suproniuk
Pracownik I stopnia wykonujący prace w ramach robót publicznych

 

Magdalena Markunowicz
Inspektor

 

 

91 311 38 10

poniedziałek

800 - 1700

 

wtorek

800 - 1500

 

środa, czwartek

700 - 1500

FAX

 

91 424 19 79

 

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

 

 

Kierownik

 

Joanna Hrabska

91 311 37 38

 

 

Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Dobrej

ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek - niedziela 8.00 - 16.00

e-mail: schronisko@schronisko.dobraszczecinska.pl

 

Dyrektor

Katarzyna Hermanowicz

 

508 222 247

 

 

 

 

 

 

Główna Księgowa

Irena Łozynek

 

508 222 247

 

Lekarz Weterynarii

Armand Oczkowicz

 

508 222 247

 

Lekarz Weterynarii Agata Miklewicz 508 222 247

Lekarz Weterynarii

Anita Pawlak

 

508 222 247

 

Specjalista ds. adopcji i kadr

Ewa Sekrecka

 

508 222 247

 

Referent ds. adopcji i księgowości

Joanna Woronowicz

 

508 222 247

 

 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek

ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

 

 

Dyrektor

 

Zofia Hrynkiewicz

91 424 19 80

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rozalia Adamska 06-09-2016 19:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rozalia Adamska 06-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 11-10-2019 07:41