Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Stanowiska - numery telefonów

Informuję, że z dniem 17 maja 2021r. (poniedziałek) Urząd Gminy Dobra (wszystkie wydziały) wznawia bezpośrednią obsługę Interesantów. Jednocześnie informuję, że w celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2 Interesanci Urzędu Gminy Dobra zobowiązani są:

- do zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa,

- do dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu,

- do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie,

- do ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie,

- do ograniczenia rozmów (w tym także używania telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w obiekcie,

- do stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

Zarządzenie nr 59/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra >> pobierz (pdf)

Kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Dobra możliwy jest telefonicznie lub przez internet - drogą e-mailową oraz przez platformę e-puap ( www.epuap.gov.pl ).

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy Państwa o wyrozumiałość.

 

Wójt Gminy Dobra 

Teresa Dera 

Podstawa prawna: § 24a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( poz. 1931 )

 

Komórki Urzędu

Imię i nazwisko

pracownika, stanowisko

Numer

telefonu

Dni przyjęć

Numer

pokoju

Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Godziny pracy:  

poniedziałek                 8:30 - 16:30 
wtorek - piątek              7:00 - 15:00

e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl

Kasa

Agnieszka Nawrocka Inspektor

91 424-19-72

pon. 830 - 1630

wt., pt. 1030 - 1400

śr.- czw. 700 - 1400

 

1

Ds. podatków od osób prawnych

Wioletta Sikora

Inspektor

91 424-19-75

poniedziałek

830 - 1630

 

wtorek - piątek

700 - 1500

2

Ds. podatków od osób fizycznych – miejscowość Dobra, Płochocin, Grzepnica, Sławoszewo

Renata Wasiluk

Inspektor

91 441-05-01

Ds. księgowości

Renata Jankowska

Inspektor

91 441-05-03

3

Ds. Windykacji należności budżetowych, ds. dotacji

Renata Łuniewska

Inspektor

91 424 19 74

Ds. podatków od osób fizycznych

miejscowości:

 

 

5

Dołuje, Kościno, Skarbimierzyce, Wołczkowo

Joanna Mecherska

Inspektor

91 424 44 91

Mierzyn, Stolec

 

Bezrzecze, Buk

 

Mierzyn, Łęgi, Rzędziny, Wąwelnica, Redlica

Agnieszka Sobkowiak

Specjalista

Dorota Gierszewska

Inspektor

Ewa Dąbkowska

Inspektor

91 311 33 19

Ds. podatków – księgowanie wpłat, zaświadczenia

Stefania Mikuła

Inspektor

91 424 44 91

Ds. podatków

Żaneta Łopyta

Główny Specjalista

91 424 19 71

6

Ds. księgowości

Izabela Rawicka

Inspektor

91 311 34 18

Ds. podatków - podatek od środków transportowych, ubezpieczenia OC rolników

Małgorzata Pawłowicz

Inspektor

91 311 33 21

7

Ds. Podatków - egzekucja zobowiązań pieniężnych

Jolanta Fuerst

Inspektor

91 311 33 21

Ds. komunikacji autobusowej, oświetlenia ulicznego, wieczystego użytkowania

Beata Kubińska

Specjalista

91 424 44 92 7

Sekretariat Wójta Gminy 

Izabela Worach

Inspektor

Justyna Hummel

Pomoc Administracyjna

91 311 30 48

8

Ds. Kadr

Tamara Gębuś

Inspektor

91 424 44 93

10

Sylwia Wójtowicz

Inspektor

91 441 05 04 10

Ds. płac

Marzena Ciszewska

Inspektor

91 311 31 77

10

Ds. Obsługi Rady Gminy

Ewelina Wiśniewska

Inspektor

91 424 19 57

11

Ds. kancelaryjnych

Kinga Kowalewska

Pomoc Administracyjna

91 441 05 00

11

Skarbnik Gminy

Jolanta Jankowska

91 424 19 77

12

Sekretarz Gminy

Rozalia Adamska

91 311 34 17

13

Ds. Księgowości

Bożena Łukasiewicz

Inspektor

91 424 19 78

14

Marta Jankowska

Inspektor

14

Justyna Lesiak

Inspektor

91 441 05 02

15

Katarzyna Borowska

Inspektor

Fax

 

91 424 15 45

 

 

 

Urząd Gminy Dobra,  

Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy

 ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, środa, czwartek 7.00 - 15.00 (wtorek i piątek wyłączone
z obsługi interesantów)

e-mail: wz@dobraszczecinska.pl

Kierownik Referatu

warunki zabudowy, lokalizacja celu publicznego

Zofia Wajda

Kierownik Referatu

91 424 19 76

poniedziałek  830 – 1630

środa, czwartek 700 – 1500

Sekretariat 

Anna Kozłowska

Referent

91 424 19 76

Ds. warunków zabudowy

budownictwo mieszkaniowe

Beata Kowalewska

Inspektor

91 422 56 07

Małgorzata Graboń

Inspektor

91 422 56 07

Ds. Planowania i zagospodarowania przestrzennego -  numeracja porządkowa, nazwy ulic

Magdalena Kurowska-Owsianik

Inspektor

91 422 56 00

Angelika Śliwińska

Specjalista

91 422 56 00

 

Urząd Gminy Dobra

Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 -16.30, wtorek -  piątek 7.00 - 15.00, piątek 7.30 - 15.00

e-mail: wydzial@dobraszczecinska.pl

Kierownik Wydziału

Tomasz Kakowski

91 311 32 36

 

poniedziałek

830 - 1630

 

wtorek - piątek

700 - 1500

2

Sekretariat

 

91 311 32 36

 

Zastępca Kierownika

Dagmara Królak

91 311 36 92

6

Ds. Inwestycji

Franciszek Grzeszczak

Główny Specjalista

91 422 57 36

3

Joanna Wadas-Spyra

Inspektor

91 441 24 31

Przemysław Ulas

Inspektor

91 441 24 31

Artur Czarnobrywy

Inspektor

91 441 24 32

Mariusz Wawrzyniak 

Specjalista

91 441 24 32
Ds. melioracji

Elżbieta Spychalska

Specjalista

91 441 24 33 4

Ds. Gospodarki gruntami: dzierżawa, sprzedaż gruntów, rozgraniczenia

Wioletta Czarnota

Inspektor

91 424 19 73

pon. 830 – 1630

śr. czw. 700 - 1500

7

Agata Kaczor 

Inspektor

91 455 30 07

7

Warunki techniczne dla deszczówki

Małgorzata Kuryło

Inspektor

91 422 36 07

pon. 830 – 1630

śr. czw. 700 - 1500

5

Sieci wodociągowe

Ewelina Węgierek-Pawłowska

Inspektor

91 422 36 00

Ds. Gospodarki komunalnej - drogi

Karolina Zacharska

Inspektor

91 311 33 81

pon. 830 – 1630

śr. czw. 700 - 1500

8

Łukasz Klimczak

Inspektor

91 441 24 30

8

Piotr Turczynowski

Inspektor

91 311 33 82

8

Monika Skoczeń

Specjalista

91 441 24 33 4

Ds. Zamówień publicznych

Liliana Toczek

Inspektor

91 422 39 22

poniedziałek

830 - 1630

 

wtorek - piątek

700 - 1500

8a

Aneta Abramowska

Inspektor

91 422 39 22

8a

Fax

 

91 422 39 20

 

 

 

Urząd Gminy Dobra

Wydział ds. Obywatelskich, Wołczkowo, 72-003 Dobra, ul. Lipowa 51

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 -16.30, wtorek - piątek 7.00 - 15.00

e-mail: wso@dobraszczecinska.pl

Kierownik Wydziału

Małgorzata Chmielewska

91 311 22 81

poniedziałek

830 - 1630

 

wtorek - piątek

700 - 1500

7

Sekretariat

Natalia Graf-Klimczak

Pomoc Administracyjna

91 311 22 81

 

Ds. Dowodów osobistych

Janina Kujawa

Inspektor

91 311 23 00

1

Ds. Ewidencji ludności

Maria Komajda-Kosińska Inspektor

91 311 38 03

1

Ds. Działalności gospodarczej

Karty Dużej Rodziny,

Szczecińskiej Karty Rodzinnej,

oraz zabytków 

Agnieszka Łączna-Jaworek

Inspektor

91 439 65 07

pon. 830 – 1630

wt. - czw. 700 – 1500

1

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy z UE

Izabela Dryjańska

Główny Specjalista

91 441 05 41

poniedziałek

830 - 1630

 

wtorek - piątek

700 - 1500

3

Ds. gminnych boisk, placów zabaw i parkingów leśnych; opróżniania koszy ulicznych;
 utrzymania czystości na przystankach autobusowych

Marlena Kapińska-Barszcz

91 441 05 40

3

FAX

 

91 311 22 81

 

 

Urząd Gminy Dobra

Wydział ds. Ochrony Środowiska, 72-003 Dobra, ul. Graniczna 31

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 -16.30, wtorek - piątek 7.00 - 15.00

e-mail: wos@dobraszczecinska.pl

Kierownik wydziału Andrzej Miluch 91 311 23 06

poniedziałek

830 - 1630

wtorek - piątek

700 - 1500

 
Sekretariat, czyste powietrze

Anna Komajda-Pryczek

Specjalista

91 311 23 06  
Naturalna retencja, dzikie wysypiska, sprawy dot. zalegania odpadów

Monika Buczek

Inspektor

91 311 38 40

pon. 830 – 1630

śr. - czw. 700 – 1500

 

Decyzje środowiskowe, azbest, zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków, zezwolenia dla firm na odbiór i transport ścieków

Magdalena Majerczyk-Nowak

Główny Specjalista

91 311 38 40  
Wycinka drzew, opieka nad zwierzętami, zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, waloryzacja przyrodnicza

Anna Lewandowska

Inspektor

91 311 36 18  
Zaburzenia stosunków wodnych, opiniowanie wniosków na poszukiwania złóż kopalin

Agata Bystrzak

Inspektor

91 311 36 18  

 

Urząd Gminy Dobra
Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, 72-003 Dobra, ul. Graniczna 39b
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl

Kierownik Wydziału

Anna Budzyńska

91 311 34 87

 

3

Sekretariat - Kasa

Dorota Ciechanowicz

Sekretarka

91 311 34 87


poniedziałek
8.30 - 16.00

wtorek - piątek
7.00 - 14.30

5

poniedziałek

830 - 1630

 

wtorek - piątek

700 - 1500

2

Ds. Gospodarki odpadami komunalnymi

Wioletta Górka

Referent

91 421 44 43

Ds. Wywozu odpadów komunalnych oraz PSZOK

Paulina Dziwura

Specjalista

91 421 44 43  

Ds. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przyjmowanie deklaracji)

Monika Szczuko

Specjalista

Adela Pietryszak

Inspektor

Alicja Godlewska-Gronek

Pomoc Administracyjna

91 421 45 85

1

91 311 23 07

Ds. Księgowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i egzekucji

 Agata Przewodowska

Inspektor

91 311 34 16

4

Brygida Borycka

Specjalista

91-424-44-90

 

Straż Gminna w Dobrej z siedzibą w Wołczkowie
 ul. Lipowa 51 Wołczkowo, 72-003 Dobra,
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 20.00
sobota 7.00 - 15.00
Sekretariat: poniedziałek - piątek  7.00 - 15.00
e-mail: strazgminna@dobraszczecinska.pl

Komendant Straży Gminnej

Andrzej Budzyński

91 311 52 56

 

poniedziałek – piątek

700 - 1500

 

Sekretariat

Karolina Góralska

Pomoc Administracyjna

91 311 52 56

w soboty oraz po godzinie 1500:
501 701 076

FAX

 

91 431 40 28

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
 ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra
e-mail: zk@dobraszczecinska.pl

 

Zarządzanie Kryzysowe

Grzegorz Pieszko

Główny Specjalista do Spraw Zarządzania Kryzysowego, któremu powierzono obowiązki Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

91 312 06 03

508 222 219

środa

730 - 1530

czwartek
730 - 1530

piątek
730 - 1500

Obrona Cywilna

Andrzej Wajda

Główny specjalista ds. Obronnych

91 312 06 03

poniedziałek

730 - 1430

wtorek  730 – 1430

środa 730 – 1430

Obrona Cywilna i Administracja Systemów Teleinformatycznych

Andrzej Klein

Inspektor

91 312 06 03

wtorek  700 – 1500

środa 700 – 1100

środa 700 – 1500

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, 72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek 8.00 - 15.00, środa - piątek 7.00 - 15.00

 

Kierownik OPS

Krystyna Ryszkiewicz

91 424 19 79

poniedziałek

800 - 1700

 

wtorek

800 - 1500

 

środa, czwartek piątek

700 - 1500

Pracownicy socjalni

Monika Kalinowska

Magdalena Lipińska

Katarzyna Kamińska

Elżbieta Wiśniewska

91 311 33 93

Świadczenia rodzinne,

 

Świadczenie wychowawcze 500+

 

Fundusz Alimentacyjny

Ewa Bob
Główny Specjalista - Kierownik Zespołu

 

Marzena Jemielity
Inspektor

 

Joanna Suproniuk
Specjalista

 

91 311 38 10

poniedziałek

800 - 1700

 

wtorek

800 - 1500

 

środa, czwartek

700 - 1500

FAX

 

91 424 19 79

 

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

ul. Daniela 32, 72-002 Dołuje

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

 

 

Kierownik

 

Joanna Hrabska

91 311 37 38

 

 

Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Dobrej

ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek - niedziela 8.00 - 16.00

e-mail: schronisko@schronisko.dobraszczecinska.pl

 

Dyrektor

Katarzyna Hermanowicz

 

508 222 247

 

 

 

 

 

 

Główna Księgowa

Edyta Jedynak

 

508 222 247

 

Lekarz Weterynarii

Armand Oczkowicz

 

508 222 247

 

Lekarz Weterynarii Agata Miklewicz 508 222 247

Lekarz Weterynarii

Anita Pawlak

 

508 222 247

 

Specjalista ds. adopcji i kadr

Ewa Sekrecka

 

508 222 247

 

Referent ds. adopcji i księgowości

Joanna Woronowicz

 

508 222 247

 

 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek

ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

 

 

Dyrektor

 

Zofia Hrynkiewicz

91 424 19 80

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rozalia Adamska 06-09-2016 19:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rozalia Adamska 06-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 08-10-2021 12:21