Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Roboty budowlane polegające na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Kminkowej, Korzennej i Bukszpanowej w miejscowości Bezrzecze, gm. Dobra. Zadanie -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 656/204, 656/270, 656/276 w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Podstawienie i wywóz kontenerów zapełnionych odpadami - KATALOG -
katalog Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2017 - KATALOG -
katalog Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt - KATALOG -
katalog Wycinka czterech drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących 240 cm, 220 cm i 210 cm z terenu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 306 obręb Mierzyn 2 (ul. Topolowa w Mierzynie). Przycinka dziesięciu drzew gatunku grab pospolity z terenu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 128/2 obręb Bezrzecze. Praca ma na celu usunięcie uschniętych gałęzi znajdujących się nad pasem drogi i posesjami prywatnymi, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym; prześwietlenie oraz częściową redukcję koron drzew, celem zmniejszenia ich wymiarów oraz poprawą statyki drzew. (ul. Osiedle Leśne w Bezrzeczu) - KATALOG -
katalog Wykonanie nadzoru archeologicznego przy robotach budowlanych polegających na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 431 (ul. Cisowa) i nr ewid. 339 (ul. Wędrowna), położonych w Mierzynie, obręb Mierzyn 3 - KATALOG -
katalog Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 431 (ul. Cisowa) i nr ewid. 339 (ul. Wędrowna), położonych w Mierzynie, obręb Mierzyn 3, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie 7 operatów szacunkowych dla odpłatnej i na czas nieokreślony służebności przemysłu na rzecz Gminy Dobra na działkach nr 272/21, 272/24, 272/25, 272/27, 272/28, 272/29, 272/30 w m. Mierzyn - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 443 i 455 położonych w Wołczkowie, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Wykonywanie odłowów redukcyjnych dzików na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego dla działki nr 256/1 położonej w miejscowości Bezrzecze - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego za bezumowne korzystanie z gruntu na działce nr 221/54 w m. Mierzyn - KATALOG -
katalog Dostawa samochodu dla Gminy Dobra z przeznaczeniem dla Straży Gminnej w Dobrej - KATALOG -
katalog Wykonanie dwóch operatów szacunkowych z wyceny działek nr 84/8 i nr 208/1 położonych w Dobrej - KATALOG -
katalog Wykonanie dwóch operatów szacunkowych z wyceny działek nr 695/3 i nr 700 położonych w Dobrej - KATALOG -
katalog Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Dobra w latach 2011 - 2015 - KATALOG -
katalog Wznowienie punktów granicznych działki nr 289/2 położonej w Mierzyn 3 - KATALOG -
katalog Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu położonego w Rzędzinach 19/9 - KATALOG -
katalog Wykonanie wycinki i cięć pielęgnacyjnych drzew w gminie Dobra - KATALOG -
katalog Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie remontu nawierzchni boiska sportowego w Dobrej ul. Sportowa, działka 399 obręb Dobra, gm. Dobra - odwodnienie boiska Etap I - KATALOG -
katalog Całościowe przygotowanie i przeprowadzenie programu działań z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłem "SEGREGUJESZ NIE MARNUJESZ" na terenie szkół położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobra. - KATALOG -
katalog Syrena elektroniczna DSE 1200 wraz z osprzętem i okablowaniem - KATALOG -
katalog Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zielonymi oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach usytuowanych w miejscowościach Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe na na dostawę oprogramowania antywirusowego - KATALOG -
katalog Sprzedaż środka trwałego - kontenera znajdującego się w miejscowości Buk na działce nr 125 - KATALOG -
katalog Roboty Budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 307, 84/1, 84/10 obręb Mierzyn 2, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w ulicy Złotej i Cichej na terenie działek 28 i 97/14 położonych w miejscowości Sławoszewo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej - KATALOG -
katalog Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gmina Dobra stanowiącej działkę nr 1512 z nieruchomością stanowiącą działki o nr 77/2 i 77/1 położone w Dobrej. - KATALOG -
katalog Wykonanie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, wraz informacją o płatnościach dokonanych za miejsca na cmentarzu, mapy cmentarza oraz dokumentacji fotograficznej grobów włącznie z wdrożeniem programu do kompleksowego zarządzania cmentarzami komunalnymi w Mierzynie, Dobrej i Wołczkowie. - KATALOG -
katalog Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym - KATALOG -
katalog Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - KATALOG -
katalog Wykonanie operatów szacunkowych dla działek nr: 272/26 oraz 272/22 położonych w Mierzynie 2 - KATALOG -
katalog Wznowienie punktów granicznych działki nr 72/4 położonej w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym - KATALOG -
katalog Wykonanie opinii przez biegłego w zakresie dot. zaburzenia stosunków wodnych - KATALOG -
katalog Modernizacja szafy sterowniczej w przepompowni PS Bukszpanowa w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego - działki nr 1147, 1148, 1149, 1150, 1151 obręb Dobra, nr 157/2 obręb Rzędziny - KATALOG -
katalog Sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych drewnianych na terenach rekreacyjnych, placach zabaw i boiskach oraz kompleksowa pielęgnacja i utrzymanie czystości chodników i wjazdów mieszczących się przy skrzyżowaniach ulic i ronda (skwerów) na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działek 111/1 i 92 położonych w Dołujach, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie wycinki drzew - KATALOG -
katalog Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zielonymi oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach - KATALOG -
katalog Wykonanie podziału nieruchomości - działki nr: 22/3, 22/35, 22/34, 22/22, 22/23, 22/29, 22/7, 22/11, 22/89, 23/94, 888, 25/5 położone w m. Mierzyn 2, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wznowienie punktów granicznych - KATALOG -
katalog Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie okazania granic - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego - działki nr 132/4 obręb Mierzyn, nr 73/1 obręb Dołuje, nr 231 obręb Wołczkowo, nr 1137 obręb Dobra - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji pn. "remont i przebudowa parterowego budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na cele socjalne - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego - KATALOG -