Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 1548/1, 213/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra - KATALOG -
katalog Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 364/99, 753/1, 753/2, 753/3, 753/4, 753/5, położonych w rejonie ul. Zeusa w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 458/2 i 460 oraz odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr 460, położonych w Wołczkowie (ul. Polarna i Piaskowa) - KATALOG -
katalog Budowa dwóch odcinków gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 67/11, 67/165, położonych w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 64, 164/6, 164/10, 164/16, 164/27, 164/28, 163/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Wąwelnica (ul. Malwiny), gm Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr: 301/17, położonej w ciągu ulicy Milenijnej w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa kanałów sanitarnych wzdłuż ulicy Szkolnej i Nad Ruczajem na terenie Bezrzecze - na terenie działek nr 898/4, 901, 71 położonych w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 152, 213, 214/16, położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 1550/4, 1550/19, położonych w rejonie ulicy Cesarskiej w Dobrej - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 1550/4, 213/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm Dobra - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działki nr: 213 w Dołujach, ul. Świstaka - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej przez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr: 467, położonej w ciągu ul. Kokosowej w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr: 385/2, położonej w ciągu ul. Migdałowej w Dobrej - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 30/4, 30/36 oraz budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 30/36, położonej w rejonie ul. Wichrowej w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn90PE i dn63PE na terenie działki nr: 28/10, położonej w Bezrzeczu gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z szafą kablową na terenie działek nr: 301/7, 301/10, 303, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek nr: 215, 227, położonych w obrębie ewidencyjnym Kościno, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 1529/22, 1529/47, położonych w rejonie ul. Ułańskiej w Dobrej - KATALOG -
katalog Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Porzeczkowej na terenie działek nr: 882/2 i 488 w Wołczkowie - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 1504/76 i 1504/74 - KATALOG -
katalog Przebudowa i rozbudowa [o powierzchnię zabudowy do 13,5 m2] kościoła o pomieszczenie zakrystii - na terenie działki nr: 12/11, położonej w obrębie Kościno, Gmina Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr: 302/96, położonej w ciągu ul. Rolniczej w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej, na terenie działek nr: 210/1, 208, 84/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm Dobra - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 521/14, położonej w miejscowości Wołczkowo ul. Pistacjowa - KATALOG -
katalog Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SV-15kV na terenie działek nr: 385/2, 385/25. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV na terenie działki nr: 385/2. Zabudowa szafy kablowej SK na terenie działki nr 385/2 przy granicy z działką nr 385/14. Zabudowa złącza kablowego ZKP na terenie działki nr 385/2 przy granicy z działkami nr: 385/27 i 385/28, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra. - KATALOG -
katalog Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 96, 56/22, 56/27 położonych w rejonie ul. Zachodniej w Łęgach - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez: budowę elektroenergetycznej linii kablowej o,4 kV na terenie działek nr: 44/23, 44/37, 308; posadowienie szafy kablowej na terenie działki nr: 308 przy granicy działki nr 44/24; zabudowie dwóch złącz kablowych ZK na terenie działki nr 44/23 przy granicy z działką nr 44/25, 44/26 i 44/29; zabudowie złącza kablowego ZK na terenie działki nr 44/37 przy granicy z działką nr 44/29 i 44/30; położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 46/1, 22, 24, 25 położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr: 64, 112, 189, 176/4, utwardzenie nawierzchni drogi gminnej, położonej na działkach nr: 64 i 157/1, położonych w miejscowości Wąwelnica - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 465/2 i 465/6, położonych w ciągu ul. Groszkowej w Wołczkowie - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 329 i 365/235, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej min średnicy 160 mm na terenie działek nr: 210/1, 360/0, 360/18, 385/2, położonych w obrębie Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej, na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Grzepnica, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn152PE na terenie działki nr: 302/75, położonej w ciągu ul. Wiatracznej w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 373 i 379, (ulica Działkowa i Piaskowa) położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 81, położonej w Łęgach - KATALOG -
katalog Przebudowa linii napowietrznej WV 110 kV Redlica - Glinki na terenie działki nr: 458/5, położonej w Wołczkowie w rejonie ul. Polarnej - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Aero 2 Sp. z o.o. o nazwie Bartoszewo nr BT42844 na wieży stalowej na terenie działki nr: 54 w Sławoszewie - KATALOG -
katalog Budowa studni głębinowej na działce nr 9/34 wraz z podłączeniem suw w instalację wodną, elektryczną, sterowniczą przez działki nr 9/34; 3; 1/24; 1/3; 1/16 w miejscowości Skarbimierzyce, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA S.A. nr 74027 "PSZ_DOBRA SZCZ_MIERZYNZGODNA" na terenie działki nr: 13 [obr. Mierzyn 2], położonej przy ul. Zgodnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdem z drogi gminnej - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr: 339, 431, położonych w obrębie Mierzyn 3, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 46/1, 58/8, 58/26, 14, 58/28, 58/29, 59, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm na terenie działki nr: 214/1, położonej w obrębie Dobra, gm Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 273/27, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 2, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]. - KATALOG -
katalog Budowa elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV, szafy kablowej oraz złącz kablowych ZKP na terenie działek nr: 44/23, 308, 44/24, 44/29, 44/26 w rejonie ul. Lubieszyńskiej w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV oraz złącza kablowego ZKP na terenie działek nr: 270/21, 923/1, 316, 923/4, 923/2, 124/7, położonych w rejonie ul. Elżbiety w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej śr. 160 i śr. 110 mm na terenie działki nr: 8/26, 26, 34, oraz budowa drogi dojazdowej [o szerokości 5m] z dwoma zjazdami i oświetleniem zewnętrznym na terenie działek nr: 8/26 i 26, położonych w obrębie Kościno, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]. - KATALOG -
katalog Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej na działce nr ewidencyjny 140 w miejscowości Buk Gmina Dobra Szczecińska zlokalizowanej na działkach nr 140 i 29 z obrębu nr 0002 Buk - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - na terenie działek nr: 339, 431, położonych w rejonie ul. Wędrownej w Mierzynie w celu podłączenia projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 437 - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 46/1, 58/8, 58/26, 14, 58/28, 58/29, 59, położonych w Grzepnicy dla obsługi działek pod budownictwo jednorodzinne - KATALOG -
katalog Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o wysokości całkowitej do 47mnpt na terenie działki nr: 273/27, położonej przy ul. Spółdzielców w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek nr: 22, 24, 25, położonych w obrębie Grzepnica, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]. - KATALOG -