Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Projekty uchwał VIII sesja Rady Gminy Dobra w dniu 24 września 2015 r.

Projekty uchwał VIII sesja Rady Gminy Dobra w dniu 24 września 2015 r.
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministów, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącym odrzucenia zapisów projektu ustawy Prawo Wodne. pobierz
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 r. pobierz

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjenj, Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego"

Załącznik 1 - pobierz

Załącznik 2 - pobierz

Załącznik 3 - pobierz

Załącznik 4 - pobierz

Załącznik 5 - pobierz

Załącznik 6 - pobierz

Załącznik 7 - pobierz

pobierz

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. pobierz
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2015 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za I półrocze 2015 r. pobierz
Informacja o wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2015 – 2025 za I półrocze 2015 r. pobierz
Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie za okres 01.07.2014 – 30.06.2015 r. pobierz
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. pobierz
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
pobierz
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny. pobierz
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra obejmującego tereny w obrębach: Buk, Grzepnica, Skarbimierzyce, Stolec, Rzędziny. pobierz
Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego. pobierz
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra. pobierz
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dołuje. pobierz
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obręb Wołczkowo. pobierz
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminu Dobra. pobierz
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały
o przygotowaniu przez Wójta projektu uchwały „w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.
pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2015 – 2025. pobierz
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu. pobierz
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2016. pobierz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 15-09-2015 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 15-09-2015 09:11