Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie - Wójt Gminy Dobra przystąpił do opracowywania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobra

z dnia  24 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.)                     

podaje się do publicznej wiadomości

następujące informacje:

Wójt Gminy Dobra przystąpił do opracowywania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra  wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra opracowywany jest w ramach projektu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego pn. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i ma na celu m.in. wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Gminy Dobra, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz innych dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie (stanowiska innych organów, jeżeli są dostępne) w terminie od dnia 30.07.2015 r. do dnia 19.08.2015 r.:

  1. w Urzędzie Gminy Dobra, w Dobrej 72-003, przy ul. Granicznej 24 a, stanowisko nr 4  w poniedziałki od 8.00 – 17.00 , w środy od 8.00 – 15.00 , czwartki i piątki w godz. godz. 7.00 – 15.00,
  2. na stronie internetowej  Urzędu Gminy Dobra w Biuletynie Informacji Publicznej,
    (www.bip.dobraszczecinska.pl).

Uwagi i wnioski na formularzu konsultacji do ww. dokumentów można składać w terminie 21 dni, tj. od 30.07.2015 r. do 19.08.2015 r.:

- w formie pisemnej na adres Wykonawcy, tj. ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, fax. (77)44 26 695, lub na adres: Urząd Dobra, ul. Graniczna 24 a, 72-003 Dobra

- ustnie do protokołu w ww. siedzibie Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: pgn_som@atmoterm.pl, lub Urzędu Gminy Dobra.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójta Gminy Dobra.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

                                                                                                                      Wójt Gminy Dobra

 

Dokumentacja do wglądu i formularze są w linku : http://www.bip.dobraszczecinska.pl/strony/8579.dhtml

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 27-07-2015 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 30-07-2015 13:32