Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Budowa sieci wod - kan na terenie działek 32, 33, 36 w Redlicy , gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Budowa kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 275/38, rozbudowa sieci kablowej SN-15 kV i nn-0,4 kV wraz z układem złącz kablowo-pomiarowych i szafek kablowych na terenie działek nr: 338/2, 275/38, 276/179 - poza obszarami objętymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 2, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 336, 333/2, 244/1, 244/2, 739/7, (ul. Długa, ul. Żurawinowa, ul. Kolorowa) położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN, poprzez budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN, wykonanej 3 kablami z żyłami aluminiowymi w osłonie i izolacji polietylenowej na terenie działki nr 254/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 213/1 (ul. Ułańska) i 1550/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami ZKP dla zasilania budynków jednorodzinnych na działce nr 40 - na terenie działek nr: 781, 40, 216/3, położonych w rejonie ulic: Kaczeńcowej i Granicznej w Dobrej - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działki nr: 29, położonej w obrębie ewidencyjnym Buk, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 5 i 245/16, położonych w obrębie ewidencyjnym Buk, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV poprzez budowę rozdzielczej linii kablowej 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi na terenie działki nr 113/78, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 1529/40, 1529/22, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE i dn 63 PE na terenie działek nr: 5/10, 8/8, 8/31, 11, położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 486/11, 501, 882/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działki nr: 67/19, położonego w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę: gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE na terenie działek nr: 220/1, 331, gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE na terenie działki nr: 331, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV poprzez: budowę rozdzielczej linii kablowej 0,4 kV od istniejącego złącza kablowego, zlokalizowanego na terenie działki nr 58/8 przy granicy z dz. nr 58/4, przez działki nr 58/8, 58/26, 14, 58/29, 61/5 do projektowanej szafy kablowej na trenie działki nr 61/5 przy granicy z działką nr 62 położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia: dn 90 PE na terenie działek nr: 385, 480, 500, dn 63 PE na terenie działek nr: 385, 499, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 26 i 8/26, położonych w obrębie ewidencyjnym Kościno, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działki nr: 385, położonego w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 371, 1195, 1200, 1203, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Rozbudowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 125, obr. Buk, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 11/10, obr. Grzepnica, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 43/13, obr. Łęgi, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S.A. na terenie działki nr 204/2 (przy ul. Weleckiej) w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 1529/62, 1529/22, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV poprzez: budowę rozdzielczej linii kablowej 0,4 kV od istniejącego węzła kablowego, zlokalizowanego na terenie działki nr 410 przy granicy z dz. nr 402/1 do granicy działki nr 36/3 - na terenie działek nr: 410, 308, zabudowę dwóch złączy kablowo-pomiarowych na terenie działki nr 308 przy granicy działki nr: 36/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 1/1, 9/17, 12, położonych w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę rozdzielczej linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 8/26, 26, zabudowę pięciu złącz kablowych na terenie działki nr 8/26 przy granicy działek nr: 8/15 i 8/16, 8/17 i 8/19, 8/20 i 8/21, 8/22 i 8/23, 8/24 i 8/25 położonych w obrębie Kościno, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą - KATALOG -
katalog Modernizacja technologii uzdatniania wody, poprzez montaż (wewnątrz budynku uzdatniania wody) sedymentatora lamelowego wraz z niezbędną pompownią międzyoperacyjną, armaturą i orurowaniem oraz Budowa nowego odstojnika popłuczyn o wymiarach 5,0m x 10,0m x 2,0m na terenie działki nr: 11/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę rozdzielczej linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 8, 9/31, 9/54, 9/55, 9/58, położonych w obrębie Skarbimierzyce, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia: - dn63PE na terenie działek nr: 211/1, 212/1, 314/3, - dn40PE na terenie działek nr: 314/106, 314/140, 314/56, 314/122, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Modernizacja technologii uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Grzepnicy i budowie odstojnika popłuczyn o obj. 100m3 na działce nr 11/6 w Grzepnicy - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr: 631, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Budowa węzła kablowego ZK-SN 15kV - na terenie działek nr: 68/1, 72/1, położonych w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 111/1, 92, położonych w obrębie Dołuje, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 71, 67/16, 67/78, położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Rozbudowia sieci elektroenergetycznej poprzez budowę linii kablowej 15 kV i rozdzielczej linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 29, 245/15, 245/16, położonych w obrębie Buk, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych oraz doprowadzeniu wody do działki nr 28/8 - na terenie działek nr: 13, 28/8, 36, 46, 898/8, 898/9, 898/13, 898/14, 898/15, 898/16, 901, położonych w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej dn110 na terenie działek nr: 1529/22 i 1529/47, w Dobrej - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 9/10, 9/28, 9/42, 9/43, 9/58, 12, 13/90, 14, położonych w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm.Dobra - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S.A. na terenie działki nr 364/108 w Mierzynie ul. Lubieszyńska 57 - KATALOG -
katalog Budowie sieci kanalizacji sanitarnej Dn 90 PE - tłocznej o długości około 95m na terenie działki nr: 213, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 40 mm PE w m. Buk, gm. Dobra, dz. nr 157/1, 102 obr. Buk, gm. Dobra - KATALOG -