Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Cząstkowy zakup i dostawę materiałów biurowych - KATALOG -
katalog Cząstkowy zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów - KATALOG -
katalog Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2016 - KATALOG -
katalog Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt - KATALOG -
katalog Roboty budowlane polegające na przebudowie rurociągu tłocznego w ul. Żubrzej w m. Dołuje - KATALOG -
katalog Wykonanie wycinki dwunastu drzew gatunku topola osika, z terenu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 9/9 obręb Skarbimierzyce oraz jednego drzewa gatunku wierzba biała z terenu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 333 obręb Wołczkowo - KATALOG -
katalog Wznowienie punktów granicznych działki nr 159 o powierzchni 0,0300 ha położonej w Buku - KATALOG -
katalog Zakup i dostarczenie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej gier edukacyjnych oraz drobnych upominków - gadżetów o tematyce przyrodniczo-ekologicznej - KATALOG -
katalog Przewóz dzieci ze szkół podstawowych z gminy Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - KATALOG -
katalog Przeprowadzenie prelekcji i warsztatów kreatywnych dla uczniów klas V o tematyce związanej z ochroną zwierząt - KATALOG -
katalog Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku, znajdującego się w m. Dołuje przy ul. Daniela 32 - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego dla odpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu na rzecz Gminy Dobra na działce nr 276/144 w m. Mierzyn 2 - KATALOG -
katalog Wykonanie podziału nieruchomosci - działki nr 84/3 i 208 obręb Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie opinii przez biegłego w zakresie dot. zaburzenia stosunków wodnych - KATALOG -
katalog Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i kosztorysu inwestorskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu decyzji wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr 28/8 w Bezrzeczu, gmina Dobra. - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego - działka nr 159 obręb Buk - KATALOG -
katalog Zakup oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Gminy Dobra II - KATALOG -
katalog Wykonanie procerury planistycznej zmierzającej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Zakup oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Gminy Dobra - ANULOWANE - KATALOG -
katalog Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 390/1 (ul. Jodłowa) m. Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu ogrodzenia cmentarza w m. Mierzyn dz. nr 45/5 i nr 46 obręb Mierzyn 2 - KATALOG -
katalog Wznowienie punktów graniczncyh - działki nr 38/3, 38/5 obręb Dobra - KATALOG -
katalog Azbest - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - Wykonanie łącznie sześciu operatów szacunkowych dotyczących dwóch działek w miejscowości Łęgi i działki w miejscowości Mierzyn w sprawie służebności przesyłu i bezumownego korzystania z gruntu - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 319 (ul. Wąska) m. Mierzyn - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - KATALOG -
katalog Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym - KATALOG -
katalog Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zielonymi oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach miejscowości Bezrzecze i Dołuje - KATALOG -
katalog Roboty budowlane polagające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Tygrysiej w miejscowości Dołuje - KATALOG -
katalog Roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Mierzyńska -Rolnicza w miejscowości Mierzyn - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -
katalog Wykaszaniu poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra w roku 2015 - Sektor II (miejscowości: Buk, Dołuje, Grzepnica, Kościno, Mierzyn, Rzędziny, Stolec, Wąwelnica) - KATALOG -
katalog Wykaszaniu poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra w roku 2015 - Sektor I (miejscowości: Dobra, Wołczkowo, Bezrzecze) - KATALOG -
katalog Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej - KATALOG -
katalog Wykonanie i montaż piłkochwytu - KATALOG -
katalog Wykonanie rozgraniczenia - działka nr 292/1 obręb Mierzyn - KATALOG -
katalog Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Realizacja zadania polegającego na sprzątaniu, wykaszaniu, opróżnianiu koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacji i malowaniu urządzeń zabawowych i drewnianych na terenach rekreacyjnych i placach zabaw - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - renowacja dwóch boisk sportowych - KATALOG -
katalog Odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych w postaci przeterminowanych leków pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie wznowienia granic działek nr 19/2 i 19/49 obręb Mierzyn - KATALOG -
katalog Wykonanie operatów szacunkowych Mierzyn - ul Welecka - KATALOG -