Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w Dołujach - dz. nr 2/6, 2/12, 2/13, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 3 obr. Dołuje i dz. nr 1/14 ob. Skarbimierzyce gm. Dobra

ZO.WZ.6733.145. 2014.ZW

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 647) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013 poz. 267), Wójt Gminy Dobra zawiadamia, że w dniu  04 grudnia 2014r.  została wydana decyzja Nr 72/2014  w sprawie  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowie sieci elektroenergetycznej w Dołujach:

- stacja transformatorowa 15/0,4 kV,

- linia kablowa 15 kV,

- sieć rozdzielcza kablowa 0,4 kV.

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 2/6, 2/12, 2/13, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 3  obr. Dołuje i dz. nr 1/14 ob. Skarbimierzyce gm. Dobra

                W związku z powyższym została zakończona procedura administracyjna w powyższej sprawie.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra  w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z w/w decyzją oraz aktami sprawy można zapoznać się :

  • w poniedziałki od godz. 8 do 17,
  • środy i czwartki od godz. 7 do 15 w bud. urzędu przy   ul. Szczecińskiej 16a w Dobrej (pok. nr 10).

                                                                                       

                                                                                                               Wójt Gminy Dobra

                                                                                                                    Teresa Dera

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 08-12-2014 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 08-12-2014 13:58