Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Projekty uchwał XXXII Sesja

 

Projekty uchwał XXXII Sesja
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profikatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 pobierz
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany do aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra pobierz
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra pobierz
Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra pobierz
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Dobra pobierz
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3 pobierz
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych pobierz
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowym instytucji kultury za rok 2013 pobierz
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości pobierz
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik pobierz
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy DObra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/397/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wiololetniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2014 - 2025 pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 14-04-2014 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 14-04-2014 09:24