Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV. w Skarbimierzycach, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa kablowych linii elektroenergetycznych 15 kV od stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 11335 "Mierzyn Promienista" do projektowanego Węzła Kablowego SN, na dz. nr 364/52, 364/68 i 364/99 położonych w obrębie Mierzyn 1, oraz budowa Węzła Kablowego SN na działce nr 364/52 w obrębie Mierzyn 1 w gminie Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE i dn 63 PE, w dz. nr. ewid. 4, 5/20, 229 w m. Dołuje, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 596 (ul. Akacjowa) w Mierzynie, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV przy ul. Rolniczej w Mierzynie - dz. nr 339 i 468 obr. Mierzyn 3, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu dn 63 PE w miejscowości Dołuje przy ul. Brzoskwiniowej na dz. nr 162 dr i dz. nr 181 obr. Dołuje, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w Dołujach - dz. nr 2/6, 2/12, 2/13, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 3 obr. Dołuje i dz. nr 1/14 ob. Skarbimierzyce gm. Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w Wąwelnicy - dz. nr 155, 64, 157/1 obr. Wąwelnica, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu dystrybucyjnego ś/c dn 40 PE - dz. nr 275/36 i 275/58 obr. Mierzyn 2, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 71, 67/20, i 67/43 obręb Bezrzecze gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowie sieci gazowej ś/c dn 32 PE na działce nr 45/13 obr. Sławoszewo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE na dz. nr 465/2, 465/6 przy ul. Groszkowej w Wołczkowie, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200 przy ul. Rolniczej i Mierzyńskiej w Mierzynie, działki nr 339,302/96,556 obręb Mierzyn 3 - KATALOG -
katalog Budowie sieci gazowej ś/c dn 32 PE na działce nr 45/13 obr. Sławoszewo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90-110 mm w ulicy Spółdzielców, na działkach drogowych nr 273/57, 338/2 i 376/144 w obrębie goedezyjnym Mierzyn 2, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowie gazociągu ś/c de 63 PE w miejscowości Mierzyn w ul. Akacjowej, Brzozowej na dz. nr 596, 597, 330 obr. Mierzyn 3, gm Dobra - KATALOG -
katalog Budowa linii kablowej 0,4 kV na terenie dz. nr 111/1, 147/6 ,904 obr. Dołuje dla zasilenia domu jednorodzinnego na terenie dz. nr 904 obr. Dołuje gm. Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE w dz. o nr 316 - ul. Elżbiety w Mierzynie, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 36, 54/35, 54/36, obręb Bezrzecze gmina Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci wodociągowej o węzeł hydrantowy w pasie drogowym dz. nr 12, z włączeniem do PCV fi 160 w dz. nr 13/75 obr. Skarbimierzyce - KATALOG -
katalog Budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej - grawitacyjno-tłocznej na działkach nr 298/2, 296/3, 296/2 i 249 w celu wykonania przyłączy do projektowanych budynków jednorodzinnych na działkach nr 298/3, 298/4, 298/5, 298/6, 298/7, 298/8 i 298/9 w miejscowości Wołczkowo gm. Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa istniejącej publicznej sieci gazowej ś/c dn63PE poprzez wybudowanie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63/40PE o długości ok. 470/250m dla potrzeb budynków mieszkalnych mieszkańców miejscowości Sławoszewo Gm. Dobra, m. Sławoszewo na terenie działki 31/36 i części działki 31/7 - KATALOG -
katalog Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania budynków jednorodzinnych w Wołczkowie gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 40 mm PE w m. Buk, gm. Dobra, dz. nr 157/1, 102 - KATALOG -
katalog Rozbudowa istniejącej dystrybucyjnej sieci gazowej polegającej na budowie gazociągu ś/c dn 63/40PE w dz. o nr 301/18, 301/48 i 301/45 - obr. Mierzyn 3 w m. Mierzyn, ul. Rolnicza - KATALOG -
katalog Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w Mierzynie przy ulicy Rolniczej i Mierzyńskiej - KATALOG -
katalog Budowa sieci gazowej ś/c dn 40 PE przy ul. Granicznej, dz. nr 216/3, 203/23 obr. Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji zewnętrznych w dz. nr 385, 499 i 618 obr. Wołczkowo - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE w dz. o nr 316 - ul. Elżbiety w Mierzynie, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci gazowej ś/c dn 40 PE przy ul. Białej Brzozy, dz. nr 202/10 obr. Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa istniejącej publicznej sieci gazowej dn63PE ś/c poprzez wybudowanie odcinka gazociągu ś/c dn63/40PE o długości ok. 270 m. Gm. Dobra, m. Sławoszewo, ul. Złota, dz. nr 711/1, 50 - KATALOG -
katalog Rozbudowa istniejącej dystrybucyjnej sieci gazowej polegającej na budowie gazociągu ś/c dn 40 PE na dz. nr 1504/69, 1504/71, 1504/72 obr. Dobra, w m. Dobra ul. Słoneczna Dolina - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu ś/c dn 63 PE na dz. nr 333/2, 244/1, 739/7 (ul. Długa, Żurawinowa) w m. Mierzyn, gm Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w m. Dobra - dz. nr 96/4, 96/26, 97/2, 97/8, 374 obr. Dobra, sieć rozdzielcza kablowa 0,4 kV - KATALOG -
katalog Budowie sieci gazowej ś/ć dn 90 PE - dz. nr 186/72, 186/89 - obr. Dołuje oraz dz. nr 50 obr. Dołuje gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu dn 40 PE w miejscowości Wołczkowo, ul. Leśnych Jagód, dz. nr 892/1 i 522/8 obr. Wołczkowo gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu dn 63 PE w miejscowości Mierzyn w ul. Zeusa na dz. nr 329 i 365/78 obr. Mierzyn 1, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu dn 63 PE ś/c w ul. Jesionowej, dz. nr 67/19, 67/21, a także na dz. nr 67/16 i 67/42, obr Bezrzecze - KATALOG -
katalog Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na dz. nr 44/20; 45/20; 216/3 obr. Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w dz. nr 383 obr. Mierzyn 1, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4 na działce nr 38 obr. Skarbimierzyce, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działek nr 541, 336, 302/311,269/159, 269/158, 269/155 w obr. Mierzyn 3 - KATALOG -
katalog Budowa drogi gminnej w miejscowości Dobra, ul. Klasztorna, działka nr 30/3 z obrebu geodezyjnego Dobra, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa dwóch stacji transformatorowych, linii kablowych, szafek kablowych - działki nr 488, 416/1, 415, 493/16, 493/9, 485/4, 495/9, 485/23, 485/38, 487/3, 496/9 i 561 obr. Wołczkowo oraz dz. nr 71, 72/1, 68/1 i 67/175 obr. Bezrzecze - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr 301/18 i 301/48 obręb 0009 Mierzyn 3 - KATALOG -
katalog Budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia o średnicach dn 225/180/11/90 mm PE oraz zewnętrznych instalacji gazowych dn 25/32/40/63/90 mm PE w ul. Koralowej m. Bezrzecze na dz. nr 30, 24/43, 24/48, 275/2, 32/6, 4/1, 1/20, 88/9, 88/8, 88/7, 88/6, 88/5, 88/4, 88/3, 3/1, 3/2, 140/1, 140/16, 1/6, 1/14, 928 obr. Bezrzecze, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci gazowej ś/c dn 40 PE na dz. nr 487, 311, 659 - obr. Mierzyn 1, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci gazowej ś/c dn 40 PE na dz. nr 66/10, 42, 31/12 - obr. Sławoszewo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w rejonie ulic Mandarynkowej i Ogrodowej w Wołczkowie, sieć rozdzielcza kablowa 0,4 kV - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w dz. o nr geodezyjnych 302/96 i 302/178 o długości ok. 98,50 m. - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia w ul. Poziomkowej w miejscowości Dobra, gm. Dobra (dz. nr 397/1, 214/1) - KATALOG -
katalog Budowa dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV zlokalizowanych na dz. nr 416/1 i 485/38 obr. Wołczkowo - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S.A. na terenie działki nr 364/108 w Mierzynie ul. Lubieszyńska 57 - KATALOG -
katalog Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15kV od słupa linii napowietrznej 15kV do kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15kV od istniejącej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV do kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach nr 269/155, 269/158, 269/159, 302/311, 336, 541 i 665 obręb Mierzyn 3 gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Dobra ul. Jodłowa na działce 390/1 - KATALOG -
katalog Budowie linii kablowych 15 kV od projektowanego wg odrębnego opracowania kabla elektroenergetycznego, wzdłuż ul. Kościelnej, Herbacianej i Malinowej, do istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Leśnych Jagód" nr 11680 - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej PCV fi 110 mm, L=344 mb na dz. nr 28/2, 344, 27/13 obr. Mierzyn - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z przyłączami na dz. nr 64, 163/6, 164/30 - obr. Wąwelnica z lokalizacją złącz kablowych ZKP i szaf kablowych na dz. nr 64, 163/6, 164/30, 164/31, 164/25 - obr. Wąwelnica - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia domu jednorodzinnego przy ul. Mandarynkowej dz. nr 676/2 w Wołczkowie, na działkach nr 500 dr i 480 dr z usytuowaniem złącza kablowo pomiarowego ZKP i szafy kablowej SK3 na dz. nr 500 dr w Wołczkowie - KATALOG -
dokument Rozbudowa istniejącej dystrybucyjnej sieci gazowej polegającej na budowie gazociągu ś/c dn63PE w działkach nr 711/1, 50 - obręb Sławoszewo 2014-03-25 08:02
dokument Rozbudowa istniejącej dystrybucyjnej sieci gazowej polegającej na budowie gazociągu ś/c dn63PE w działkach nr 28 i 10/1 obręb Sławoszewo 2014-03-25 08:00
dokument Rozbudowa istniejącej dystrybucyjnej sieci gazowej polegająca na budowie gazociągu ś/c dn 90PE w dz. nr 10/3, 12, 13/27, 13/93 - obręb Skarbimierzyce gm. Dobra 2014-03-12 07:14
dokument Budowa linii kablowych 15kV na działkach nr 526, 480 (ul. Malinowa) , 518/1 - obręb Wołczkowo, oraz 71 (ul. Kościelna, Herbaciana) obręb Bezrzecze 2014-03-04 13:24
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV kontenerowej, lini kablowej 15kV, sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV 2014-02-27 17:12
dokument Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w dz. o nr geodezyjnych 10/1, 28 (ul. Złota) w Sławoszewie 2014-02-25 14:47
dokument Rozbudowa istniejącej publicznej sieci gazowej dn63PE ś/c poprzez wybudowanie odcinka gazociągu ś/c dn63/40PE o długości ok. 270 m. Gm. Dobra, m. Sławoszewo, ul. Złota, dz. nr 711/1, 50 2014-02-25 14:45
dokument Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE w dz. o nr geodezyjnych 10/3, 12, 13.27, 13/93 obr. Skarbimierzyce 2014-02-21 07:10
dokument Budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego ZB4 z urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych 2014-02-21 07:08
dokument Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 301/18 i 301/48 obręb Mierzyn 3 gmina Dobra 2014-02-18 08:45