Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid.: 156, 181 - ul. Żubrza w Dołujach, obręb ewid. Dołuje, oraz na działkach nr ewid.: 18, 26, 25, 29, położonych w Kościnie, obręb ewid. Kościno, gm. Dobra, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie" znak: AB.6740.240.D.2019.KD 2019-08-07 12:21
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 29 marca 2019 r. o wydaniu w dniu 29 marca 2019 r. postanowienia znak: AB.7130.3.D.2018.JN, o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Polickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. Nr 9/2018, znak: AB.7130.3.D.2018.JN, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego" 2019-04-08 14:48
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 7 lutego 2019 r. znak AB.7130.4.D.2018.JN o o wydaniu decyzji Nr 1/2019, znak: AB.7130.4.D.2018.JN, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 190233Z (ul. Elżbiety) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Welecką (w ciągu drogi krajowej nr 10) i z ul. Topolową (droga gminna nr 190195Z), wraz z przebudową i budową zjazdów budową i przebudową sieci wodociągowej, budową kanalizacji deszczowej, budową i przebudową sieci elektroenergetycznej w tym linii oświetleniowej, przebudową sieci gazowej, przebudową sieci teletechnicznej 2019-02-13 12:41
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 7 stycznia 2019 r. dotyczące procedury wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa drogi ul. Elżbiety wraz z infrastrukturą techniczną w Mierzynie, obręb Mierzyn 2, gm. Dobra.? (znak sprawy: AB.7130.4.D.2018.JN) 2019-01-09 15:26
OBWIESZCZENIE STAROSTY POLICKIEGO o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej 3907Z wraz z budową ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, rozbudową i przebudową istniejącego skrzyżowania z ul. Słoneczną w Wołczkowie, przebudową istniejących zjazdów oraz przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z rozbudową drogi: sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej SN-15kV oraz NN-0,4kV, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej 2018-12-28 15:22
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 28 listopada 2018 r. o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 390Z, przebudowie istniejącej infrastruktury kolidującej z rozbudową drogi: sieci kanalizacji drogowej, sieci elektroenergetycznej SN-15kV oraz NN-0,4kV, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego". 2018-11-30 10:31
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 3 września 2018 r. o wydaniu decyzji nr 7/2018, znak: AB.7130.1.D.2018.GS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Modernizacja ul. Spółdzielców (droga gminna nr 190228Z) w Mierzynie" 2018-09-13 13:17
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 19 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji nr 5/2018, znak AB.7130.2.D.2017.GS o umorzeniu postępowania administracyjnego o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej Łęgi-Stolec" na terenie działek nr ewid. 142, 143/1, 145/1, 143/2, 145/2, położonych w Łęgach, obręb Łęgi, gmina Dobra, 145, 146, 147, położonych w Rzędzinach, obręb Rzędziny gmina Dobra, 67/8, 67/10, 67/11, 68, 515, 66, położonych w Stolcu, obręb Stolec, gmina Dobra 2018-07-24 14:42
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 29 czerwca 2018 r. o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Dobra w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie odcinka drogi gminnej nr 190228Z ( ul. Spółdzielców ) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Welecką ( w ciągu DK nr 10 ) oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn. "Modernizacja ul. Spółdzielców ( droga gminna nr 190228Z ) w Mierzynie postępowania 2018-07-05 15:09
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 12 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji Nr 4/2018 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Polickiego z dnia 11 grudnia 2017 r. Nr 7/2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3916Z Bezrzecze-Wołczkowo, w ciągu ul. Koralowej i Górnej 2018-06-15 12:18
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 22 maja 2018 r. o prowadzenie postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Polickiego z dnia 11 grudnia 2017 r. Nr 7/2017, znak: AB.7130.4.D.2017.JN, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3916Z Bezrzecze - Wołczkowo, w ciągu ul. Koralowej i Górnej wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu, przebudową ziemnego zbiornika retencyjnego, przebudową i budową innych dróg publicznych oraz przebudową i budową zjazdów 2018-05-28 16:44
Obwieszczenie z dnia 26 marca 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej, budowie odcinka drogi gminnej (ul. Nad Ruczajem) - klasy D, wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową sieci wodociągowej, przebudową sieci gazowej, przebudową sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV i budową oświetlenia, w ramach zadania "Modernizacja ulicy Szkolnej - droga gminna nr 190009Z i odcinka ulicy Górnej (na przedłużeniu ulicy Szkolnej w kierunku Redlicy) - droga gminna nr 190025Z w Bezrzeczu". (Znak sprawy: AB.7130.5.D.2017.KD) 2018-04-06 09:07
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 14 marca 2018 r. o wydaniu postanowienia znak: AB.7130.4.D.2017.JN, o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji Starosty Polickiego z dnia 11 grudnia 2017 r. Nr 7/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3916Z Bezrzecze - Wołczkowo, w ciągu ul. Koralowej i Górnej 2018-03-20 14:07
Obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2018 r. o prowadzeniu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej o długości 1359 m, budowie odcinka drogi gminnej (ul. Nad Ruczajem) - klasy D, o długości 39,80 m wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową sieci wodociągowej, przebudową sieci gazowej, przebudową sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV i budową oświetlenia, w ramach zadania "Modernizacja ulicy Szkolnej - droga gminna nr 190009Z i odcinka ulicy Górnej (na przedłużeniu ulicy Szkolnej w kierunku Redlicy) - droga gminna nr 190025Z w Bezrzeczu". (Znak sprawy: AB.7130.5.D.2017.KD) 2018-01-23 14:07
Obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2018 r. o wydaniu decyzji Nr 7/2017, znak: AB.7130.4.D.2017.JN, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3916Z Bezrzecze - Wołczkowo, w ciągu ul. Koralowej i Górnej wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu, przebudową ziemnego zbiornika retencyjnego, przebudową i budową innych dróg publicznych oraz przebudową i budową zjazdów 2018-01-23 14:21
Obwieszczenie z dnia 3 listopada 2017 r. dotyczące inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3916Z Bezrzecze - Wołczkowo, w ciągu ul. Koralowej i Górnej wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu, przebudową ziemnego zbiornika retencyjnego, przebudową i budową innych dróg publicznych oraz przebudową i budową zjazdów (znak sprawy: AB.7130.4.D.2017.JN) 2017-11-13 10:58
Obwieszczenie Starosty Polickiego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec" (znak sprawy: AB.7130.2.D.2017.GS ) 2017-11-07 10:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2016 o zezwoleniu na realizację inwesycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Redlica na odcinku ok. 1,5 km" (znak: AB.7130.1.D.2016.KD) 2016-09-15 14:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowie drogi gminnej w miejscowości Redlica na odcinku ok. 1,5 km (znak sprawy: AB.7130.1.D.2016.KD) 2016-09-02 13:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2015, znak: AB.7130.2.D2015.KD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budow odcinka drogi gminnej nr 190361Z, klasy dojazdowej - ul. Leśnej w miejscowości Wołczkowo, gm. Dobra, powiat Police 2015-12-17 07:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi gminnej, klasy dojazdowej - ul. Leśnej na terenie działek nr ewid.: 183/2 dr, 864, obręb ewid. 0017 Wołczkowo, gm. Dobra, w miejscowości Wołczkowo, gmina Dobra, powiat Police." 2015-09-14 08:17
Obwieszczenie Starosty Polickiego - Wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ul. Poziomkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) do ul. Bukowej - działki nr 214/1 dr, 272 dr, 695/1, 697 dr, 859 obr. 0003 Dobra w miejscowości Dobra, powiat Police" 2015-05-20 14:25
Obieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ul. Poziomkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) do ul. Bukowej - działki nr 214/1 dr, 272 dr, 695/1, 697 dr, 700, 859 obr. 0003 Dobra w miejscowości Dobra, powiat Police" 2015-04-13 08:11
Obwieszczenie o wydanej decyzji - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Skarbimierzyce do miejscowości Redlica 2014-03-11 07:58
Obwieszczenie Starosty Polickiego - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Skarbimierzyce do miejscowości Redlica 2014-01-23 07:13