Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych - KATALOG -
katalog Sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2015 - KATALOG -
katalog Podstawienie i wywóz kontenerów - dzikie wysypiska i odpady z poboczy dróg - KATALOG -
katalog Podstawienie i wywóz kontenerów oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach - KATALOG -
katalog Przegląd i konserwacja syren elektromechanicznych - KATALOG -
katalog Wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -
katalog Docieplenie stropodachu w trzech boksach dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - KATALOG -
katalog Wykonanie operatów szacunkowych służebności przesyłu na rzecz Gminy na działce nr 70 w m. Bezrzecze oraz nr 496/13 w m. Wołczkowo. - KATALOG -
katalog Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny wartości sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - działki 302/220 i 339 obręb Mierzyn - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - tablice, ulotki, naklejki - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobra - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobra - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - wyposażenie remizy OSP Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie 7 operatów szacunkowych - działki nr 1145 - 1151, obręb Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie podziału działki nr 793 w Dobrej - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny służebności na działkach nr 14 i nr 59 obręb Grzepnica, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego działek nr 63/14 i 63/15 położonych w Bezrzeczu przy ulicy Zaściankowej 51 w obrębie 0001 - Bezrzecze z działkami nr 63/7 i 61/2, 64 położonymi w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego - działka nr 54 położona w Dobrej - KATALOG -
katalog Demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wołczkowo - KATALOG -
katalog Oferta na dostawę oprogramowania antywirusowego - KATALOG -
katalog Wykonanie opinii przez biegłego w zakresie dotyczącym zaburzenia stosunków wodnych - KATALOG -
katalog Zakup wraz z sukcesywną dostawą środków medycznych na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - KATALOG -
katalog Wykonanie opinii przez biegłego w zakresie dotyczącym zaburzenia stosunków wodnych - KATALOG -
katalog Wycinka trzynastu drzew gatunku topola kanadyjska, z terenu działki drogowej oznaczonej numerem geodezyjnym 306 obręb ewidencyjnym Mierzyn 2 - KATALOG -
katalog Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym - KATALOG -
katalog Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz zestawu do piłki siatkowej i zestawu do piłki koszykowej - KATALOG -
katalog Zakup gablot informacyjnych wolnostojących ( zewnętrznych ) - KATALOG -
katalog Wykonanie i montaż piłkochwytu - KATALOG -
katalog Sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywiezieniem nieczystości, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych i drewnianych oraz konserwacja i naprawa elementów koszy do piłki koszykowej w Gminie Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mierzyn - KATALOG -
katalog Rozbiórka i utylizacja dwóch progów zwalnianjących - KATALOG -
katalog Zakup gablot informacyjnych wolnostojących (zewnętrznych) - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości, stanowiącej działki nr 107/9 i nr 119/6, położonej w Dobrej - KATALOG -
katalog Wykonanie i montaż siedzisk na ławki na terenie boiska sportowego w miejscowości Bezrzecze gm. Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie wycinki czternastu drzew gatunku wierzba iwa, z terenu rowu melioracyjnego oznaczonego numerem geodezyjnym 224/2 obręb Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie procedury planistycznej zmierzającej do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych - KATALOG -
katalog Wprowadzenie programu ochrony przed szkodnikami poprzez przeprowadzanie skutecznej deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji na terenie oraz w obiektach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - KATALOG -
katalog Cząstkowy zakup i dostawę materiałów biurowych - KATALOG -
katalog Cząstkowy zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów - KATALOG -