herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 16 października 2013 roku

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 16 października 2013 r. o godz. 12:00 w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra z siedzibą w Dobrej przy ul. Granicznej 24a odbędzie się posiedzenie Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dobra.

Porządek posiedzenia:
1. Wyjazd w teren – Sprawdzenie inwestycji gminnych w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 01.10.2013 r.
2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/280/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013 – 2025.
4. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bezrzecze (ul. Imbirowa).
8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bezrzecze (ul. Mahoniowa).
9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bezrzecze (ul. Ziołowa).
10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra (ul. Karmazynowa).
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obręb Wołczkowo.
12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2013-2020.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobra.
14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra za okres od dnia 30 sierpnia 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.
15. Zaopiniowanie sprawy zbycia części działki nr 668 (część ul. Norki ) w Dołujach.
16. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Stachowicz
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 09-10-2013 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 09-10-2013 14:28