Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Projekty uchwał XIX Sesja

Projekty uchwał XIX Sesja
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholoych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 Pobierz
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, ostalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra Pobierz
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Pobierz
Projekt uchwały w sprawie opstanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Pobierz
Projekt uchwały w sprawie podziału obszaru Gminy Dobra na sektory Pobierz
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego Gminy Dobra z Gminą Kołbaskowo w sprawie powierzenia Gminie Kołbaskowo wykonywania zadań publicznych z zakresu zorganizowania systemu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra Pobierz
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2013 - 2017 Pobierz
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu Pobierz
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobra Pobierz
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dobra na rok 2013 Pobierz
Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pobierz

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Dobra

projekt - Pobierz

mapa - Pobierz

Pobierz

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/167/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012 - 2025 Pobierz
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 r. Pobierz
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dobra Pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 22-11-2012 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 22-11-2012 13:19