herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 19 września 2012 roku

INFORMACJA


Informuję, że w dniu 19 września 2012 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Dobra odbędzie się posiedzenie Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 r.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2025.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/129/11 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2011 r. zatwierdzającej wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/190/2012 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobra.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu
i przechodu.
7. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę całości infrastruktury systemu odprowadzania ścieków, w tym nieruchomości.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Buk /ul. Leśne Wzgórze/.
9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze.
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2012 roku.
11. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2012 r. wraz z informacją
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej za I półrocze 2012 r. Informacja o wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2025 za I półrocze 2012 r.
12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra za okres od dnia 06 czerwca 2012 r. do dnia 06 września 2012 r.
13. Zaopiniowanie wniosku właścicieli działek nr 260/4 i 12 położonych w miejscowości Wołczkowo o uregulowanie sprawy dojazdu do posesji.
14. Zaopiniowanie sprawy zagospodarowania działki nr 294/2 w Dobrej.
15. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Stachowicz
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 12-09-2012 07:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 12-09-2012 07:12