Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - Grzepnica, gmina Dobra

Dobra, dnia 16 kwiecień 2012 r.

Nasz znak:
ZO.WZ.6730.190.2010.MT
ZO.WZ.6730.195.2010.MT

 

Zawiadomienie


Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 98 ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) Wójt Gminy Dobra podaje do publicznej wiadomości informację, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, tj.:
• budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr 857/16,
• budowie linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: 9/4, 10, 8, 857/16 wraz z posadowieniem słupa elektroenergetycznego na terenie działki nr 8,
• budowie linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 8, 857/1 – 857/54,
• zabudowie dwóch złączy kablowych ZKP na terenie działek nr:
- 857/15 i 857/16, 857/18 i 857/19, 857/20 i 857/21, 857/29 i 857/30, 857/53 i 857/54 przy granicy z działką nr 8,
- 857/1 i 857/2, 857/3 i 857/4, 857/5 i 857/6, 857/7 i 857/8, 857/9 i 857/10, 857/11 i 857/12, 857/13 i 857/14, 857/22 i 857/23, 857/23 i 857/25, 857/26 i 857/27, przy granicy z działką nr 857/17,
- 857/31 i 857/32, 857/33 i 857/34, 857/35 i 857/36, 857/37 i 857/38, 857/39 i 857/40, 857/41 i 857/42, 857/43 i 857/44, 857/45 i 857/46, 857/47 i 857/48, 857/49 i 857/50, 857/51 i 857/52, przy granicy z działką nr 857/28,
położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gmina Dobra oraz rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, tj.:
• budowie linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 9/4, 10, 857/55 - 857/80,
• zabudowie złączy kablowych ZKP na terenie działek nr:
- 857/55 - 857/80,
położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gmina Dobra.

Inwestorem jest ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu, Organem właściwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest Wójt Gminy Dobra, natomiast organem prowadzącym postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.


Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrej, ul. Szczecińska 16a, pokój nr 10, (poniedziałki godz. od 800 do 1700, środy i czwartki od 7.00 do 15.00), (sekretariat – wtorki i piątki od 7.00 do 15.00), oraz o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie od dnia 16 kwietnia 2012 r. do dnia 08 maja2012 r.
Wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym .
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Ewentualna konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej wyniknie w trakcie prowadzenia procedury.
Informuję również, iż nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania.


Wójta Gminy Dobra

Teresa Dera
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 19-04-2012 18:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 14-08-2012 11:24