Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do do stron postępowania z dnia 27 lutego 2019 roku o wydaniu decyzji Nr 11/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej" [znak: WONS-OŚ.420.68.2018.AW.13] 2019-03-04 16:34
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do publicznej wiadomości z dnia 27 lutego 2019 roku o wydaniu decyzji Nr 11/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej" [znak: WONS-OŚ.420.68.2018.AW.14] 2019-03-04 16:32
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 1 luty 2019 roku o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił istotne istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej" 2019-02-05 14:35
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej" (znak sprawy: WONS-OŚ.420.68.2018.AW.7) 2019-01-09 15:20
katalog Budowa dróg osiedlowych położonych w obrębie miejscowości Dobra na dz. ewidencyjnych nr 367, 1024/129, 900, 1024/32, 1532, 1024/133, 1024/5, 1024/72, 1511/1 - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 września 2018 r. o wydaniu postanowienia z dnia 25.09.2018 r. znak: WONS-OŚ.420.58.2018.KS, w którym stwierdził, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr 9/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 19.05.2014 r., znak: WONS-OŚ.4200.2.2014.AT.8, wydanej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn-Szczecin" 2018-09-27 08:07
dokument Obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zwiększenia mocy produkcyjnych maszyn papierniczych fabryki LEIPA Georg Leinfelder GmbH w Schwedt nad Odrą, na terytorium Niemiec 2018-02-01 11:25
dokument Obwieszczenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o możliwości zapoznania się z treścią zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Świdwie" 2018-01-04 12:12
dokument Obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2017 r. informujące o możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Świdwie" 2017-12-19 09:44
dokument Obwieszczenie z dnia 15.12.2017 r. o możliwości zapoznania się z treścią zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15.12.2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Świdwie" 2017-12-18 12:37
dokument Obwieszczenie z dnia 25.10.2017 r. o możliwości zapoznania się z treścią projektu zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Świdwie" 2017-10-27 09:50
katalog Modernizacja ul. Szkolnej - droga gminna nr 190009Z i odcinka ul. Górnej ( na przedłużeniu ulicy Szkolnej w kierunku Redlicy) - droga gminna nr 190025Z w Bezrzeczu - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie procedury konsultacji oraz opiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Świdwie" 2017-07-24 16:03
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 lipca 2017r. informujące o możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Świdwie" 2017-07-07 14:11
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 lipca 2017r. informujące o przekazaniu stronie polskiej zaktualizowanej dokumentacji projektu "Drugiej Zmiany Regionalnego Programu Rozwoju Przestrzeni Pomorza Przedniego" 2017-07-07 14:04
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa ścieżki rowerowej BUK - przejście graniczne Lubieszyn" (Nr 21/2017) 2017-06-29 07:33
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu przekazanej przez stronę niemiecką dokumentacji pt.: "Wpływ projektu rozbudowy urządzeń do produkcji papieru a terytorium Polski" 2017-01-17 10:03
dokument Obwieszczenie o sporządzeniu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń 2016-10-28 11:25
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości zapoznania się z zarządzeniem z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Świdwie" 2016-10-25 11:43
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości zapoznanie się z projektem zarządzenia w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Świdwie" 2016-10-04 13:21
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu mocy produkcyjnych maszyn papierniczych przez firmę LEIPA Georg Leinfelder GmbH w miejscowości Schwedt (oder) na terytorium Niemiec 2016-08-10 13:09
katalog Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecin - KATALOG -
dokument Ogłoszenie RDOŚ o możliwości zapoznania się z treścią dokumentów oraz wniesienia uwag w projekcie zmian zarządzenia RDOŚ w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Świdwie PLB320006 2016-06-01 10:13
dokument Obwieszcznie RDOŚ w Szczecinie - Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn - Szczecin 2014-05-30 14:39
dokument Obieszczenia RDOS w Szczecinie w sprawie konsultacji społecznych dot. opracowania planów zadań ochronnych dla OSO Jezioro Świdwie PLB320006 2013-12-11 08:54
dokument Obwieszczenie RDOŚ - Opracowanie planów zadań ochrony dla obszarów natura 2000 na obszarze Polski 2012-03-30 13:02