herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 23 marca 2012 roku

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 23 marca 2012 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Dobra odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Dobra.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
- Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 r.
- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2025.
- Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ma rok 2012.
- Projekt uchwały w sprawie zlecenia wykonania zadania Gminie Miasto Szczecin z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2012 roku.
- Projekt uchwały w sprawie likwidacji punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach, z siedzibą w Skarbimierzycach.
- Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych.
- Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze „Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego”.
2. Wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji
Maria Wierzbicka
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 13-03-2012 20:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2012 20:07