Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Projekty uchwał VIII Sesja

Projekty uchwał VIII Sesja
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r. pobierz
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w latach 2011 - 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 projektu pn. "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Redlica gm. Dobra - działki nr 1,4 (obręb Redlica) pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/17/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2011 pobierz
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobierz
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pobierz
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnegi pomiędzy Gminą Dobra a Gminą Miasto Szczecin pobierz
Projekt uchwały w sprawie współpracy z Gminą Comune di Ponte San Nicolo we Włoszech pobierz
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nieodpłatnej na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 140 położonej w Buku pobierz
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/43/11 Rady Gminy Dobra w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dobra pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/22/99 Rady Gminy Dobra w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym w miejscowości Dołuje pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchałę Nr XIV/190/08 Rady Gminy Dobra w sprawie nadnia nazwy ulicy w miejscowści Dołuje pobierz
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowści Mierzyn / ul. BARWNA / pobierz
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowści Mierzyn / ul. MORSKA / pobierz
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowści Mierzyn / ul. TRUSKAWKOWA / pobierz
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowści Mierzyn / ul. ŻURAWINOWA / pobierz
Projekt uchwały w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie ewidencyjnym Łęgi pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/511/10 Rady Gminy Dobra z dnia 25.02.2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studnium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra, zmienionej Uchwałą Nr XLII/604/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28.10.2010 r. zmieniącą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenngo Gminy Dobra pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV.512/10 Rady Gminy Dobra z dnia 25.02.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego tereny w obrębach: Buk, Grzepnica, Skarbimierzyce, Stolec, Rzędziny, zmienionej Uchwałą NR XLII/605/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28.10.2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/512/10 Rady Gminy Dobra w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego tereny w obrębach: Buk, Grzepnica, Skarbimierzyce, Stolec, Rzędziny pobierz
Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporzędzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Grzepnica pobierz
Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studnium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pobierz
Projekt uchwały zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Stolec na lata 2008 - 2015" pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Rzędziny na lata 2008 - 2015" pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Łęgi na lata 2008 - 2015" pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Buk na lata 2008 - 2015" pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Wąwelnica na lata 2008 - 2015" pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Grzepnica na lata 2008 - 2015" pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Dobra na lata 2008 - 2015" pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Dołuje na lata 2008 - 2015" pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Skarbimierzyce na lata 2008 - 2015" pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Bezrzecze na lata 2008 - 2015" pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Mierzyn na lata 2008 - 2015" pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Wołczkowo na lata 2008 - 2015" pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 01-09-2011 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 01-09-2011 14:34