herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacje składane Wójtowi Gminy Dobra przez zbierającego sprzęt elektryczny i elektroniczny 2019-01-03 13:43
wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Dobra 2013-03-22 08:58
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dobra 2013-03-22 08:57
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Dobra 2013-03-21 14:17
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-12-15 13:08
Wniosek o sfinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobra 2017-09-12 14:11
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 2019-01-03 13:44
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 2019-01-03 13:46
ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 2019-01-03 13:47
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOZONYCH NA TERENIE GMINY DOBRA 2016-12-14 14:27
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2017-01-05 10:39
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów 2017-06-21 09:19
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 2010-05-07 10:16