Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 172 wsprawie zniam w budżecie Gminy na 2010r. 2011-07-07 20:28
dokument Zarządzenie Nr 171 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Skoda Octavia oraz Volkswagen Transporter 2011-02-03 09:33
dokument Zarządzenie Nr 170 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 2011-02-03 09:31
dokument Zarządzenie Nr 169 w sprawie ujednolicenia symboliki 2011-02-03 09:30
dokument Zarządzenie Nr 168 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatów karnych 2011-02-02 11:19
dokument Zarządzenie Nr 167 w sprawie zminy Zarządzenia Nr 172/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2009 roku w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobra 2011-02-02 11:18
dokument Zarządzenie Nr 166 w sprawie powołania Zespołu Spisowego i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w kasie Urzędu Gminy Dobra 2011-02-02 11:16
dokument Zarządzenie Nr 165 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów oraz prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2011-02-02 11:15
dokument Zarządzenie Nr 164 w sprawie wyboru trybu przetargu - Odbiór selektywnie zebranych odpadów z terenu gminy Dobra 2011-02-02 11:14
dokument Zarządzenie Nr 163 zmieniające Zarządzenie Nr 73/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorzadowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2011-02-02 11:12
dokument Zarządzenie Nr 162 w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacje projektu programu współpracy Gminy Dobra z wymienionymi orgnizacjami i podmiotami na 2011 r. 2011-02-02 11:10
dokument Zarządzenie Nr 161 w sprawie wybrou trybu postępowania - Usługa pocztowa dla urzędu gminy w Dobrej 2011-02-02 11:08
dokument Zarządzenie Nr 160 w sprawie wyboru trybu postepowania - Remont dróg na terenie gminy Dobra 2011-02-02 11:07
dokument Zarządzenie Nr 159 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn, budowa ulicy Ekologicznej 2011-02-02 11:06
dokument Zarządzenie Nr 158 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2011-02-02 11:05
dokument Zarządzenie Nr 157 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2011-02-02 11:03
dokument Zarządzenie Nr 156 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2010 r. 2010-12-07 12:51
dokument Zarządzenie Nr 155 w sprawie wprowadzenia do użytku "Planu operacyjnego ochrony przed powodzią gminy Dobra 2010-12-07 12:49
dokument Zarządzenie Nr 154 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-12-07 13:01
dokument Zarządzenie Nr 153 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2010-12-07 13:28
dokument Zarządzenie Nr 152 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2010 r. dnia pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Dobra 2010-11-26 13:05
dokument Zarządzenie Nr 151 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-11-26 13:09
dokument Zarządzenie Nr 150 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjenj w celu weryfikacji formularzy o przyjęcie dzieci z terenu Gminy Dobra do punktu przedszkolnego w Bezrzeczu 2010-12-07 13:23
dokument Zarządzenie Nr 149 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy o przyjęcie uczestników do projektu "Metamorfoza" 2010-12-07 13:17
dokument Zarządzenie Nr 148 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn, Modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2010-11-26 13:04
dokument Zarządzenie Nr 147 w sprawie wyboru trybu przetargu - Remonty dróg na terenie Gminy Dobra 2010-11-26 13:04
dokument Zarządzenie Nr 146 w sprawie wyboru trybu przetargu - Odbiór selektywnie zebranych odpadów z terenu gminy Dobra 2010-11-26 13:03
dokument Zarządzenie Nr 145 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2010-11-26 13:03
dokument Zarządzenie Nr 144 w sprawie wyboru trybu postępowania - Wołczkowo - budowa zbiornika wyrównawczego i budynku hdrofornii 2010-11-26 13:02
dokument Zarządzenie Nr 142 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-11-26 13:01
dokument Zarządzenie Nr 141 zmieniające zarządzenie Nr 133/10 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-11-26 13:00
dokument Zarządzenie Nr 140 w sprawie wyboru trybu przetargu - Świadczenie usługo komunikacyjnych autobusami w zakresie transportu publicznego dla gminy Dobra 2010-11-26 12:59
dokument Zarządzenie Nr 139 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2010-12-07 13:11
dokument Zarządzenie Nr 138 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy z dodatkowej rekrutacji o przyjęcie uczestników do projektu "Aktywny senior" 2010-12-07 12:44
dokument Zarządzenie Nr 137 zmieniające Zarządzenie Nr 168/09 z dnia 23 paźdzernika 2009 r. w sprawie ujednolicenia symboliki 2010-11-26 12:59
dokument Zarządzenie Nr 136 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy o przyjęcie uczestników do projektu "Aktywny senior" 2010-12-07 12:42
dokument Zarządzenie nr 135 w sprawie wyboru trybu przetargu - Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Dobra w sezonie 2010/2011 2010-10-18 10:50
dokument Zarządzenie nr 134 w sprawie wyboru trybu postępowania - Budowa ulicy Nasiennej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II 2010-10-18 10:51
dokument Zarządzenie nr 133 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-10-18 10:53
dokument Zarządzenie nr 132 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ulicy Poziomkowej 7 2010-10-18 10:54
dokument Zarządzenie nr 131 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-10-18 10:55
dokument Zarządzenie nr 130 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 162/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 12.10.2009 r. dotyczącego powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Dobra 2010-10-18 10:57
dokument Zarządzenie nr 129 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2010-10-18 10:58
dokument Zarządzenie nr 128 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2010-10-18 10:58
dokument Zarządzenie nr 127 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa szkoły z salą gimnastyczna w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 2010-09-29 07:29
dokument Zarządzenie nr 126 w sprawie wyboru trybu przetargu - Usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank złotowego kredytu długoterminowego 2010-09-29 07:28
dokument Zarządzenie nr 125 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2011 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025 2010-09-29 07:26
dokument Zarządzenie nr 124 w sprawie wyboru trybu postepowania 2010-09-10 15:29
dokument Zarządzenie nr 123 w sprawie wyboru trybu postepowania 2010-09-10 15:27
dokument Zarządzenie nr 122 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2010-09-08 17:15
dokument Zarządzenie nr 121 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2010-09-08 17:09
dokument Zarządzenie nr 120 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-09-08 17:04
dokument Zarządzenie nr 119 w sprawie wyboru trybu przetargu 2010-09-08 17:00
dokument Zarządzenie nr 118 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2010-09-08 16:56
dokument Zarządzenie nr 117 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy o przyjecie dzieci z terenu Gminy Dobra do Punktu Przedszkolnego w Rzędzinach 2010-08-26 10:05
dokument Zarządzenie nr 116 w sprawie stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny 2010-09-09 19:05
dokument Zarządzenie nr 115 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej 2010-08-26 10:07
dokument Zarządzenie nr 114 w sprawie wyboru trybu przetargu - Bezrzecze, ul. Sosnowa, modernizacja drogi wraz z oświetleniem - etap I 2010-08-26 10:07
dokument Zarządzenie nr 113 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2010-08-26 10:06
dokument Zarządzenie nr 112 w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 71/2008 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 lipca 2008 r. 2010-08-10 09:49
dokument Zarządzenie nr 111 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia negocjacji dotyczących ceny zakupu nieruchomości na rzecz Gminy Dobra przeznaczonych pod użytek ekologiczny 2010-08-10 09:48
dokument Zarządzenie nr 110 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. 2010-08-10 09:46
dokument Zarządzenie nr 109 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań 2010-08-05 12:18
dokument Zarządzenie nr 108 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa ścieżek rowerowych - etap I - budowa ścieżki rowerowej Dobra - Buk - Łęgi 2010-08-05 12:16
dokument Zarządzenie nr 107 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2010-08-12 08:17
dokument Zarządzenie nr 106 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra 2010-08-04 09:26
dokument Zarządzenie nr 105 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-08-04 09:26
dokument Zarządzenie nr 104 w sprawie wyboru trybu przetargu - Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie, dz. nr 67/3 2010-08-04 09:25
dokument Zarządzenie nr 103 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo - budowa zbiornika wyrównawczego i budynku hydrofornii 2010-08-04 09:25
dokument Zarządzenie nr 102w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Fiat Punto 2010-08-04 09:25
dokument Zarządzenie nr 101 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn, budowa parkingu na terenie boiska i przy boisku 2010-08-04 09:25
dokument Zarządzenie nr 100 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych 2010-07-07 14:18
dokument Zarządzenie nr 99 w sprawie wyboru trybu przetargu - Bezrzecze, budowa oświetlenia zgodnie z przekazanym projektem ul. Rajska i ul. Urocza 2010-07-05 12:06
dokument Zarządzenie nr 98 w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/10 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 czerwca 2010r. 2010-07-05 11:50
dokument Zarządzenie nr 97a w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-08-10 13:03
dokument Zarządzenie nr 97 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Letnia 2010-07-05 11:50
dokument Zarządzenie nr 96 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2010-07-05 11:39
dokument Zarządzenie nr 95 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2010-07-05 11:31
dokument Zarządzenie nr 94 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-07-05 11:29
dokument Zarządzenie nr 93 w sprawie wyboru trybu przetargu - Bezrzecze, przebudowa odcinka ul. Parkowej 2010-07-05 11:27
dokument Zarządzenie nr 92 w sprawie wyboru trybu przetargu - Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Dołujach, przy ul. Żubrzej 2010-07-05 11:26
dokument Zarządzenie nr 91 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2010-07-05 11:24
dokument Zarządzenie nr 90 w sprawie wyboru trybu przetargu - Bezrzecze, budowa oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa - etap ul. Parkowa 2010-06-09 13:12
dokument Zarządzenie nr 89 w sprawie wyboru trybu przetargu - Przebudowa ulicy Wspólnej w Mierzynie w Gminie Dobra 2010-06-09 13:11
dokument Zarządzenie nr 88 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-06-09 13:09
dokument Zarządzenie nr 87 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego 2010-07-05 13:04
dokument Zarządzenie nr 86 - Zarządzenie nr 86 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra nadanego Zarządzeniem Nr 59/10 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2010 r. 2010-07-05 13:00
dokument Zarządzenie nr 85 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-06-09 13:03
dokument Zarządzenie nr 84 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2010-06-09 13:02
dokument Zarządzenie nr 83 w sprawie zasad wyposażenia strażników Straży Gminnej w Dobrej w umundurowanie, czasookres jego używalności i wypłacania ekwiwalentu 2010-07-05 12:31
dokument Zarządzenie nr 82 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 2010-06-09 12:59
dokument Zarządzenie nr 81 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa sieci wodociągowej F225 od granicy Skarbimierzyc do ul. Spóldzielców w Mierzynie 2010-06-09 12:57
dokument Zarządzenie nr 80 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn - budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina - IV etap 2010-06-09 12:54
dokument Zarządzenie nr 79 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn, ul. Welecka budowa kanalizacji deszczowej 2010-06-09 12:53
dokument Zarządzenie nr 78 w sprawie wyboru trybu postępowania - Remonty dróg na terenie gminy Dobra 2010-06-09 12:52
dokument Zarządzenie nr 77 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dołuje, budowa oświetlenia ul. Bławatkowa 2010-06-09 12:50
dokument Zarządzenie nr 76 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii - etap I - oświetlenie ulicy 2010-06-09 12:49
dokument Zarządzenie nr 75 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Zimowa 2010-05-24 16:35
dokument Zarządzenie nr 74 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra nadanego Zarządzeniem Nr 59/10 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2010 roku 2010-06-09 12:40
dokument Zarządzenie nr 73 w sprawie zmain w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-06-09 12:06
dokument Zarządzenie nr 72 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Jesienna - etap II - wykonanie nawierzchni 2010-04-30 09:39
dokument Zarządzenie nr 71 w sprawie obniżenia wartości działki przeznaczonej do trzeciego przetargu 2010-04-30 09:32
dokument Zarządzenie nr 70 w sprawie obniżenia wartości działki przeznaczonej do czwartego przetargu 2010-04-30 09:36
dokument Zarządzenie nr 69 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majatku ruchomego - maszyn rolniczych oraz jego zbycia 2010-04-30 09:36
dokument Zarządzenie nr 68 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2010-04-30 09:36
dokument Zarządzenie nr 67 w sprawie wyboru trybu przetargu - Bezrzecze - wykonanie projektu kanalizacji deszczowej 2010-04-30 09:36
dokument Zarządzenie nr 66 w sprawie wyboru trybu przetargu - Oświetlenie ulic w Dobrej: Poziomkowej, część Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej - etap ul. Konwaliowa 2010-04-30 09:35
dokument Zarządzenie nr 65 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra, urządzenie pracu zabaw przy Orliku 2010-04-30 09:34
dokument Zarządzenie nr 64 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne i osoby prawne 2010-04-30 09:34
dokument Zarządzenie nr 63 w sprawie przeprowadzenia treningu bez doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej 2010-04-30 09:33
dokument Zarządzenie nr 62 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu 2010-04-30 09:33
dokument Zarządzenie nr 61 w sprawie wyboru trybu przetargu - Przebudowa gróg gminnych w miejscowości Bezrzecze. Zaprojektuj - Wybuduj. 2010-04-30 09:33
dokument Zarządzenie nr 60 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2010 roku dla pracowników samorządowych w Urzędzie gminy Dobra 2010-04-30 09:32
dokument Zarządzenie nr 59 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2010-05-10 11:26
dokument Zarządzenie nr 58 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2010-04-07 12:04
dokument Zarządzenie nr 57 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-04-07 12:03
dokument Zarządzenie nr 56a w sprawie wybory trybu przetargu - Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników na terenie Gminy Dobra 2010-04-07 12:02
dokument Zarządzenie nr 56 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo - budowa zbiornika wyrównawczego i budynku hydroforni 2010-04-07 12:01
dokument Zarządzenie nr 55 w sprawie wyboru trybu przetargu - Bezrzecze, budowa chodnika ulica Górna 2010-03-25 09:17
dokument Zarządzenie nr 54 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2010-03-25 09:16
dokument Zarządzenie nr 53 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-03-25 09:14
dokument Zarządzenie nr 52 w sprawie wyboru trybu przetargu - Utrzymanie czystości na terenie boisk sportowych w Gminie Dobra 2010-03-25 09:13
dokument Zarządzenie nr 51 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa chodnika w Wołczkowie, ul. Słoneczna i Lipowa 2010-03-25 09:12
dokument Zarządzenie nr 50 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulica Jesienna - etap I - kanalizacja deszczowa 2010-03-25 09:10
dokument Zarządzenie nr 49 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Dobra 2010-03-25 09:08
dokument Zarządzenie nr 48 w sprawie wyboru trybu postępowania - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dobra 2010-03-25 09:06
dokument Zarządzenie nr 47 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-03-25 09:05
dokument Zarządzenie nr 46 w sprawie wyboru trybu przetargu - Remont dróg na terenie Gminy Dobra 2010-03-25 09:04
dokument Zarządzenie nr 45 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 2010-03-25 09:03
dokument Zarządzenie nr 44 w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru dzieci do punktów przedszkolnych 2010-03-25 09:01
dokument Zarządzenie nr 43 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2010-03-25 09:00
dokument Zarządzenie nr 42 zmieniające Zarządzenie Nr 18/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2010 rok 2010-03-01 09:48
dokument Zarządzenie nr 41 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2010-03-01 08:48
dokument Zarządzenie nr 40 w sprawie wyboru trybu przetargu - Usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego 2010-03-01 08:48
dokument Zarządzenie nr 39 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2010-03-01 08:49
dokument Zarządzenie nr 38 w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Dobrej 2010-03-01 08:50
dokument Zarządzenie nr 37 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 172/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2009 roku w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobra 2010-03-01 08:51
dokument Zarządzenie nr 36 w sprawie odwołania członka ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2010-03-01 08:52
dokument Zarządzenie nr 35 w sprawie obniżenia wartości działki przeznaczonej do drugiego przetargu 2010-03-01 08:52
dokument Zarządzenie nr 34 w sprawue obniżenia wartosci działki przeznaczonej do trzeciego przetargu 2010-03-01 08:53
dokument Zarządzenie nr 33 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 2010-03-01 08:54
dokument Zarządzenie nr 32 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzaniapracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2010-03-01 08:59
dokument Zarządzenie nr 31 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-03-01 09:00
dokument Zarządzenie nr 30 w sprawie wyboru trybu przetargu - Bezrzecze - budowa oświetlenia ul. Miętowa 2010-03-01 09:02
dokument Zarządzenie nr 29 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra, budowa chodnika ul. Szczecińska prawa strona od skrzyżowania z ul. Sportową w kierunku Buku 2010-03-01 09:06
dokument Zarządzenie nr 28 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa (II etap) 2010-03-01 09:07
dokument Zarządzenie nr 27 w sprawie wyboru trybu przetargu - Buk, budowa chodnika oraz parkingu (przy boisku) 2010-03-01 09:10
dokument Zarządzenie nr 26 w sprawie wyboru trybu przetargu - Kościno, budowa chodnika 2010-03-01 09:12
dokument Zarządzenie nr 25 w sprawie wyboru trybu przetargu - Stolec - budowa chodnika zgodnie z projektem 2010-03-01 09:12
dokument Zarządzenie nr 24 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wąwelnica, budowa chodnika do drogi krajowej 2010-03-01 09:13
dokument Zarządzenie nr 23 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dołuje - Wąwelnica budowa sieci wodociągowej 2010-03-01 09:14
dokument Zarządzenie nr 22 w sprawie wyboru trybu przetargu - Grzepnica - Sławoszewo budowa sieci wodociągowej 2010-03-01 09:15
dokument Zarządzenie nr 21 w sprawie wyboru trybu przetargu - Usługa bankowa związana z udzielenim przez bank kredytu długoterminowego 2010-03-01 09:16
dokument Zarządzenie nr 20 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra, budowa parkingu przy ul. Granicznej (przy kościele) 2010-01-29 10:07
dokument Zarządzenie nr 19 w sprawie wyboru trybu przetargu 2010-01-29 10:09
dokument Zarządzenie nr 18 w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2010 rok 2010-01-29 10:04
dokument Zarządzenie nr 17 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2010 rok 2010-01-29 10:03
dokument Zarządzenie nr 16 w sprawie wyboru trybu przetargu - Modernizacja dróg płytami drogowymi 2010-01-29 10:00
dokument Zarządzenie nr 15 w sprawie wyboru trybu przetargu - Modernizacja dróg płytami "JOMB" na terenie Gminy Dobra 2010-01-29 09:59
dokument Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej oraz poglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w celu likwidacji kwalifikujących się do zniszczenia oraz aktualizacji nadanych klauzul tajności 2010-01-29 09:58
dokument Zarządzenie nr 13 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn - budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina - III etap 2010-01-15 14:12
dokument Zarządzenie nr 12 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn - rozbiórka bunkra na działce nr 232/2 2010-01-15 14:11
dokument Zarządzenie nr 11 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn - budowa oświetlenia ul. Brzozowa - II etap 2010-01-15 14:08
dokument Zarządzenie nr 10 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra, modernizacja ul. Chabrowa 2010-01-15 14:06
dokument Zarządzenie nr 9 w sprawie wyboru trybu przetargu - Buk - oświetlenie drogi - nr domów 1-6, 7-10, 40-41 2010-01-15 14:05
dokument Zarządzenie nr 8 w sprawie wyboru trybu przetargu - Oświetlenie ulic w Dobrej: Poziomkowej, cześć Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej - etap III ul Poziomkowa 2010-01-15 14:03
dokument Zarządzenie nr 7 w sprawie wyboru trybu przetargu - Sławoszewo - wykonanie oświetlenia lewa strona ul. Złotej w kierunku Bartoszewa oraz ul. Bursztynowa - II etap ul. Bursztynowa 2010-01-15 14:00
dokument Zarządzenie nr 6 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2010-01-15 13:59
dokument Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2010-01-15 13:53
dokument Zarządzenie nr 4 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra, ogrodzenie boiska i budowa sceny 2010-01-15 13:57
dokument Zarządzenie nr 3 w sprawie wyboru trybu przetargu - Stolec - budowa lamp oświetleniowych 2010-01-15 13:55
dokument Zarządzenie nr 2 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dołuje - budowa oświetlenia ul. Makowa 2010-01-15 13:54
dokument Zarządzenie nr 1 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra - budowa oświetlenia ul. Kaczeńcowa 2010-01-15 13:53