herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Uchwała nr XXX /422/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych