Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Cząstkowy zakup i dostawę materiałów biurowych - KATALOG -
katalog Cząstkowy zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów - KATALOG -
katalog Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wywóz odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie prac poprawkowych (wykonawstwo zastępcze przy budowie sceny z zadaszeniem w Dobrej przy ul. Sportowej. - KATALOG -
katalog Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci ze Zespołu Szkół Publicznych w Dołujach gmina Dobra do Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym - KATALOG -
katalog Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci ze szkoły podstawowej w Dobrej do Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego Świdwie - KATALOG -
katalog Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci ze szkół podstawowych w Mierzynie i Rzędzinach do Ośrodka Szkoleniowo - Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi - KATALOG -
katalog Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci ze szkoły podstawowej w Bezrzeczu gmina Dobra do Zespół Szkół Publicznych  w Radowie Małym - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - wycinki oraz cięć technicznych, sanitarnych oraz korekcyjnych drzew - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zebranymi podczas akcji "Sprzątanie Świata" - KATALOG -
katalog Wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych uzgodnień - Ulica Topolowa oraz Alicji w Mierzynie - KATALOG -
katalog Wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych uzgodnień - Droga nr 34/49 w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m. Skarbimierzyce do m. Redlica, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie wycinki oraz cięć technicznych, sanitarnych oraz korekcyjnych drzew - KATALOG -
katalog Kupno znaków drogowych wraz z montażem oraz remont uszkodzonych znaków - KATALOG -
katalog Kupno znaków drogowych wraz z montażem oraz remont uszkodzonych znaków - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m. Skarbimierzyce do m. Redlica, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów - KATALOG -
katalog Zakup i dostawa materiałów biurowych - KATALOG -
katalog Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - wycinka drzew - KATALOG -
katalog Zakup artykułów higienicznych, środków chemicznych oraz drobnego sprzętu do sprzątania na rok 2010. - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m. Skarbimierzyce do m. Redlica, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe na podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zebranymi podczas akcji "Dzień Ziemi" - KATALOG -
katalog Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym - KATALOG -
katalog Sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko - KATALOG -
katalog Stolec - zagospodarowanie terenu przy jeziorze - KATALOG -
katalog Wykonanie prac polegających na sprzątaniu, wykaszaniu, opróżnianiu koszy wraz z wywozem nieczystości , konserwacji i malowaniu urządzeń zabawowych i drewnianych oraz konserwacji i naprawy elementów koszy do piłki koszykowej na placach zabaw i terenach rekreacyjnych - KATALOG -
katalog Modernizacja ujęcia wody dz. nr 140 w m. Buk - KATALOG -
katalog Wykonania dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu i budowę boiska trawiastego do gry w piłkę nożną na dz. nr ewid. 79/6 w m. Stolec - KATALOG -
katalog Oferta na zakup komputerów przez Urząd Gminy - KATALOG -
katalog Wykonanie prac polegających na sprzątaniu, wywozie nieczystości oraz konserwacji urządzeń na terenie parkingów leśnych i ścieżek leśno - rowerowych. - KATALOG -
katalog Zakup kserokopiarki - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Łąkowej dz. Nr 1 w m. Wołczkowo. - KATALOG -
katalog Zakup urządzeń zabawowych do zamontowania na placach zabaw na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonania procedury planistycznej, zmierzającej do uchwalenia zmiany w planie - działka nr 70/8 obręb Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Sportowej dz. Nr 367 w m. Dobra i dz. nr 24 i 60 w m. Buk. - KATALOG -
katalog Zakup stołów betonowych do tenisa stołowego na place zabaw - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi (z odwodnieniem) i chodnika z kostki brukowej betonowej i oświetlenia droga dz. nr ewid. 94/2 w Dobrej - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ulic: Czapli, Sowy, Łabędzia, Zięby dz. nr 188/4 m. Kościno oraz ulicy Perkoza dz. nr 220/30 w m. Dołuje. - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej na chodnika z kostki brukowej betonowej i odwodnienia przy ul. Słoneczny Sad w miejscowości Dołuje na odcinku od istniejącego chodnika przy przystanku autobusowym w kierunku m. Szczecin do posesji nr 6 - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi (z odwodnieniem) i chodnika z kostki brukowej betonowej ul. Kaczeńcowej w miejscowości Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika z kostki brukowej betonowej i oświetlenia przy ul. Dębowej w miejscowości Dobra, na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną (z nawiązaniem do chodnika) do końca działki nr ewid. 394/1 - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika z kostki brukowej betonowej w miejscowości Buk na odcinku od posesji nr 10 (zaprojektowanego chodnika) do skrzyżowania z ul. Sportową (do istniejącego chodnika) - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika z kostki brukowej betonowej w miejscowości Buk na odcinku od posesji nr 19 (istniejący chodnik) do końca dz. nr ewid. Dr 156 - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika z kostki brukowej betonowej w miejscowości Dołuje na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Żubrzej 5 do zaprojektowanego chodnika w Kościnie kończącego się na wysokości dz. nr ewid 190. - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Malinowej dz. Nr 480 w m. Wołczkowo. - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Pogodnej dz. Nr 194/1 i 197/6 w m. Wołczkowo. - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Siewnej dz. Nr 445 w m. Wołczkowo. - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Lisiej dz. Nr 152 w m. Dołuje. - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Wąwelnica-Dołuje. - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Czereśniowej dz. Nr 446 w m. Wołczkowo. - KATALOG -