Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Wywóz odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Kupno znaków drogowych wraz z montażem - KATALOG -
katalog Wykonania oświetlenia ulicznego ul. Drozdowa w m. Bezrzecze - KATALOG -
katalog Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Dobrej (II postępowanie) - KATALOG -
katalog Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Dobrej - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe na przewóz i ustawienie kontenerów - KATALOG -
katalog Wykonaie dokumentacji technicznej na budowe parkingu przy cmentarzu w Mierzynie - KATALOG -
katalog Montaż znaków drogowych - KATALOG -
katalog Wykonanie wyceny 15 działek od nr 14/30 do 41/38 oraz od 41/40 do 41/45 położonych w Dobrej - KATALOG -
katalog Wycinka i przycinka drzew wraz z frezowaniem pni - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu organizacji ruchu - działka nr 27/1 obręb Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej a budowę nawierzchni drogi z odwodnieniem ul. Radosna dz. nr ewid. 52/1 w m. Mierzyn - KATALOG -
katalog Wykonanie wyceny 5 działek nr 874/3, 874/4, 874/5, 874/6, 874/7 położonych w Wołczkowie (niezabudowanych) - KATALOG -
katalog Dostawa materiałów biurowych - KATALOG -
katalog Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zjazdu z ul. Lipowej na dz. nr 874/9 - KATALOG -
katalog Wykonanie projektów organizacji ruchu - KATALOG -
katalog Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej - Buk - KATALOG -
katalog Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej - Stolec - KATALOG -
katalog Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej - Łęgi - KATALOG -
katalog Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej - Buk-Łęgi - KATALOG -
katalog Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej - Wołczkowo-Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego działek drogowych nr 6, 7, 74/1 w m. Stolec - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Miętowa dz. nr 628, 656/270 w m. Bezrzecze - KATALOG -
katalog Wykonanie Prac Remontowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej - Filii w Stolcu - KATALOG -
katalog Studium Wykonalności w oparciu o wytyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie insfrastruktury kulturalnej - KATALOG -
katalog Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zebranymi podczas akcji "Dzień Ziemi" - KATALOG -
katalog Informatyzacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej - filia w Mierzynie - KATALOG -
katalog Zakup urzadzeń zabawowych do zamontowania na placach zabaw na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej oraz na wykonanie dokumentacji technicznej - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej parkingu dla samochodów osobowych wraz chodnikiem na części działki nr 398 ; 1137 oraz ogrodzenie terenu zaplecza Gminnego Ośrodku Kultury w Dobrej - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej na izolację fundamentów w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej - KATALOG -
katalog Wykonanie ekspertyzy technicznej z inwentaryzacją budynku Zespołu Szkół w Dołujach przy ul. Żubrzej 5 - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nawierzchni drogi z odwodnieniem odcinka ul. Parkowej w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku i budowę wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Rzędzinach - KATALOG -
katalog Wykonanie projekt organizacji ruchu - Mierzyn ul. Tytusa - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej na zamontowanie i podłączenie zegara na chodniku ul. Szczecińskiej dz. Nr ewid. 210/1obręb Dobra - KATALOG -
katalog Zakup artykułów higienicznych, środków chemicznych oraz drobnego sprzętu do sprzątania - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej na remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Dołujach. - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej na remont pięciu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej na remont toalet w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej - KATALOG -
katalog Wykonanie ekspertyzy technicznej z inwentaryzacją budynku położonego na działce nr 80/11 obręb Rzędziny - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu organizacji ruchu Mierzyn, ul. Podmiejska - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę bunkra na działce 232/2 obręb Mierzyn - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - utwardzenie ul. Sosonowej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą oświetlenie i odwodnienie ulicy - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - budowa sceny na boisku w Dobrej - KATALOG -
katalog Wykonanie wyceny 6 działek nr 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/6, 66/7 położonych w obrębie Mierzyn 2 - KATALOG -
katalog Konwojowanie wartości pieniężnych - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne działek drogowych nr 194, 102, 29, 26 w m. Buk. - KATALOG -
katalog Zakup kserokopiarki - KATALOG -
katalog Utwardzenie ulicy Zgodnej w m. Mierzyn - KATALOG -
katalog Wykonanie projektów organizacji ruch - KATALOG -
katalog Wykonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - aktualizacja mapy zasadniczej dla działki 257/12 Mierzyn3 - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - parking na dz. nr 258/2 i 261/2 obręb Mierzyn 3 - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - Chodnik i oświetlenie ulicy Długiej w Mierzynie - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - Utwardzenie ulicy Magnolii w Wołczkowie - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - Utwardzenie ulicy Zimowej w Wołczkowie - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - Utwardzenie ulicy Letniej w Wołczkowie - KATALOG -
katalog Wznowienie granic gminnej działki drogowej Nr 38/3 obręb Dobra, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Przestawienie ogrodzenia na granicy działki nr 297/1 przyległej do działki nr 297/2 w Mierzynie - KATALOG -
katalog Wykonanie wyceny działek nr 7/72, 7/79 obręb Kościno - KATALOG -
katalog Wykonanie wyceny 2 mieszkań - Stolec 9 - KATALOG -
katalog Wykonanie wyceny działek od nr 1140 do nr 1151 położonych w Dobrej - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - dwukomorowy zbiornik retencyjny o objętości V=400 m3 - działka nr 11/6 obręb Grzepnica - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - Budynek Hydroworni pod obecne i przyszłościowe zaopatrzenie na wodę na działce nr 185/1 obręb Dołuje - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - dwukomorowy zbiornik retencyjny o objętości V=400 m3 - działka 1/3 obręb Skarbimierzyce - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Brzozowa dz. nr 330, 207/18, 207/19 w m. Mierzyn 3 - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Parkowa dz. nr 71 oraz ul. Bukszpanowa dz. nr 656/270, 628, 45 w m. Bezrzecze - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Stokrotki dz. nr 70/14 w m. Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Makowa dz. nr 186/99 i 186/30 w m. Dołuje - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Kaczeńcowa dz. nr 781 w m. Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Jodłowej dz. nr 390/1 w m. Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Drozdowa dz. nr 16 w m. Bezrzecze. - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Bławatkowa dz. nr 186/72 i 696 w m. Dołuje - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - przejście na drugą stronę jezdni i chodnik - część działki nr 66 obręb Stolec - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - kontynuacja chodnika + wjazdy i miejsca postojowe na terenie działki nr 220 obręb Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu - kontynuacja chodnika + wjazd i miejsca postojowe na terenie działki nr 29 obręb Buk - KATALOG -
katalog Wykonaniem całej procedury planistycznej, zmierzającej do uchwalenia zmiany w planie - działka nr 67/3 obręb Mierzyn 2 - KATALOG -
katalog Wykonanie projektu parkingu na terenie działki 29/1 obręb Dobra - KATALOG -