Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 188 zmieniające zarządzenie Nr 119/09 z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie ewidencji i sporzadzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy 2010-01-29 12:08
Zarządzenie nr 187 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r. 2010-01-15 14:31
Zarządzenie nr 186 zmieniające zarządzenie nr 119/09 z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie ewidencji i sporzadzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy 2010-01-15 14:30
Zarządzenie nr 185 w sprawie powołania Zespołu Spisowego i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w kasie Urzędu Gminy Dobra 2010-01-15 14:27
Zarządzenie nr 184 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatów karnych 2010-01-15 14:26
Zarządzenie nr 183 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Dobrej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2010-01-15 14:25
Zarządzenie nr 182 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r. 2010-01-15 14:23
Zarządzenie nr 181 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wywóz odpadów segregowanych z pojemników usytuowanych na terenie Gminy Dobra 2010-01-15 14:22
Zarządzenie nr 180 w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Gminy Dobra 2010-01-15 14:21
Zarządzenie nr 179 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych oraz powołania Zespołów Spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Gminy Dobra 2009-12-15 13:15
Zarządzenie nr 178 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r. 2009-12-15 12:54
Zarządzenie nr 177 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru dzieci do punktów przedszkolnych 2009-12-15 12:38
Zarządzenie nr 176 w sprawie wyboru trybu przetargu 2009-12-15 12:55
Zarządzenie nr 175 w sprawie wyboru trybu przetargu - Grzepnica, pawilon, budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz energetycznego 2009-12-15 12:56
Zarządzenie nr 173 w sprawie wyboru trybu postępowania - Budowa sieci wodociągowej Dołuje - Wąwelnica 2009-11-09 13:59
Zarządzenie nr 172 w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobra 2009-11-26 13:34
Zarządzenie nr 171 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r. 2009-11-09 13:52
Zarządzenie nr 170 w sprawie zasad i trybu korzystania z Remizy strażackiej w Wołczkowie 2009-11-09 13:41
Zarządzenie nr 169 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra ndanego Zarządzeniem nr 140/08 Wójta Gminy Dobra dnia 30 grudnia 2008 roku 2009-11-09 13:38
Zarządzenie nr 168 w sprawie ujednolicenia symboliki 2009-11-09 13:35
Zarządzenie nr 167 w sprawie wyboru trybu przetargu - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dobra 2009-11-09 13:35
Zarządzenie nr 166 w sprawie wyboru trybu przetargu - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dołuje 2009-11-09 13:33
Zarządzenie nr 165 w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru dzieci do punktów przedszkolnych 2009-11-09 12:40
Zarządzenie nr 164 w sprawie wyboru trybu przetargu - Remont dróg na terenie Gminy Dobra 2009-11-09 12:51
Zarządzenie nr 163 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2009 roku dla pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Dobra 2009-11-09 12:51
Zarządzenie nr 162 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/08 Wójta Gminy Dobra z dnia 29.02.2008r. dotyczącego powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Dobra 2009-11-09 12:49
Zarządzenie nr 161 w sprawie wyboru trybu przetargu - Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw - etap I 2009-11-09 12:47
Zarządzenie nr 160 w sprawie wyboru trybu przetargu - Grzepnica, pawilon, budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz energetycznego - etap I 2009-11-09 12:46
Zarządzenie nr 159 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z opracowaną koncepcją na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi w zlewniach zbiorników ZB4 i ZB14 w Mierzynie 2009-11-09 12:45
Zarządzenie nr 158 zmieniająca zarządzenie nr 124/09 w sprawie norm zużycia paliwa dla samochdów służbowych Fiat Punto 2009-10-16 20:16
Zarządzenie nr 157 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r. 2009-10-16 20:15
Zarządzenie nr 156 w sprawie wyboru trybu postępowania - Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra z płyt drogowych żelbetowych pełnych 2009-10-16 20:15
Zarządzenie nr 155 w sprawie wyboru trybu postępowania - Konserwacja i bieżące naprawy urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Dobra 2009-10-16 20:14
Zarządzenie nr 154 w sprawie wyboru trybu postępowania - Modernizacja dróg płytami JOMB na terenie Gminy Dobra 2009-10-16 20:12
Zarządzenie nr 153 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2009-10-16 20:11
Zarządzenie nr 152 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa 2009-10-08 11:00
Zarządzenie nr 151 w sprawie wyboru trybu przetargu - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dołuje 2009-10-08 10:59
Zarządzenie nr 150 w sprawie wyboru trybu przetargu - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mierzyn 2009-10-08 10:59
Zarządzenie nr 149 w sprawie wyboru trybu przetargu - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dobra 2009-10-08 10:57
Zarządzenie nr 148 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r. 2009-10-08 10:58
Zarządzenie nr 147 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn - budowa oświetlenia ul. Brzozowa 2009-10-08 10:52
Zarządzenie nr 146 w sprawie obniżenia wartości działki przeznaczonej do drugiego przetargu 2009-10-08 10:51
Zarządzenie nr 145 zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej oraz regulaminu naboru dzieci do punktów przedszkolnych 2009-10-08 10:50
Zarządzenie nr 144 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r. 2009-10-08 10:49
Zarządzenie nr 143 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r. 2009-10-08 10:48
Zarządzenie nr 142 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 137/09 z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r. 2009-10-08 10:47
Zarządzenie nr 141 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2009-10-08 10:46
Zarządzenie nr 140 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 132/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 sierpnia 2009r. 2009-08-26 12:35
Zarządzenie nr 139 w sprawie wyboru trybu przetargu - Grzepnica, pawilon, budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz energetycznego 2009-08-26 12:36
Zarządzenie nr 138 w sprawie wyboru trybu przetargu - Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw 2009-08-26 12:36
Zarządzenie nr 137 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009r. 2009-08-26 09:33
Zarządzenie nr 135 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra - budowa oświetlenia ul. Jodłowa 2009-08-26 09:17
Zarządzenie nr 134 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra - budowa oświetlenia ul. Stokrotki 2009-08-26 09:18
Zarządzenie nr 133 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra 2009-08-26 09:19
Zarządzenie nr 132 w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobra 2009-08-07 14:42
Zarządzenie nr 131 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r. 2009-08-11 07:36
Zarządzenie nr 130 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wykonanie dodatkowego wejścia w budynku komunalnym w Dołujach ul. Słoneczny Sad 22 2009-08-11 07:35
Zarządzenie nr 129 w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru dzieci do punktów przedszkolnych 2009-08-11 07:32
Zarządzenie nr 128 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach 2009-08-11 07:31
Zarządzenie nr 127 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2009-07-28 10:11
Zarządzenie nr 126 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach 2009-07-28 10:10
Zarządzenie nr 125 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra 2009-07-28 10:08
Zarządzenie nr 124 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Fiat Punto 2009-07-28 10:07
Zarządzenie nr 123 w sprawie wyboru trybu przetargu - Izolacja fundamentów i budowa klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej - etap wykonanie izolacji fundamentów wraz z odwodnieniem 2009-07-28 10:06
Zarządzenie nr 121 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2009-07-28 10:05
Zarządzenie nr 120 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa sieci wodociągowej Dołuje - Wąwelnica 2009-07-28 10:03
Zarządzenie nr 119 w sprawie ewidencji i sporzadzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy 2009-07-28 10:02
Zarządzenie nr 118 zmieniająca zarządzenie Nr 27/09 z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy w Dobrej 2009-07-28 08:55
Zarządzenie nr 117 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra nadanego Zarządzeniem Nr 74/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2004 roku 2009-07-15 07:02
Zarządzenie nr 116 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2009-07-13 11:19
Zarządzenie nr 115 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2009-07-13 11:18
Zarządzenie nr 114 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r. 2009-07-14 09:51
Zarządzenie nr 113 w sprawie wyboru trybu przetargu - Remont dwóch toalet w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5 2009-07-09 07:50
Zarządzenie nr 112 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Dobra 2009-07-09 07:48
Zarządzenie nr 111 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2009-07-09 07:45
Zarządzenie nr 110 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i umowszechnianiem kultury 2009-07-09 07:44
Zarządzenie nr 109 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej 2009-06-30 14:38
Zarządzenie nr 108 w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej 2009-06-30 14:42
Zarządzenie nr 107 w sprawie wyboru trybu przetargu - Bieżąca konserwacja i utrzymanie stałej sprawnosci technicznej kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobra 2009-06-30 14:42
Zarządzenie nr 106 w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej 2009-06-30 14:41
Zarządzenie nr 105 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa chodnika w Wołczkowie ul. Słoneczna i lipowa - odcinek ul. Lipowa 2009-06-30 14:40
Zarządzenie nr 104 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia Gminnej Olimpiady Informatycznej i oceny testów jej uczestników 2009-06-16 07:17
Zarządzenie nr 103 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w celu przeprowadzenia Gminnego Turnieju Tańca o Puchar Wójta Gminy Dobra 2009-06-16 07:16
Zarządzenie nr 102 w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnego Turnieju Tańca o Puchar Wójta Gminy Dobra dla uczestników zajęć pozalekcyjnych wspomagających - tanecznych, realizowanych w ramach projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra" 2009-06-16 07:05
Zarządzenie nr 101 w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 maja 2009r. 2009-06-09 13:43
Zarządzenie nr 100 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia Gminnej Olimpiady z Języka Niemieckiego i oceny testów jej uczestników 2009-06-09 13:34
Zarządzenie nr 99 w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 maja 2009r. 2009-06-09 13:26
Zarządzenie nr 98 w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Wołczkowie 2009-06-09 13:25
Zarządzenie nr 97 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w celu przeprowadzenia Gminnego Turnieju Karate i oceny jej uczestników 2009-06-02 14:32
Zarządzenie nr 95 w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnego Turnieju Karate dla uczestników zajęć pozalekcyjnych wspomagających - karate realizowanych w ramach projektu PKOL/1/9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę - Program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra" 2009-06-03 08:21
Zarządzenie nr 93 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r. 2009-06-09 13:16
Zarządzenie nr 92 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Dobra 2009-06-09 12:54
Zarządzenie nr 91 w sprawie wyboru trybu przetargu - Remont drogi gminnej Bezrzecze - Redlica 2009-06-03 08:08
Zarządzenie nr 90 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2009 roku dla pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Dobra 2009-06-03 08:06
Zarządzenie nr 89 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia Gminnej Olimpiady Języka Angielskiego i oceny testów jej uczestników 2009-05-22 14:25
Zarządzenie nr 88 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo - wymiana sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej 2009-05-25 14:16
Zarządzenie nr 87 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 2009-05-22 14:20
Zarządzenie nr 86 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia Gminnej Olimpiady Matematyczno-Przyrodniczej i oceny testów jej uczestników 2009-05-22 14:19
Zarządzenie nr 85 w sprawie ustalenia Regulamin Gminnych Olimpiad Przedmiotowych dla uczestników zajęć pozalekcyjnych kluczowych realizowanych w ramach projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra". 2009-05-22 14:18
Zarządzenie nr 84 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2009-05-25 14:21
Zarządzenie nr 83 w sprawie wyznaczenia kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy Dobra 2009-05-25 14:19
Zarządzenie nr 82 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2009-06-09 12:32
Zarządzenie nr 81 w sprawie powołania zespołu do opracowania gminnego planu ewakuacji 2009-05-22 14:31
Zarządzenie nr 80 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Dobra 2009-05-25 14:18
Zarządzenie nr 79 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra nadanego Zarządzeniem Nr 140/08 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2008 roku 2010-08-05 11:35
Zarządzenie nr 78 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru uczestników kolonii letniej z programem edukacyjnym 2009-05-18 22:11
Zarządzenie nr 77 w sprawie wyboru trybu przetargu - Remont oraz aranżacja pomieszczeń siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przey ul. Granicznej 24a w Dobrej 2009-05-14 14:17
Zarządzenie nr 76 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r. 2009-05-14 14:15
Zarządzenie nr 75 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 70/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009r. 2009-05-13 09:28
Zarządzenie nr 74 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Dobra 2009-05-13 09:25
Zarządzenie nr 73 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2009-05-13 09:20
Zarządzenie nr 72 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wykonanie dodatkowego wejścia w budynku komunalnym w Dołujach ul. Słoneczny Sad 22 2009-05-11 13:55
Zarządzenie nr 71 w sprawie powołania Komisji do przeprowadenia negocjacji 2009-05-11 13:50
Zarządzenie nr 70 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009r. 2009-05-11 13:45
Zarządzenie nr 69 w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych wodą pochodzącą z wodociągów gminnych 2009-05-06 07:36
Zarządzenie nr 68 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach 2009-04-27 12:51
Zarządzenie nr 67 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa sieci wodociągowej w Bezrzeczu 2009-04-27 12:47
Zarządzenie nr 66 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa sieci wodociągowej Grzepnica - Sławoszewo 2009-04-27 12:46
Zarządzenie nr 65 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa sieci wodociągowej Dołuje - Wąwelnica 2009-04-27 12:44
Zarządzenie nr 64 w sprawie wyboru trybu przetargu - Organizacja kolonii letnich z programem edukacyjnym dla uczestników projektu "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra 2009-04-27 12:11
Zarządzenie nr 63 w sprawie wyboru trybu przetargu - Organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Gminy Dobra 2009-04-27 12:08
Zarządzenie nr 62 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wykonanie dodatkowego wejścia w budynku komunalnym w Dołujach ul. Słoneczny Sad 22 2009-04-27 12:07
Zarządzenie nr 61 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wąwelnica - przyłącze elektryczne, oświetlenie i ogrodzenie boiska 2009-04-27 12:06
Zarządzenie nr 60 w sprawie wyboru trybu przetargu - Urządzenie parku rodzinnego w Wołczkowie 2009-04-27 12:05
Zarządzenie nr 59 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r. 2009-04-27 12:03
Zarządzenie nr 58 w sprawie powołania komisji do odbioru i kontroli dostawy 3 samochodów osobowych 2009-04-27 12:02
Zarządzenie nr 57 w sprawie wyboru trybu przetargu - Szczepienie kasztanowców na terenie Gminy Dobra 2009-04-27 12:33
Zarządzenie nr 56 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie inwestycji liniowych 2009-04-27 12:00
Zarządzenie nr 55 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-04-27 11:57
Zarządzenie nr 54 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni "Nowa" W Mierzynie do oczyszczali ścieków w Redlicy - I etap wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2009-04-27 11:55
Zarządzenie nr 53 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2009 2009-04-27 11:51
Zarządzenie nr 52 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2009-04-06 10:47
Zarządzenie nr 51 w sprawie wyboru trybu przetargu - Modernizacja drogi w ulicy Przedwiośnia w miejscowości Wołczkowo 2009-04-06 10:45
Zarządzenie nr 50 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników na terenie Gminy Dobra 2009-04-06 10:43
Zarządzenie nr 49 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2009-04-27 12:36
Zarządzenie nr 48 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dostawa 3 samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Gminy w Dobrej 2009-04-06 10:41
Zarządzenie nr 47 w sprawie wyboru trybu przetargu - Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Dobra 2009-04-06 10:38
Zarządzenie nr 46 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2009-04-27 12:37
Zarządzenie nr 45 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa chodnika w Wołczkowie ul. Słoneczna i Lipowa wraz z kanalizacją deszczową - odcinek ul. Słoneczna 2009-04-03 10:16
Zarządzenie nr 44 w sprawie wyboru trybu przetargu - Konserwacja i utrzymanie w czystości boisk sportowych, placów zabaw i parkingów leśnych na terenie Gminy Dobra 2009-04-03 09:58
Zarządzenie nr 43 w sprawie wyboru trybu przetargu - Szczepienie kasztanowców na terenie Gminy Dobra 2009-04-03 09:49
Zarządzenie nr 42 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na najem części budynku wraz z uposażeniem przy ul. Granicznej 24a w Dobrej 2009-04-03 09:45
Zarządzenie nr 41 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r. 2009-03-19 16:41
Zarządzenie nr 40 w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Urzędu Gminy Dobra 2009-03-10 14:13
Zarządzenie nr 39 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. 2009-03-10 10:59
Zarządzenie nr 38 w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2009-03-05 10:36
Zarządzenie nr 37 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Dobra 2009-03-03 14:39
Zarządzenie nr 36 w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i wdrażania projektów z zakresu infrastruktury drogowej Gminy Dobra 2009-02-26 21:16
Zarządzenie nr 35 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra nadanego Zarządzeniem nr 140/08 Wójta Gminy Dobraz dnia 30 grudnia 2008 roku 2009-03-05 10:33
Zarządzenie nr 34 w sprawie wyboru trybu przetagru - Sławoszewo, wykonanie oświetlenia 2009-02-26 21:10
Zarządzenie nr 33 w sprawie wyboru trybu przetagru - zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dobra 2009-02-26 21:04
Zarządzenie nr 32 w sprawie wyboru trybu przetagru - oświetlenie ulic w Dobrej 2009-02-26 21:02
Zarządzenie nr 31 w sprawie wyboru trybu przetagru - budowa ul. Nasiennej w Mierzynie 2009-02-26 20:59
Zarządzenie nr 30 w sprawie wyboru trybu przetagru - wykonanie projektów decyzji dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 2009-02-26 20:56
Zarządzenie nr 29 w sprawie wyboru trybu przetargu - budowa parkingu przy drodze gminnej w Bezrzeczu 2009-02-26 20:53
Zarządzenie nr 28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2009-02-18 11:04
Zarządzenie nr 27 w sprawie ustalenia polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy w Dobrej 2009-02-13 13:21
Zarządzenie nr 26 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina 2009-02-13 13:10
Zarządzenie nr 25 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2009-02-13 13:03
Zarządzenie nr 24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2009-02-13 13:00
Zarządzenie nr 23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2009-02-13 12:59
Zarządzenie nr 22 w sprawie wyboru trybu przetargu - Modernizacja drogi w ulicach: Klasztornej i Orzechowej w m. Dobra 2009-02-13 13:07
Zarządzenie nr 21 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji listy rezerwowej dzieci z terenuGminy Dobra do punktów przedszklnych 2009-02-07 15:56
Zarządzenie nr 20 w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w Dobrej nr II/7/98 z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych i komunalnych domów jednorodzinnych wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego gospodarowania 2009-02-02 15:16
Zarządzenie nr 19 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2009-02-02 15:13
Zarządzenie nr 18 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa chodnika w m. Stolec 2009-02-02 15:11
Zarządzenie nr 17 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa chodnika w m. Kościno 2009-02-02 15:09
Zarządzenie nr 16 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa chodnika w m. Grzepnica 2009-02-02 15:09
Zarządzenie nr 15 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wykonanie oświetlenia ulic: Topolowej i Radosnej w m. Mierzyn 2009-02-02 15:08
Zarządzenie nr 14 w sprawie ustalenia układów wykonawczych jednostek budżetowych i planu finansowego dla zadań zleconych w 2009 r. 2009-02-20 07:35
Zarządzenie nr 13 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa chodnika do drogi krajowej w m. Wąwelnica 2009-02-02 15:10
Zarządzenie nr 12 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa chodnika w m. Buk 2009-02-02 15:10
Zarządzenie nr 11 w sprawie wyboru trybu przetargu - Modernizacja ul. Chabrowej w m. Dobra - II etap 2009-02-02 15:06
Zarządzenie nr 10 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach 2009-02-02 14:36
Zarządzenie nr 9 w sprawie wyboru trybu przetargu - Przygotowanie i dostarczenie suchego prowiantu dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Dobra 2009-02-02 14:38
Zarządzenie nr 8 w sprawie wyboru trybu przetargu - Zagospodarowanie boiska w Bezrzeczu - wykonanie oświetlenia 2009-02-02 14:38
Zarządzenie nr 7 w sprawie wyboru trybu przetargu - Remont pomieszczeń kondygnacji piwnicy w budynku Urzędu Gminy Dobra 2009-02-02 14:36
Zarządzenie nr 6 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wykonanie oświetlenia przystanku PKS przy drodze krajowej - skrzyżowanie z ul. Zeusa w m. Mierzyn 2009-01-20 09:12
Zarządzenie nr 5 w sprawie wyboru trybu przetargu - Świadczenie usług komunikacyjnych autobusami zakresie transportu publicznego dla gminy Dobra 2009-01-20 08:01
Zarządzenie nr 4 w sprawie wyboru trybu przetargu - Modernizacja dróg płytami JOMB na terenie Gminy Dobra 2009-01-20 08:07
Zarządzenie nr 3 w sprawie wyboru trybu przetargu - Konserwacja i bieżące naprawy urządzeń wodno - melioracyjnych na terenie Gminy Dobra 2009-01-09 14:15
Zarządzenie nr 2 w sprawie wyboru trybu przetargu - Remonty dróg na terenie Gminy Dobra 2009-01-09 14:08
Zarządzenie nr 1 w sprawie wyboru trybu przetargu - Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra z płyt drogowych żelbetowych pełnych 2009-01-09 14:01
Zarządzenie nr 174 2009-12-15 12:48