Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

§ 1

1.      Wójt Gminy Dobra informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji przeznaczonej dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

   2.   Konkurs obejmuje następujące zadania:

            1) powierzenie prowadzenia drużyny piłki nożnej - Gminnego Klubu Sportowego Mierzyn

            2) prowadzenie rozgrywek ligowych z drużynami zarejestrowanymi w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej 

           

 

§ 2

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od dnia podpisania umowy, a kończy się nie później niż 15.12.2007 r.

 

 

§ 3

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty działające statutowo na rzecz kultury fizycznej i sportu w Gminie Dobra, o których mowa w art. 3 tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.96 z 2003r. poz. 873).

 

 

 § 4

Na realizację zadań w konkursie ofert Wójt Gminy Dobra przeznacza łączną kwotę

80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

 

 

§ 5

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 22.02.07 r., oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego (Dz.U. nr 264 poz. 2207).

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrej - pok. nr 8.

 

 

§ 6

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1)      formalne:

- kompletne oferty,

- prawidłowo i czytelnie wypełnione,

- złożone w określonym terminie,

2) znaczenie zadania do realizacji celów i zadań Gminy

3) popularność dyscypliny sportu w Gminie

4) cykliczność przedsięwzięcia

5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania

6) własny wkład finansowy w realizację zadania

7) analizę wykonania zadań w okresie poprzednim w szczególności rzetelności i terminowości ich realizacji

 

§ 7

1.      Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową.

Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustanawia zarządzeniem Wójt Gminy.

2.  Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt po zapoznaniu się z opinią                           

      Komisji Konkursowej.

3.  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

4.  O podjętych decyzjach składający ofertę powiadomieni zostaną pisemnie.

   5.  Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

 

§ 8

Warunkiem przekazania dotacji jest:

1.      zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy.

2.      posiadanie rachunku bankowego do przekazania dotacji.

 

Druki ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobra pok. nr 2, tel. (91) 311-34-16 ; oraz w Biuletynie Informacji Publicznej      www.bip.dobraszczecinska.pl

WÓJT GMINY DOBRA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 24-01-2007 22:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 09-02-2009 13:32