Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 40/12, 41/14, położonych w rejonie ul. Złotej i Gronowej w Sławoszewie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.157.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr : 603, położonej w rejonie ul. Rolniczej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.159.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 182/7 i 205, położonych w rejonie ul. Granicznej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.138.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 24 i 64, położonych w obrębie Buk [znak: RPPiWZ.WZ.6733.141.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działki nr 64, położonej w obrębie ewidencyjnym Buk, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.113.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 211/1, 135/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.106.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 216/3, 45/20, 44/20, położonych w rejonie ul. Granicznej i Nagietkowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.107.2021.ZW - KATALOG -
katalog Przebudowa części budynku (użyteczności publicznej z funkcją mieszkalną) i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowy - administracji Urzędu Gminy - na terenie działki nr: 1512, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.103.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek nr 298/2, 333, 299/2 w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.67.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. w tym: rozbiórka części budynku magazynowego, realizacja wieży o wysokości do 56 m n.p.t., montaż zespołu urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz transmisyjnych, umiejscowionych w szafach systemowych, posadowionych u podstawy wieży; montaż anten sektorowych, anten linii radiowych, pracujących w azymutach: 330, 90, 200; zasilenie w energię elektryczną planowanych urządzeń na terenie działki nr: 868/15, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.696.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową, na terenie działki nr: 485/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.534.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV na działkach 3/3 i 3/1 [obr. Wąwelnica] oraz na działce nr 292/1 [obr. Dobra], posadowieniu szafy kablowej ZKP na działce nr 3/3 [obr. Wąwelnica] [znak: RPPiWZ.WZ.6733.673.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oraz posadowienie złącz kablowo-pomiarowych na terenie działek nr: 231/1, 271/2, 272/39, 305/7, 305/9, 305/10, 305/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 2; 278/3, 279/2, 280/2, 280/3, 281, 282, 283/1, 283/2, 287/8, 287/14, 288/1, 290/3, 289/1, 289/2, 291, 292/1, 292/9, 292/10, 293/1, 294/2, 294/14, 337, 742, 759, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3 [znak: RPPiWZ.WZ.6733.651.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa ul. Pięknej na terenie działek nr: 182, 764, 194, 11, 201, 202/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gmina Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.104.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV fi 200 na terenie działki nr: 451/1, położonej w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.705.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej fi 110 na terenie działki nr: 373, położonej w ciągu ul. Działkowej w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.706.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Przebudowa istniejącego słupa 15 kV, budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV, posadowienie złącza kablowego KSN-15 kV - na terenie działek nr: 273/57, 273/26, 273/43, 273/55 i 276/161, położonych w rejonie ul. Spółdzielców w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.695.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej fi 110 na terenie działek nr: 205, 184/1 i 182/7, położonych w rejonie ul. Granicznej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.710.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej [wykonanie rurociągu tłocznego] pomiędzy miejscowościami Buk i Dobra ma terenie działki nr 58, położonej w miejscowości Buk [znak: RPPiWZ.WZ.6733.697.2020.ZW] - KATALOG -