Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 35/2, 5/12, 24, 25, 26/15, położonych w Redlicy [znak: RPPiWZ.WZ.6733.576.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 339, położonej w ciągu ul. Wędrownej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.577.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Przebudowa publicznej drogi gminnej [ul. Tytusa - dz. nr 311], poprzez: przebudowę istniejącej jezdni - poszerzenie i nowa konstrukcja jezdni; budowę dwóch zjazdów publicznych; odtworzenie terenów zielonych na terenie działek nr: 34/1, 311, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, gmina Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.586.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Weleckiej na terenie działki nr 305/7, położonej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.544.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa publicznej drogi gminnej - ul. Parkowej, poprzez: budowę drogi gminnej [ul. Parkowej] wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3916Z; budowie sieci kanalizacji deszczowej; przebudowę oświetlenia drogowego; usunięciu kolizji sieci uzbrojenia podziemnego; wycinkę kolidującej zieleni; na terenie działek nr: 66/91, 67/22, 71/1, 71/2, 71/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gmina Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.549.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 236/2, 239/8, 249, 253, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo [znak: RPPiWZ.WZ.6733.604.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 305/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1 oraz 305/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn2. [znak: RPPiWZ.WZ.6733.546.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr: 186/30, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.547.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lubieszyńskiej z ul. Tytusa - na terenie działki nr 305/4, położonej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.548.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 24/36, 24/51, 24/52, 24/53, położonych w obrębie Mierzyn 2, gm. Dobra, rejon ul. Kameralnej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.545.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Ogrodowej na terenie działki nr: 385, położonej w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.543.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 336, 541, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.522.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w sięgaczu ul. Mandarynkowej na terenie działek nr: 500 i 676/1, położonych w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.523.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa linii kablowej 15kV na terenie działek nr: 273 i 369, położonych w rejonie ul. Szczecińskiej i Krajobrazowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.491.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 339, położonej w ciągu ul. Wędrownej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.495.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 24/49, 24/44, 316, 24/48, 24/45, 275/2, położonych w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.492.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa docinka sieci kanalizacji deszczowej fi 600 wraz z przykanalikami na terenie działki nr: 1507/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.493.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 120/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.380.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Posadowienie słupów SN 15kV, złącz 0,4/1kV, budowie linii kablowej nn-0,4/1kV, budowie linii kablowej SN-15kV na terenie działek nr: 24, 64, 67, 81, położonych w obrębie Buk oraz na terenie działek nr: 223/1 i 367, położonych w rejonie ul. Sportowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.345.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 301/18, położonej w ciągu ul. Rolniczej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.417.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 1505/42 i 1505/64, położonych w rejonie ul. Rajski Ogród w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.419.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek nr: 243/8 i 245/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.420.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE na terenie działek nr: 12, 14, 85/26, 85/25, położonych w rejonie ul. Powiewnej w Skarbimierzycach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.421.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 205 i 210/16, położonej w rejonie ul. Sarniej w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.418.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 152, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.364.2021.WZ] - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego wraz z rowem na terenie działek nr: 11/157, 11/159, 11/160, 11/163, 11/177, położonych w rejonie ul. Żubrzej w Kościnie - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 120/5, położonej w ciągu ul. Jesienny Sad w Dołujach 2021-07-12 15:33
katalog Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z dojazdem na działkach nr: 80/3, 216/2, 1512, położonych przy ul. Granicznej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.361.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Wieża telekomunikacyjna ze stacją bazową na terenie działki nr: 61/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.182.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa ścieżki rowerowej Buk-przejście graniczne Lubieszyn na działkach nr: 24, 60, 101, 102, 194, 874 w obrębie Buk, 275, 327, 877, 878 w obrębie Dobra [RPPiWZ.WZ.6733.3632021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV na terenie działki nr 339 [obr. Mierzyn 3], położonej w ciągu ul. Wędrownej w Mierzynie [ RPPiWZ.WZ.6733.366.2021.ZW ] - KATALOG -
katalog Budowa przepompowni ścieków w miejsce istniejącej oraz niezbędnej infrastruktury wraz z odcinkiem rurociągu tłocznego o średnicy 225 mm i kanału grawitacyjnego o średnicy 0,25m - na działkach nr: 865/14, 273, w obrębie Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.344.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 60, 64 i 81, położonych w obrębie Buk [znak: RPPiWZ.WZ.6733.252.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 215/1 i 69/11 położonych w rejonie ul. Dębowej w Dobrej [znak:RPPiWZ.WZ.6733.343.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sięgacza ul. Dębowej wraz z odwodnieniem na terenie działek nr: 200/21, 215/1 położonych w miejscowości Dobra [znak:RPPiWZ.WZ.6733.317.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie działki 107/1 w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.315.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel na terenie działki 45/24 w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.346.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 11/1 i 11/167, położonych w obrębie Kościno [znak: RPPiWZ.WZ.6733.284.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr: 302/96, 302/318, 302/460, 302/461, 336, 453, 503, położonych w rejonie ul. Kolorowej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.286.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 2/17, 6, 8/10, położonych w obrębie Stolec [znak: RPPiWZ.WZ.6733.281.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr 9/56, 9/57, 9/58, położonych w Skarbimierzycach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.235.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz rurociągu tłocznego na terenie działek nr: 24 i 64, położonych w obrębie Buk [znak: RPPiWZ.WZ.6733.251.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa ul. Brzoskwiniowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr: 162, 111/1, 181, położonych w miejscowości Dołuje [znak: RPPiWZ.WZ.6733.236.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek nr: 152 i 226/11, położonych w ciągu ul. Lisiej w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.266.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej fi 160 mm w ciągu ul. Granicznej na odcinku Dobra - Lubieszyn - na terenie działek nr: 205, 292/1, 293 [obr. Dobra] oraz działek nr: 3/1, 3/3, 10/1, 10/5, 10/9, 12/1, 13/8, 13/9, 13/19, 13/20, 16/1, 16/2, 16/3 [obr. Wąwelnica] [znak: RPPiWZ.WZ.6733.230.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa przenośnego wolno stojącego masztu antenowego T-Mobile na terenie działki 921 w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.253.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Lazurowej w Dobrej, poprzez budowę: chodników i jezdni oraz zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej na terenie działek nr: 178/14, 177/14, 177/12, 177/9, 177/6, 205, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.173.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci wodociągowej poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 80/2 i 162, położonych w obrębie ewidencyjnym Rzędziny, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.172.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40/63 PE na terenie działek nr: 365/18, 365/160, położonych w rejonie ul. Dereniowej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.193.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 40/12, 41/14, położonych w rejonie ul. Złotej i Gronowej w Sławoszewie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.157.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr : 603, położonej w rejonie ul. Rolniczej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.159.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 182/7 i 205, położonych w rejonie ul. Granicznej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.138.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 24 i 64, położonych w obrębie Buk [znak: RPPiWZ.WZ.6733.141.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działki nr 64, położonej w obrębie ewidencyjnym Buk, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.113.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 211/1, 135/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.106.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 216/3, 45/20, 44/20, położonych w rejonie ul. Granicznej i Nagietkowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.107.2021.ZW - KATALOG -
katalog Przebudowa części budynku (użyteczności publicznej z funkcją mieszkalną) i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowy - administracji Urzędu Gminy - na terenie działki nr: 1512, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.103.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek nr 298/2, 333, 299/2 w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.67.2021.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. w tym: rozbiórka części budynku magazynowego, realizacja wieży o wysokości do 56 m n.p.t., montaż zespołu urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz transmisyjnych, umiejscowionych w szafach systemowych, posadowionych u podstawy wieży; montaż anten sektorowych, anten linii radiowych, pracujących w azymutach: 330, 90, 200; zasilenie w energię elektryczną planowanych urządzeń na terenie działki nr: 868/15, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.696.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową, na terenie działki nr: 485/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.534.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV na działkach 3/3 i 3/1 [obr. Wąwelnica] oraz na działce nr 292/1 [obr. Dobra], posadowieniu szafy kablowej ZKP na działce nr 3/3 [obr. Wąwelnica] [znak: RPPiWZ.WZ.6733.673.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oraz posadowienie złącz kablowo-pomiarowych na terenie działek nr: 231/1, 271/2, 272/39, 305/7, 305/9, 305/10, 305/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 2; 278/3, 279/2, 280/2, 280/3, 281, 282, 283/1, 283/2, 287/8, 287/14, 288/1, 290/3, 289/1, 289/2, 291, 292/1, 292/9, 292/10, 293/1, 294/2, 294/14, 337, 742, 759, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3 [znak: RPPiWZ.WZ.6733.651.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa ul. Pięknej na terenie działek nr: 182, 764, 194, 11, 201, 202/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gmina Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.104.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV fi 200 na terenie działki nr: 451/1, położonej w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.705.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej fi 110 na terenie działki nr: 373, położonej w ciągu ul. Działkowej w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.706.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Przebudowa istniejącego słupa 15 kV, budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV, posadowienie złącza kablowego KSN-15 kV - na terenie działek nr: 273/57, 273/26, 273/43, 273/55 i 276/161, położonych w rejonie ul. Spółdzielców w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.695.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej fi 110 na terenie działek nr: 205, 184/1 i 182/7, położonych w rejonie ul. Granicznej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.710.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej [wykonanie rurociągu tłocznego] pomiędzy miejscowościami Buk i Dobra ma terenie działki nr 58, położonej w miejscowości Buk [znak: RPPiWZ.WZ.6733.697.2020.ZW] - KATALOG -