Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XII/215/04 z dnia 29 stycznia 2004r. Rady Gminy w Dobrej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2004r


Uchwała Nr XII/215/04

z dnia 29 stycznia 2004r.

Rady Gminy w Dobrej

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2004r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

/ Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,

poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,

Nr 189, poz.1851 /

uchwala się co następuje :

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy / załącznik Nr 1 /

w wysokości 14.635.643 zł

z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych / załącznik Nr 2 / 14.062.183 zł

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

/ art.18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości /

oraz na korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

/art. 11 w/w ustawy / , /załącznik Nr 3/ 128 000 zł

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami / załącznik Nr 4 / 573.460 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości / załącznik Nr 5 / 13.515.643 zł z tego :

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych / załącznik Nr 6 / 12.942.183 zł

w tym :

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / załącznik Nr 7 / 128.000 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami / załącznik Nr 8 / 573.460 zł

3) wydatki na realizację inwestycji / załącznik Nr 9 / 1.111.547 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości. 1.120.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 1.120.000 zł

z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

w wysokości 900.000 zł

2) spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

w wysokości 220.000 zł

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych / załącznik Nr 10 /

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej / załącznik Nr 11 /

§ 8. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań

z zakresu :

- ochrony i konserwacji zabytków w wysokości 12.000 zł

- kultury fizycznej i sportu w wysokości 25 000 zł

-turystyki 20.000 zł

§ 9. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów sektora finansów publicznych

- dla Policji, przeznaczoną na paliwo i materiały do Komisariatu w Mierzynie 3.000 zł

-Straży Granicznej przeznaczoną na paliwo, w celu utrzymania ładu i porządku 2.000 zł

§ 10. Ustala się dotację na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie

porozumienia do realizacji Gminie i Miastu Szczecin na prowadzenie przedszkoli

dla dzieci gminy Dobra 498.800 zł

§ 11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2004-2016 / załącznik Nr 12 /

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym

do łącznej kwoty 500.000 zł .

§ 13 . Upoważnia się Wójta do dokonywaniu zmian w planie wydatków budżetowych

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Teodor Leszczyński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 10-02-2004 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2004 12:27