Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 176/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Dobra 2021-02-19 14:27
dokument Zarządzenie Nr 175/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Gminy Dobra i jednostkach organizacyjnych Gminy Dobra ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Gminy Dobra 2021-02-19 14:24
dokument Zarządzenie Nr 174/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2025 2021-02-19 14:23
dokument Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2021-02-19 14:21
dokument Zarządzenie Nr 172/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2021-02-19 14:30
dokument Zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2021-02-19 14:18
dokument Zarządzenie Nr 170/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-02-19 14:16
dokument Zarządzenie Nr 169/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-02-19 14:14
dokument Zarządzenie Nr 168/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej 2021-02-19 14:12
dokument Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-02-19 14:10
dokument Zarządzenie Nr 166/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra 2021-02-19 14:09
dokument Zarządzenie Nr 165/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2020-12-18 16:40
dokument Zarządzenie Nr 164/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:38
dokument Zarządzenie Nr 163/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2020-12-18 16:37
dokument Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki 2021r. 2020-12-18 16:33
dokument Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2021r. 2020-12-18 16:32
dokument Zarządzenie Nr 160/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2021r. 2020-12-18 16:31
dokument Zarządzenie Nr 159/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:30
dokument Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2020-12-18 16:29
dokument Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:28
dokument Zarządzenie Nr 156/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:28
dokument Zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-12-18 16:21
dokument Zarządzenie Nr 154/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku objętych i nie objętych spisem z natury 2020-12-18 16:21
dokument Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2020-12-18 16:20
dokument Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:18
dokument Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Dobra 2020-12-18 16:17
dokument Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Dobra 2020-12-18 16:17
dokument Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:16
dokument Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia podmiotów i miejsc, w których wykonywana będzie nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne w 2021 roku 2020-12-18 16:15
dokument Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2020r. w sprawie określenia stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Dobra 2020-12-18 16:13
dokument Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2020r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Dobra i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu informatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" 2020-12-18 16:11
dokument Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-12-18 16:07
dokument Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy dobra z dnia 30 października 2020r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2020-12-18 16:06
dokument Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy dobra z dnia 29 października 2020r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2020-12-18 16:05
dokument Zarządzenie Nr 142/2020 Wójta Gminy dobra z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2020-12-18 16:04
dokument Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 października 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2020-12-18 16:02
dokument Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 października 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 172/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2009r. 2020-12-18 16:02
dokument Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-28 12:52
dokument Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-28 12:44
dokument Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-28 12:42
dokument Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-10-28 12:38
dokument Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2020r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku dla pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Dobra 2020-10-28 12:36
dokument Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 października 2020r. w sprawie powołania składu Grupy Roboczej w sprawie konsultacji społecznych przy realizacji dokumentu planistycznego - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra 2020-10-15 15:36
dokument Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-15 15:32
dokument Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia  2020-10-15 15:31
dokument Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-15 15:29
dokument Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-15 15:27
dokument Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra 2020-10-15 15:25
dokument Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-10-15 15:22
dokument Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 września 2020r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Dobra 2020-10-15 15:20
dokument Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Dobra dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-10-15 15:19
dokument Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-15 15:18
dokument Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-15 15:15
dokument Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 148/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Dobra i jej jednostkach organizacyjnych 2020-10-15 15:13
dokument Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-09-12 17:03
dokument Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-09-12 17:02
dokument Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-09-12 17:01
dokument Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-09-12 16:59
dokument Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-09-12 16:57
dokument Zarządzenie nr 117/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra 2020-09-12 16:56
dokument Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2020-09-12 16:58
dokument Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2020r. w powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2020-09-12 16:53
dokument Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytej ( pow. pyrzycki ) 2020-09-12 16:53
dokument Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" 2020-09-12 16:52
dokument Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra 2020-09-12 16:51
dokument Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2020-09-12 16:51
dokument Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów niepełnosprawnych, którzy ukończyli 6 lat lub więcej w roku bazowym 2020-09-12 16:50
dokument Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2020-09-12 07:06
dokument Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Dobra - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia epizodycznego zgrywającego służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie choroby COVID-19 na terenie gminy Dobra i transgranicznej miejscowości Blankensee 2020-09-12 07:04
dokument Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru uczestników projektu pn. "DLA GMINY DOBRA ? utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie projektu nr RPZP.08.01.00-32.K039/19 2020-09-12 07:05
dokument Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-09-12 07:01
dokument Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia obowiązków związanych z obsługą interesantów w Urzędzie Gminy Dobra 2020-08-17 14:44
dokument Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 sierpnia 2020r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025 2020-08-13 12:43
dokument Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-09-12 17:04
dokument Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 12:42
dokument Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 12:40
dokument Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na dzierżawę pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu oraz w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie z siedzibą w Mierzynie przy ul. Kolorowej 25 wchodzące w skład Zespołu Przedszkoli w Mierzynie z siedzibą przy ul. Kolorowej 25 2020-08-13 12:39
dokument Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 12:38
dokument Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:37
dokument Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:36
dokument Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:35
dokument Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:34
dokument Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:33
dokument Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:32
dokument Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:31
dokument Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:31
dokument Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:30
dokument Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:29
dokument Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:27
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:26
dokument Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 2020-08-13 12:26
dokument Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 12:25
dokument Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 12:22
dokument Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 12:17
dokument Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. " Dla Gminy Dobra utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie projektu nr RPZP.08.01.00-32.K039/19 2020-08-13 12:21
dokument Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Nauczyciela wychowania przedszkolnego i stanowisko Pomocy nauczyciela w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Mierzynie 2020-08-13 11:59
dokument Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Dobra Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz zespołu do oceny ryzyka Autonomicznego Stanowiska Komputerowego -Z-DOBRA zwanego dalej ASK-Z-DOBRA 2020-08-13 12:21
dokument Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Dobra Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2020-08-13 11:54
dokument Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Dobra "Pionu Ochrony Informacji Niejawnych" 2020-08-13 11:53
dokument Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 11:51
dokument Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 11:50
dokument Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie treningu uruchamiania syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2020r. 2020-08-13 11:49
dokument Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 lipca 2020r. w sprawie treningu uruchamiania syren alarmowych w dniu 15 lipca 2020r. 2020-08-13 11:48
dokument Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 11:42
dokument Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2020-08-13 11:41
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2020r. w sprawie powołania komisji negocjacyjnej do złożonej oferty dotyczącej przekazu informacji dla mieszkańców 2020-08-13 11:41
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2020-08-13 11:39
dokument Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych 2020-08-13 11:38
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok  2020-08-13 11:36
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 11:34
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 11:33
dokument Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 11:31
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 11:30
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego 2020-08-11 14:42
dokument Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 14:38
dokument Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego 2020-08-11 14:35
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 14:32
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 maja 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-11 14:29
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok  2020-08-11 14:24
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2020r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2020-08-11 14:22
dokument Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2020r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2020-08-11 14:18
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 maja 2020r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2020-08-11 14:15
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 maja 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-11 14:09
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 13:43
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2019 2020-05-06 19:51
dokument Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2020-05-06 19:50
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Gminie Dobra na 2020 rok 2020-05-06 19:49
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie godzin pracy Urzędu Gminy Dobra 2020-05-06 19:46
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-05-06 19:43
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie utworzenia, wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i przeciwpowodziowego 2020-05-06 19:42
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Wójta o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie Gminy Dobra 2020-05-06 19:41
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 2020-05-06 19:40
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie powołania i trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2020-05-06 19:39
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-05-06 19:52
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-09 14:01
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-09 14:01
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-04-09 14:01
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-09 14:01
dokument Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra 2020-04-09 14:00
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-09 13:58
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-09 13:58
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-04-09 13:58
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-09 13:58
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 marca 2020r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola i punktu przedszkolnego w szkole podstawowej 2020-04-06 18:38
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:35
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:25
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 175/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Dobra 2020-04-06 18:21
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-04-06 18:12
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe 2020-04-06 18:08
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:05
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:04
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 17:59
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-02-20 16:37
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-02-20 16:36
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-02-20 16:35
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2020-02-20 16:33
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2020-02-20 16:32
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lutego 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przydziału mieszkania komunalnego 2020-02-20 16:30
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-02-11 08:00
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-02-11 08:00
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 lutego 2020r. w sprawie określenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra 2020-02-11 08:00
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-02-20 16:28
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2020-02-09 15:51
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2020-02-09 15:38
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2020-02-09 15:36
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2020-02-09 15:34
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa sołectwa Grzepnica 2020-02-09 15:30
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2020-02-09 15:29
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2020r. 2020-02-09 15:28
dokument Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2020-02-09 15:27
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury i określenia regulaminu pracy tej Komisji 2020-02-09 15:25
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2020-02-09 15:24
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020r. 2020-02-09 15:23
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie powołania zastępcy wójta. 2020-02-27 08:06
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-02-09 15:21
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2020r. 2020-02-09 15:19