Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV na działkach 3/3 i 3/1 [obr. Wąwelnica] oraz na działce nr 292/1 [obr. Dobra], posadowieniu szafy kablowej ZKP na działce nr 3/3 [obr. Wąwelnica] [znak: RPPiWZ.WZ.6733.673.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa linii kablowej nn-0,4 kV, posadowienie złącz kablowo-pomiarowych przy ul. Weleckiej na terenie działek nr: 231/1, 271/2, 272/39, 305/7, 305/9, 305/10, 305/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 2; 278/3, 279/2, 280/2, 280/3, 281, 282, 283/1, 283/2, 287/8, 287/14, 288/1, 290/3, 289/1, 289/2, 291, 292/1, 292/9, 292/10, 293/1, 294/2, 294/14, 337, 742, 759, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.651.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działki nr 6, położonej w obrębie ewidencyjnym Stolec, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.492.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oraz przebudowa kanalizacji melioracyjnej wraz z wlotem kanalizacyjnym na terenie działek nr: 659, 663, 667, 668/1, 894, położonych w rejonie ulicy Norki w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.594.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej do celów bytowo-gospodarczych oraz p-pożarowych z PE fi 110 x 10 o długości 69,1m zakończonej hydrantem nadziemnym dn 80 na terenie działek nr 1529/22, 1529/85, 1529/86, położonych w rejonie ulicy Husarskiej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.603.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 239/8, 249, 253, położonych w rejonie ulicy Szarotki i Lipowej w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.591.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 16.10.2020r. o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej poprzez budowę rurociągu tłocznego, przebudowę kolidującego uzbrojenia na terenie działek nr 56/2, 57, 94, 102, 188/1 położonych w obrębie Buk, działek nr 167/54, 205, 219/1, 223/1, 287/31, 287/60, 288/1, 291/2, 295, 299/2, 299/3, 299/4, 459, 876/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra [ RRPiWZ.WZ.6733.469.2020.ZW ] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 249/17 i 333/2, położonych w rejonie ul. Długiej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.547.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr: 207/2, 330, 249/14 i 333/2, położonych w rejonie ul. Brzozowej i Długiej w Mierzynie, w celu zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i oświetlenie terenu na działkach nr: 249/7 - 249/17 w obrębie Mierzyn 3 [znak: RPPiWZ.WZ.6733.551.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej [kanału sanitarnego, rurociągu tłocznego], wraz z przepompownią ścieków sanitarnych; budowa kablowej linii elektroenergetycznej, zasilającej przepompownię ścieków sanitarnych; przebudowa sieci wodociągowej, poprzez budowę tej sieci w nowym przebiegu na terenie działek nr: 14/22, 14/27, 15/2, 15/4, 19/60, 19/61, 792, 800, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 2 oraz działce nr 308 położonej w obrębie Mierzyn 1, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.450.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową na terenie działki nr: 485/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.534.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 711/7, 50 położonych w rejonie ul. Złotej w Sławoszewie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.535.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek nr: 1550/4, 212/1, położonych w rejonie ul. Rycerskiej i Rudawki [znak: RPPiWZ.WZ.6733.491.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia na terenie działek nr 64, 112 i 157/1 w obrębie Wąwelnica [znak: RPPiWZ.WZ.6733.470.2020.ZW] - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Zbigniewa Woźniaka, przedstawiciela Biura Projektów "INBUD" s.c. z siedzibą w Szczecinie , działającego z upoważnienia Gminy Dobra, złożonego w dniu 12 sierpnia 2020 r., zmienionego w dniu 17 sierpnia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-09-22 10:18
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 311/168, 311/160, położonych w rejonie ul. Ważki w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.479.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i złącza kablowego ZK SN na terenie działki nr: 273/55, położonej w rejonie ul. Spółdzielców w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.473.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej oraz sieci telekomunikacyjnej na terenie działek nr: 165/12, 360/10, 360/18, 385/2, położonych w rejonie ul. Mogdałowej i Zagajnikowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.442.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 365/3, 366/6, 373, 374/4, 375/4, 385, położonych w rejonie ul. Działkowej i Malinowej w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.405.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 183/34, 183/29, położonych w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.406.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa ulicy malinowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą na terenie działek nr: 526, 525, 480, 500, 501, 488, 446, 385, 445, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gmina Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.429.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 7/8, 7/87, 7/91, położonych w ciągu ul. Drozda w Kościnie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.383.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Zagospodarowanie terenu części działki nr 66/147 [około 1150m2], położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra na wybieg dla psów pn.: "Ogród Psa" [znak: RPPiWZ.WZ.6733.389.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV poprzez budowę: kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr: 13/36; budowę kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV na terenie działek nr: 14, 13/39, 13/36; budowę kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr: 14, 13/39, 13/36, 13/126, 13/127, położonych w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.311.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr: 336, położonej w ciągu ul. Kolorowej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.360.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 216/3 i 45/20, położonych w rejonie ul. Granicznej i Nagietkowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.364.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 1548/15, 1550/36, 213/1, 1535/1, położonych w rejonie ul. Ułańskiej i ul. Frezjowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.359.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr: 19/61, 22/61, położonych w rejonie ul. Łukasińskiego w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.296.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, linii kablowej SN-15 KV wraz z budową stacji transformatorowej, budowie drogi dojazdowej z chodnikiem na terenie działek nr: 229/1, 5/15, 5/20, 5/6, 4, położonych w rejonie ul. Słoneczny Sad w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.288.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 11/10 w Grzepnicy [znak: RPPiWZ.WZ.6733.346.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa ul. Zacisznej i ul. Wesołej - na terenie działek nr: 306, 56/35, 56/36, 56/80, położonych w Mierzynie 2 [znak: RPPiWZ.WZ.6733.313.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 15 kV oraz złącza kablowego 15 kV na terenie działek nr: 933, 935, 273/57, położonych w rejonie ul. Spółdzielców w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.281.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 119/10, 116, położonych w rejonie ul. Jesienny Sad w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.280.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 116, 119/10, położonych w rejonie ul. Jesienny Sad w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.285.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 50, 694, 910/1, położonych w rejonie ul. Kwitnący Sad w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.286.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 305/4 i 43/17, położonych w rejonie ul. Lubieszyńskiej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.298.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia na terenie działek nr: 310, 1/25, 33, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, gm. Dobra, rejon ul. Ozdobnej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.19.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr: 93/3 położonej w rejonie ul. Przytulnej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.17.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 360/10, 360/29, 360/18, 385/2, 385/25, 360/15, 360/16, 360/17, 385/17, 385/26, 385/4, położonych w rejonie ul. Migdałowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.15.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami na terenie działek nr: 269/52, 269/56, 336 położonych w obrębie geodezyjnym Mierzyn 3, gmina Dobra [znak RPPiWZ.WZ.6733.139.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa przepompowni ścieków w miejscu istniejącej przepompowni usytuowanej na terenie działki nr 865/14 [obr. Dobra] oraz niezbędnej infrastruktury wraz z dwoma odcinkami rurociągu tłocznego na terenie działek nr: 865/14 i 273, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra. Budowa odcinków nowego rurociągu na działkach nr: 865/14, 273 położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra; 9/13, 9/19, 10 położonych w obrębie ewidencyjnym Redlica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.267.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka rurociągu tłocznego o średnicy 225mm na działkach nr: 865/6, 865/15, 273 w obrębie Dobra i nr 10 w obrębie Redlica [znak: RPPiWZ.WZ.6733.279.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 78 i 80/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Rzędziny, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.259.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działki nr 302/96, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.262.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 485/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.326.2018.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr: 373 i 385, położonych w rejonie ulic: Działkowej i Ogrodowej w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.224.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43663 MIERZYN na terenie działki nr 204/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.103.2015.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek nr: 67/20, 71/1, 510, 512/17, położonych w rejonie ul. Górnej w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.181.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 116, 118/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.205.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Redlicy na terenie działek nr: 318/127 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, 3/1, 3/12, 3/13, 4, 9/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Redlica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.138.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Rozbudowa odcinka sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działki nr: 80/2, położonej w Rzędzinach w celu podłączenia do sieci gazowej przyszłych mieszkańców pobliskich działek [znak: RPPiWZ.WZ.6733.185.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 798, 694, 119/10, 116 położonych w rejonie ul. Jesienny Sad w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.127.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa wieży telekomunikacyjnej za stacją bazową na terenie działki nr: 61/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.182.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci wodociągowej w związku z lokalizacją hydrantu naziemnego na terenie działki nr 162, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzędziny, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.175.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa ul. Pięknej poprzez przebudowę drogi gminnej - budowa jezdni, chodników, zjazdów do działek; budowę rowu odwadniającego; budowę oświetlenia ulicznego; usunięcie kolizji sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego; wycinkę kolidującej zieleni na terenie działek nr: 182, 764, 194, 11 201, 202, położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gmina Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.104.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 48/3, 224/2 (ul. Hebanowa) położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.128.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 231 oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 208/2, 231 położonych w obrębie geodezyjnym Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.129.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie, usytuowanego na terenie działki nr 126, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra na teren rekreacyjno-sportowy [znak: RPPiWZ.WZ.6733.97.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 61/3 w Grzepnicy {znak: RPPiWZ.WZ.6733.535.2017.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 385/2, 1507/12, 1507/13, położonych w obrębie geodezyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.79.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 7/18, 24, położonych w obrębie ewidencyjnym Kościno, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.78.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 385, położonej w obrębie geodezyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.67.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia na terenie działek nr: 71/3, 65/1, 65/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra [RPPiWZ.WZ.6733.18.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia na terenie działek nr: 898/16, 32/7, 110, położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra [RPPiWZ.WZ.16.2020.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 80/2, 78, 165, położonych w obrębie ewidencyjnym Rzędziny, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.688.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działki nr: 68/16, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.695.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 1550/4, 1542/83, 1542/88, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.679.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową na terenie działki nr: 61/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.666.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą na terenie działek nr: 12 obręb Skarbimierzyce, 363, 26/19, 26/21, 27/1, 27/13, 27/13, 27/24, 28/7, 28/8, 28/25, 28/27 obręb Mierzyn 1, gmina Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.654.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 210/1, 211/2, 360/30, 382/1, 862/6; regeneracji studni głębinowej na terenie SUW "Róży Wiatrów" na terenie działki nr: 360/30; budowie drogi dojazdowej na terenie działki nr: 360/30 położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.633.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa osadników wód popłucznych wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną na terenie działki nr 414/1 w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.651.2019.ZW] - KATALOG -