Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Cząstkowy zakup i dostawa materiałów biurowych. - KATALOG -
katalog Cząstkowy zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów. - KATALOG -
katalog Wykonanie opinii biegłego w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruncie działek o nr ewidencyjnych od 901/4 do 901/8 oraz 872 obręb Dołuje ze szkodą dla działki nr 199/2 obręb Dołuje - KATALOG -
katalog Usunięcie (wycinka) i wykonanie cięć sanitarnych drzew z terenu Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Dobrej i Mierzynie - KATALOG -
katalog Waloryzacja przyrodnicza gminy Dobra - KATALOG -
katalog Podstawienie i wywóz kontenerów zapełnionych odpadami rok 2021 - KATALOG -
katalog Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Dobra w roku 2021 - KATALOG -
katalog Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie Gminy Dobra w roku 2021 - KATALOG -
katalog Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt - KATALOG -
katalog Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 385 (ul. Ogrodowa) Wołczkowo - KATALOG -
katalog Konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą typu Orlik na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie opinii (wraz z uzasadnieniem i wnioskami) dot. Kwalifikacji Przedsięwzięcia dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej - KATALOG -
katalog Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu gmin: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno w roku 2021 - KATALOG -
katalog Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu oraz wykonanie przepustu na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 224/2 położoną w Dobrej - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 385 (ul. Ogrodowa) Wołczkowo - KATALOG -
katalog Opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra za lata 2018-2019 - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 385 (ul. Ogrodowa) Wołczkowo - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lazurowej w Dobrej - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 336, ul. Kolorowa Mierzyn - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z wykonaniem odcinka kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowa/Brzozowa Mierzyn 3 - KATALOG -
katalog Wymiana siatek na piłkochwytach na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie usługi polegającej na usunięciu (wycince) drzewa z terenu Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wędrownej w Mierzynie - KATALOG -
katalog Bezrzecze wykonanie rurociągu tłocznego, kabla zasilającego i sterowniczego z nowej studni do hydroforni - KATALOG -
katalog Wołczkowo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 886/13, 886/34, sieci wodociągowej dz. nr 886/34,467/5, 499 oraz przebudowa sieci wodociągowej dz. nr 445,467/5 - KATALOG -
katalog Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny działki nr 284/3 w Dobrej - KATALOG -
katalog Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę nr 246 w Dobrej - KATALOG -
katalog Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę nr 44/1 w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Wykonanie podziału nieruchomości - działka nr 1517/14 - KATALOG -
katalog Usuwanie wyrobów zawierających azbest - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejki w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Dostawa oprogramowania antywirusowego - KATALOG -
katalog Wykonanie podziału nieruchomości - działka nr 9/18 w Skarbimierzycach - KATALOG -
katalog Wołczkowo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 458/2 ul. Polarna - KATALOG -
katalog Przycięcie zwisających gałęzi drzew, wykaszanie poboczy - stacji wraz ze sprzątaniem ścieżki ekologiczno - edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Dobrej - KATALOG -
katalog Wykonanie opinii biegłego w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruncie działek o nr ewidencyjnych od 901/4 do 901/8 oraz 872 obręb Dołuje ze szkodą dla działki nr 199/2 obręb Dołuje - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej dla działki nr 70 w Dołujach - KATALOG -
katalog Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 119/8 (ul. Jagodowa) w Dobrej - KATALOG -
katalog Usunięcie (wycinka) i wykonanie cięć sanitarnych drzew z terenu Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, leków ludzkich, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - KATALOG -
katalog Sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacja urządzeń zabawowych drewnianych na terenach rekreacyjnych, placach zabaw i kompleksach sportowych oraz kompleksowa pielęgnacja i utrzymanie czystości chodników i wjazdów mieszczących się przy skrzyżowaniach ulic i rond (skwerów) na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/24, 3/24, 310, 1/25, 1/44, 1/26 w Mierzynie - KATALOG -
katalog Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego dla działki nr 124 w Łęgach - KATALOG -
katalog Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz innych urządzeń małej architektury, siłowni zewnętrznych znajdujących się na placach zabaw, boiskach sportowych i terenach rekreacyjnych będących własnością Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 206/60, 206/62, 596 (ulica Akacjowa) w miejscowości Mierzyn - KATALOG -
katalog Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie opinii biegłego w zakresie zmiany stosunków wodnych w sprawie zaburzenia stanu wody na gruncie działek o nr ewidencyjnych 10/24, 10/25, 10/11 oraz 10/64 w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -