herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Rozgraniczenia nieruchomości


ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Rozgraniczeni nieruchomości przeprowadza się w celu ustalenia prawidłowego przebiegu granic, co do którego istnieje spór między właścicielami ( użytkownikami wieczystymi ) sąsiadujących ze sobą nieruchomością.

PODSTAWA PRAWNA:

Na podstawie ustawy z dnia z dnia 17 maja 2000 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 - z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. poz. 453)

SPRAWA O ROZGRANICZENIE JEST SPRAWĄ CYWILNĄ, przy czym jako wstępne stadium rozgraniczenia przewidziane jest postępowanie administracyjne mające charakter mediacyjny.

I. SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wniosek o rozgraniczenie przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrej, pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się opłaty skarbowej za założenie wniosku o rozgraniczenie nieruchomości.

III. KOSZTY POSTĘPOWANIA

Osoby występujące o wszczęcie rozgraniczenia nieruchomości wskazują uprawnionego geodetę, który przeprowadzi czynności techniczne - koszty usługi geodezyjnej ponoszą osoby występujące o rozgraniczenie.

IV. ODWOŁANIA

Strona niezadowolona z ustalenia granic może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji przekazania sprawy do sądu. Po upływie czternastodniowego terminu zainteresowana osoba traci bezwzględnie możliwość dochodzenia swych roszczeń przed sądem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 26-02-2004 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2004 10:48