Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszenie do Stron o wydanej decyzji

WSOiOś.Oś.6220.13.2017.MMN

Dobra, 8 kwietnia 2019  roku

 

ZAWIADOMIENIE

             Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    S t r o n y   w   s p r a w i e

że Wójt Gminy Dobra, w trybie art. 71 ust. 1, ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 80 ust. 1, ust. 2, art. 82 i art. 85 ust. 1, ust. 2, pkt 1  z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), wydał decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 kwietnia 2018 roku, znak: WSOiOś.Oś.6220.13.2017.MMN, dla inwestycji pn: „Rozbudowa i przebudowa centrum handlowego „Ster” z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, dojazdami i parkingami nadziemnym dla samochodów osobowych, położonego przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie”.

Łącznie występuje ponad 20 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  -  ” Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.” Od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Decyzja jest do wglądu  Stron w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Wołczkowie, przy ul. Lipowej 51. Godziny pracy urzędu: pon. 800-1630, środ, czw. 730-1530, piątek: 730-1500. Wtorek i piątek dniem wyłączonym z obsługi klienta, Telefon kontaktowy: 91 311 38 40

 

 

Z up. Wójta Gminy

mgr Małgorzata Chmielewska

Kierownik Wydziału

ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 15-04-2019 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Majerczyk - Nowak 08-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 15-04-2019 13:51