herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 5 marca 2019 r. o wydaniu decyzji dot. usługi wodnej na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do cieku Wierzbak, realizowaną poprzez wylot kanalizacji deszczowej, zlokalizowany na działce nr 275/37, 338/2, obręb Mierzyn 2