Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 160 mm na terenie działki nr: 301/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.609.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Realizacja zadania: "Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRACK - rowerowy plac zabaw (proj. 1)", poprzez realizację: toru do jazdy rowerem wraz ze skarpami o wymiarach około 43,5m x 25m na terenie części działki nr: 66/147; utwardzonego dojazdu/dojścia na terenie działki nr: 66/145, położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.591.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa boiska typu "Orlik", poprzez realizację: boiska piłkarskiego z wybiegami o wymiarach 30m x 62m; piłkochwytów o wysokości 4m; ogrodzenia terenu z furtkami wejściowymi; zagospodarowaniu terenu, w tym ławki i elementy małej architektury na terenie działki nr: 66/144, położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.590.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa basenu krytego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z planowana zabudową na terenie działki nr: 66/144, położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.607.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa ul. Piaskowej - publicznej drogi gminnej klasy technicznej L [lokalna], poprzez: przebudowę lub remont przepustów na ciekach wodnych; utwardzenie nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m; budowę i przebudowę chodników; budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego; rozbudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej na terenie działek nr: 249, 333, 351/2, 354, 373, 379, 380/2, 444, 445, 458/2, 460, 499, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo; 13 położonej w obrębie ewidencyjnym Redlica gmina Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.588.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek 25 i 26/14, położonych w obrębie Grzepnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.558.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 5 000 m3 wraz z przepustami na włączeniu do rowu melioracyjnego, regulatora odpływu; budowa drogi dojazdowej od ul. Zielonej; zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w tym ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową; przebudowa kolidującego odcinka rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych; przebudowa kolidującego uzbrojenia zlokalizowanego na terenie działek nr: 9/18 i 10, położonych w obrębie ewidencyjnym Redlica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.582.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 187, 189/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Buk, (rejon ul. Leśne Wzgórze) gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.580.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. na terenie działki nr 1 obręb Dołuje [znak: RPPiWZ.WZ.6733.567.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 596, 597, 330 w rejonie ulic Akacjowej i Brzozowej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.581.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV na terenie działek nr: 19/34, 19/61, 22/41, położonych w rejonie ul. Łukasińskiego w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.555.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 499, 589, położonych w ciągu ul. Agawy i Kalinowej w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.546.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn90/40PE na terenie działek nr: 460, 462/15, położonych w rejonie ul. Piaskowej w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.535.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 257/6, 333/2, 335, położonych w rejonie ul. Długiej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.532.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr: 1152, położonej w ciągu ul. Przyjaznej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.527.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 307 i 54/72, położonych w rejonie ul. Nasiennej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.509.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV oraz zmianę lokalizacji złączy ZKP na terenie działki nr 30/40, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1 (Osiedle nad Stawem), gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.491.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 206/62 i 596, położonych w ulicy Akacjowej w Mierzynie [znak sprawy: RPPiWZ.WZ.6733.507.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 119/10 i 116 położonych w obrębie ew. Dołuje, gm. Dobra [ RPPiZW.WZ.6733.486.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 39/4, 39/6, 41/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wąwelnica [ znak: RPPiWZ.WZ.6733.458.2019.ZW ] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 66/10, 42, 31/12 położonych w rejonie ulic Bursztynowej i Heleny w Sławoszewie [ znak: RPPiWZ.WZ.6733.477.2019.ZW ] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 499 położonej w ciągu ul. Agawy w Wołczkowie [ znak: RPPiWZ.WZ.6733.478.2019.ZW ] - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę dwu i trzytorowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV ( dz. nr 9/79 ), dwutorowej linii elektroenergetycznej 15 kV ( dz. nr 12, 14 ), czterotorowej linii elektroenergetycznej 15 kV ( dz. nr 9/79 ),   kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV ( dz. nr 9/12, 9/26, 9/29, 9/77, 9/24, 9/57, 12, 14, 86 ), stacji transformatorowej 15/0,4 kV ( dz. nr 9/79 ) w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm. Dobra [ znak: RPPiWZ.WZ.6733.430.2019.ZW ] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 311/168 położonej w ciągu ul. Derkacza w Dobrej [ znak: RPPiWZ.WZ.6733.476.2019.ZW ] - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o na terenie działki nr 49/14 w Sławoszewie ul. Złota 4  [znak: RPPiWZ.WZ.6733.494.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 443, 653, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [Znak RPPiWZ.WZ.6733.457.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa rowu melioracyjnego wraz z przepustami oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia zlokalizowanego na terenie części działki nr 9/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Redlica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.388.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 46/1, 58/8, 58/26, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.434.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa złącza kablowego SN na terenie działki nr 68/1, elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na terenie działek nr 68/1 i 72/1 położonych w obrębie ew. Bezrzecze, gm. Dobra [ RPPiWZ.WZ.6733.357.2019.ZW ] - KATALOG -
katalog Przebudowa skrzyżowania w Dołujach poprzez budowę nowego odcinka jezdni ul. Malwowej o szerokości 6m wraz ze zjazdami do przyległych posesji na terenie działek nr 647 i 50, położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gmina Dobra [ RPPiWZ.WZ.6733.389.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, położonym w rejonie ul. Nowowiejskiej w Bezrzeczu, na terenie działek nr: 10/63, 10/110, 53/4, 53/15, 53/22, 53/48, 54/7, 54/8, 54/14, 54/19, 54/20, 54/21, 54/22, 54/23, 54/35 [znak: RPPiWZ.WZ.6733.367.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa kanalizacji melioracyjnej w technologii wykopu otwartego i za pomocą przecisku na terenie działek nr: 668/1, 659, 667 wraz z wlotem w rejonie zastoiska wodnego na terenie działki nr 667, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje (ul. Norki), gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.384.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek nr: 330, 332, 596, 597, 598, położonych w rejonie ul. Brzozowej, Akacjowej, Cedrowej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.371.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 5/63, 5/12, położonych w Redlicy [znak: RPPiWZ.WZ.6733.381.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 10 PE na terenie działek nr: 329, 606, położonych w rejonie ul. Zeusa w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.372.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia drogowego ul. Cynamonowej na terenie działek nr: 43/2, 71/3, 66/113, 656/340, położonych w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.370.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 371, 311/39, 211/1, 1481, 1195, 866/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.369.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej na terenie działek nr: 34, 39, 53, 45/1, 91, 856/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.368.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Wykonanie obudowy urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej - studni głębinowej na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę, usytuowanej na terenie działki nr 884/21, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.278.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 330 i 249/17, położonych w rejonie ul. Brzozowej w Mierzynie [znak: RPPiZW.WZ.6733.361.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr: 415, 417, 488 i 396/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo (okolice ul. Babiego Lata), gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.360.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa chodnika o szerokości od 1,25m do 2m na terenie działek nr: 46, 43 i 78, położonych w obrębie ewidencyjnym Rzędziny, gmina Dobra [znak: RPPiWZ.ZW.6733.256.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka rurociągu surowej wody wraz z kablem zasilającym i sterowniczym na terenie działki nr 66/19, położonej w rejonie ul. Parkowej w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.335.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa kablowej linii energetycznej 15 kV i 0,4 kV na terenie działek nr: 32/14, 32/1, 216/3, 422/5, 422/3, 781, 798, 40/24, 41/15, 42/19, 215/1, 65, 214/1, 1555/1. Budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV o wymiarach 2,5m x 5m na terenie działki nr 65, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra (rejon ul. Granicznej, Sasankowej, Chabrowej) gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.340.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa kanałów deszczowych wraz z przykanalikami do granic poszczególnych działek, przebudowa rowu wraz z przepustami na terenie działek nr: 4, 10 i części 11, 12, położonych w obrębie ewidencyjnym Redlica; 271, 273, 275, 281, 283, 285, 287, 323/2, 326/2, 332, 333, 372, 379, 385, 443, 444, 445, 466/3, 467/5, 589, 627, 677/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo [znak: RPPiWZ.WZ.6733.420.2018.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do granicy działek, na terenie działek nr: 165/12, 210/1, 360/10, 360/15, 360/18, 385/2, 385/26, 867/1, 1507/6, 1507/9, 1507/12, położonych w rejonie ulic Migdałowej i Szczecińskiej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.295.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa kanału deszczowego wraz z przykanalikami do granicy poszczególnych działek oraz z wylotem do rowu; budowa i przebudowa rowu w miejscu wylotu na terenie działek nr: 7/5, 7/8, 7/18, 8/6, 8/7, 18, 19, 24, 25, 201, 202, 214, 215, 227, 237, położonych w obrębie ewidencyjnym Kościno, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.135.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE na terenie działek nr 212/11, 212/7, 212/42 położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra [ RPPiWZ.WZ.6733.284.2019.ZW ] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE na terenie działek nr 462/29, 460 położonych w rejonie ul. Piaskowej w Wołczkowie [ RPPiWZ.WZ.6733.305.2019.ZW ] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE na terenie działki nr 269/126 położonej w rejonie ul. Morskiej w Mierzynie [ RPPiWZ.WZ.6733.246.2019.ZW ] - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 596, położonej w ulicy Akacjowej w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 33/5, 13/17, 13/24, 41/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wąwelnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.281.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV na terenie działki nr: 71/1 (ul. Górna) położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 66/130 (przed podziałem 66/107) w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.307.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową na terenie działku nr: 61/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.535.2017.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej - studni głębinowej na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie działki nr 66/19, położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, ul. Parkowa, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.273.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej fi 110 mm i fi 160 mm na terenie działek nr 1/26, 1/25, 310, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, gm. Dobra, rejon ul. Ozdobnej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.211.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: 10/55, 10/63, 10/85, 10/109, 10/118, 14 położonych w Bezrzeczu, ul. Starowiejska [znak: RPPiWZ.WZ.6733.260.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 214/1, 61/20, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra (ul. Poziomkowa), gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.268.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 119/8 (ul. Jagodowa) położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.266.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 8, położonej w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.224.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 1505/64, 1505/65, 1505/66 (ul. Rajskiego Ogrodu) położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.247.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr : 1529/22, 1529/85, 1529/86, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, (rejon ul. Husarskiej) gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.248.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 458/2, położonej w ciągu ulicy Polarnej w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.207.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 160 mm na terenie działki nr: 67/19, położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.233.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi 160 mm na terenie działki nr: 32/7 (ul. Os. Leśne), położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.223.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 868/15 w Dobrej ( okolice ul. Sportowej ) [ znak: RPPiWZ.WZ.6733.206.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa zaplecza dla boiska sportowego poprzez budowę budynku z przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla zawodników i trenerów, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkiem na terenie działek nr 399 i 367 położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra [ znak: RPPiWZ.WZ.6733.169.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 100 mm na terenie działki nr 596 położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra, ul. Akacjowa [ znak: RPPiWZ.WZ.6733.205.2019.ZW ] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 214/1, 358/14, położonych w rejonie ul. Poziomkowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.191.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 65, 40/24, 214/1, 216/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.195.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn90PE na terenie działki nr: 213/1, położonej w ciągu ulicy Ułańskiej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.202.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 308, 305/4, 147/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1 ( ul. Zgodna i Lubieszyńska ), gm. Dobra, woj. zachodniopomorskie - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 na terenie działek nr 385/2, 1507/13 ( ul. Migdałowa ) położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra gm. Dobra, woj. zachodniopomorskie - KATALOG -
katalog Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej w zakresie obszaru nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - na terenie działek nr 367 i 379/4 w Dobrej - KATALOG -
katalog Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do granicy działek wraz z budową i przebudową rowu istniejącego - na terenie działek nr: 7/5, 7/8, 7/18, 8/6, 8/7, 18, 19, 24, 25, 201, 202, 214, 215, 227, 237, położonych w Kościnie (okolice ul. Rajskiego Ptaka) [znak: RPPiWZ.WZ.135.2019.ZW.] - KATALOG -
katalog Budowa kablowej linii energetycznej średniego napięcia 15 kV na terenie działek nr: 50, 121/2, 186/30,186/58, położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, (w rejonie ul. Makowej) gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.143.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 360/18, 360/10, położonych w rejonie ul. Migdałowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.145.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 40/12, 40/42, położonych w rejonie ul Złotej w Sławoszewie [PPIWZ.WZ.6733.144.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 178/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [PPIWZ.WZ.6733.136.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 460, 462/29, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.113.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43663 MIERZYN na terenie działki nr: 204/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.103.2015.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 304/60, 306, położonych w rejonie ul. Granicznej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.99.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa kanału deszczowego wraz z przykanalikami do granicy poszczególnych działek oraz wylotem do rowu, przebudowa rowu w miejscu wylotu na terenie działek nr: 364/158, 364/159, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1; 13/40, położonej w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.35.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 206/8, 206/62, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3 (rejon ul. Akacjowej) gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.102.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do granicy działek, przebudowa kolidującego uzbrojenia w rejonie ul. Zgodnej i Wspólnej, na terenie działek nr: 44/5, 44/23, 308, 410, 446 [obr. Mierzyn 1] i 38/4, 40/3 [obr. Mierzyn 2] oraz na terenie części działek nr: 40/1 [obr. Mierzyn 2] gm. Dobra - zgodnie z liniami rozgraniczającymi [znak: RPPiWZ.WZ.6733.52.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej fi 110 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 na terenie działek nr: 445, 467/5, położonych w obrębie geodezyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.19.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 156, 181, 176, położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje oraz 18, 26, 25, 7/74, 7/73, 8/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Kościno, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.57.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej na terenie działek nr: 34, 53, 45/1, 91, 856/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.51.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 213/1, 862/5, 862/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.56.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 80/2, 80/7, 163/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Rzędziny, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.47.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. na terenie działki nr 34 obręb Dołuje [znak: RPPiWZ.WZ.6733.93.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 311/39, 211/1, 1481, 1195, 866/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.58.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 485/6 w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.326.2018.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia drogowego ul. Cynamonowej na terenie działek nr: 43/2, 71/3, położonych w Bezrzeczu [znak:RPPiWZ.WZ.6733.50.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 216/3, 45/20, 44/20, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.49.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 488, 561/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo oraz 71/1, 71/3, 34/14, 66/91, położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733,48,2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE na terenie działki nr 71/5, położonej w ciągu ul. Herbacianej w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.54.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 69/11, 214/1, położonych w rejonie ul. Poziomkowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.18.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 1550/4, 1542/49, położonych w rejonie ul. Rycerskiej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.53.2019.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami na terenie działki nr 465/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.548.2018.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200; przyłącza kanalizacyjnego DN 160 do granicy działki nr 304/19 [obr. Wołczkowo] na terenie działki nr 443, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.547.2018.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia ulicznego na terenie działki nr: 220/33, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.558.2018.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 9/12, 9/65, 9/76, 84/6, 84/7, 84/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.385.2018.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 206/60, 206/62, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.543.2018.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działki nr: 668/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.542.2018.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową na terenie działki nr: 61/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.535.2017.ZW] - KATALOG -
katalog Realizacja Parku Rodzinnego im. Św. Jana Pawła II, poprzez: realizację sceny, altany, małej architektury; zagospodarowanie terenu w tym chodniki, skwery; budowę dojazdów do posesji, miejsc postojowych; realizację niezbędnej architektury technicznej na terenie działek nr: 410 i 249, położonych w Wołczkowie, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.515.2018.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa wieży telekomunikacji ze stacją bazową na terenie działki nr: 485/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo [znak: RPPiWZ.WZ.6733.326.2018.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S.A. na terenie działki nr 204/2 (przy ul. Weleckiej) w Mierzynie [znak sprawy: RPPiWZ.WZ.6733.103.2015.ZW] - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci gazowej na terenie działek 493/40, 680/9, 888 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu ś/ć dn 63PE na terenie działki 220/1 w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 9/12, 9/65, 9/76, 84/6, 84/7, 84/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek nr: 29 i 51, położonych w obrębie ewidencyjnym Buk, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek nr: 253, 249, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -