Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Budowa oświetlenia drogowego ul. Cynamonowej na terenie działek nr: 43/2, 71/3, 66/113, 656/340, położonych w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.370.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 371, 311/39, 211/1, 1481, 1195, 866/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.369.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej na terenie działek nr: 34, 39, 53, 45/1, 91, 856/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.368.2019.ZW] - KATALOG -
Wykonanie obudowy urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej - studni głębinowej na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę, usytuowanej na terenie działki nr 884/21, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.278.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 330 i 249/17, położonych w rejonie ul. Brzozowej w Mierzynie [znak: RPPiZW.WZ.6733.361.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr: 415, 417, 488 i 396/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo (okolice ul. Babiego Lata), gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.360.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa chodnika o szerokości od 1,25m do 2m na terenie działek nr: 46, 43 i 78, położonych w obrębie ewidencyjnym Rzędziny, gmina Dobra [znak: RPPiWZ.ZW.6733.256.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa odcinka rurociągu surowej wody wraz z kablem zasilającym i sterowniczym na terenie działki nr 66/19, położonej w rejonie ul. Parkowej w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.335.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa kablowej linii energetycznej 15 kV i 0,4 kV na terenie działek nr: 32/14, 32/1, 216/3, 422/5, 422/3, 781, 798, 40/24, 41/15, 42/19, 215/1, 65, 214/1, 1555/1. Budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV o wymiarach 2,5m x 5m na terenie działki nr 65, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra (rejon ul. Granicznej, Sasankowej, Chabrowej) gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.240.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa kanałów deszczowych wraz z przykanalikami do granic poszczególnych działek, przebudowa rowu wraz z przepustami na terenie działek nr: 4, 10 i części 11, 12, położonych w obrębie ewidencyjnym Redlica; 271, 273, 275, 281, 283, 285, 287, 323/2, 326/2, 332, 333, 372, 379, 385, 443, 444, 445, 466/3, 467/5, 589, 627, 677/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo [znak: RPPiWZ.WZ.6733.420.2018.ZW] - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do granicy działek, na terenie działek nr: 165/12, 210/1, 360/10, 360/15, 360/18, 385/2, 385/26, 867/1, 1507/6, 1507/9, 1507/12, położonych w rejonie ulic Migdałowej i Szczecińskiej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.295.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa kanału deszczowego wraz z przykanalikami do granicy poszczególnych działek oraz z wylotem do rowu; budowa i przebudowa rowu w miejscu wylotu na terenie działek nr: 7/5, 7/8, 7/18, 8/6, 8/7, 18, 19, 24, 25, 201, 202, 214, 215, 227, 237, położonych w obrębie ewidencyjnym Kościno, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.135.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE na terenie działek nr 212/11, 212/7, 212/42 położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra [ RPPiWZ.WZ.6733.284.2019.ZW ] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE na terenie działek nr 462/29, 460 położonych w rejonie ul. Piaskowej w Wołczkowie [ RPPiWZ.WZ.6733.305.2019.ZW ] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE na terenie działki nr 269/126 położonej w rejonie ul. Morskiej w Mierzynie [ RPPiWZ.WZ.6733.246.2019.ZW ] - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 596, położonej w ulicy Akacjowej w Mierzynie - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 33/5, 13/17, 13/24, 41/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wąwelnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.281.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV na terenie działki nr: 71/1 (ul. Górna) położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 66/130 (przed podziałem 66/107) w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.307.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową na terenie działku nr: 61/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.535.2017.ZW] - KATALOG -
Budowa urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej - studni głębinowej na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie działki nr 66/19, położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, ul. Parkowa, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.273.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej fi 110 mm i fi 160 mm na terenie działek nr 1/26, 1/25, 310, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, gm. Dobra, rejon ul. Ozdobnej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.211.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: 10/55, 10/63, 10/85, 10/109, 10/118, 14 położonych w Bezrzeczu, ul. Starowiejska [znak: RPPiWZ.WZ.6733.260.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 214/1, 61/20, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra (ul. Poziomkowa), gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.268.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 119/8 (ul. Jagodowa) położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.266.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 8, położonej w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.224.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 1505/64, 1505/65, 1505/66 (ul. Rajskiego Ogrodu) położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.247.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr : 1529/22, 1529/85, 1529/86, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, (rejon ul. Husarskiej) gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.248.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 458/2, położonej w ciągu ulicy Polarnej w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.207.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 160 mm na terenie działki nr: 67/19, położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.233.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi 160 mm na terenie działki nr: 32/7 (ul. Os. Leśne), położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.223.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 868/15 w Dobrej ( okolice ul. Sportowej ) [ znak: RPPiWZ.WZ.6733.206.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa zaplecza dla boiska sportowego poprzez budowę budynku z przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla zawodników i trenerów, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkiem na terenie działek nr 399 i 367 położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra [ znak: RPPiWZ.WZ.6733.169.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 100 mm na terenie działki nr 596 położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra, ul. Akacjowa [ znak: RPPiWZ.WZ.6733.205.2019.ZW ] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 214/1, 358/14, położonych w rejonie ul. Poziomkowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.191.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 65, 40/24, 214/1, 216/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.195.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn90PE na terenie działki nr: 213/1, położonej w ciągu ulicy Ułańskiej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.202.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 308, 305/4, 147/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1 ( ul. Zgodna i Lubieszyńska ), gm. Dobra, woj. zachodniopomorskie - KATALOG -
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 na terenie działek nr 385/2, 1507/13 ( ul. Migdałowa ) położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra gm. Dobra, woj. zachodniopomorskie - KATALOG -
Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej w zakresie obszaru nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - na terenie działek nr 367 i 379/4 w Dobrej - KATALOG -
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do granicy działek wraz z budową i przebudową rowu istniejącego - na terenie działek nr: 7/5, 7/8, 7/18, 8/6, 8/7, 18, 19, 24, 25, 201, 202, 214, 215, 227, 237, położonych w Kościnie (okolice ul. Rajskiego Ptaka) [znak: RPPiWZ.WZ.135.2019.ZW.] - KATALOG -
Budowa kablowej linii energetycznej średniego napięcia 15 kV na terenie działek nr: 50, 121/2, 186/30,186/58, położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, (w rejonie ul. Makowej) gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.143.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 360/18, 360/10, położonych w rejonie ul. Migdałowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.145.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 40/12, 40/42, położonych w rejonie ul Złotej w Sławoszewie [PPIWZ.WZ.6733.144.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 178/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [PPIWZ.WZ.6733.136.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 460, 462/29, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.113.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43663 MIERZYN na terenie działki nr: 204/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.103.2015.ZW] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 304/60, 306, położonych w rejonie ul. Granicznej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.99.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa kanału deszczowego wraz z przykanalikami do granicy poszczególnych działek oraz wylotem do rowu, przebudowa rowu w miejscu wylotu na terenie działek nr: 364/158, 364/159, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1; 13/40, położonej w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.35.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 206/8, 206/62, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3 (rejon ul. Akacjowej) gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.102.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do granicy działek, przebudowa kolidującego uzbrojenia w rejonie ul. Zgodnej i Wspólnej, na terenie działek nr: 44/5, 44/23, 308, 410, 446 [obr. Mierzyn 1] i 38/4, 40/3 [obr. Mierzyn 2] oraz na terenie części działek nr: 40/1 [obr. Mierzyn 2] gm. Dobra - zgodnie z liniami rozgraniczającymi [znak: RPPiWZ.WZ.6733.52.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej fi 110 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 na terenie działek nr: 445, 467/5, położonych w obrębie geodezyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.19.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 156, 181, 176, położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje oraz 18, 26, 25, 7/74, 7/73, 8/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Kościno, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.57.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej na terenie działek nr: 34, 53, 45/1, 91, 856/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.51.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 213/1, 862/5, 862/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.56.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 80/2, 80/7, 163/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Rzędziny, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.47.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. na terenie działki nr 34 obręb Dołuje [znak: RPPiWZ.WZ.6733.93.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 311/39, 211/1, 1481, 1195, 866/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.58.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 485/6 w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.326.2018.ZW] - KATALOG -
Budowa oświetlenia drogowego ul. Cynamonowej na terenie działek nr: 43/2, 71/3, położonych w Bezrzeczu [znak:RPPiWZ.WZ.6733.50.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 216/3, 45/20, 44/20, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.49.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 488, 561/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo oraz 71/1, 71/3, 34/14, 66/91, położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733,48,2019.ZW] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE na terenie działki nr 71/5, położonej w ciągu ul. Herbacianej w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.54.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 69/11, 214/1, położonych w rejonie ul. Poziomkowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.18.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 1550/4, 1542/49, położonych w rejonie ul. Rycerskiej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.53.2019.ZW] - KATALOG -
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami na terenie działki nr 465/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.548.2018.ZW] - KATALOG -
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200; przyłącza kanalizacyjnego DN 160 do granicy działki nr 304/19 [obr. Wołczkowo] na terenie działki nr 443, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.547.2018.ZW] - KATALOG -
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie działki nr: 220/33, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.558.2018.ZW] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 9/12, 9/65, 9/76, 84/6, 84/7, 84/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.385.2018.ZW] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 206/60, 206/62, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.543.2018.ZW] - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działki nr: 668/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.542.2018.ZW] - KATALOG -
Budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową na terenie działki nr: 61/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.535.2017.ZW] - KATALOG -
Realizacja Parku Rodzinnego im. Św. Jana Pawła II, poprzez: realizację sceny, altany, małej architektury; zagospodarowanie terenu w tym chodniki, skwery; budowę dojazdów do posesji, miejsc postojowych; realizację niezbędnej architektury technicznej na terenie działek nr: 410 i 249, położonych w Wołczkowie, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.515.2018.ZW] - KATALOG -
Budowa wieży telekomunikacji ze stacją bazową na terenie działki nr: 485/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo [znak: RPPiWZ.WZ.6733.326.2018.ZW] - KATALOG -
Budowa stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S.A. na terenie działki nr 204/2 (przy ul. Weleckiej) w Mierzynie [znak sprawy: RPPiWZ.WZ.6733.103.2015.ZW] - KATALOG -
Budowa odcinka sieci gazowej na terenie działek 493/40, 680/9, 888 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa gazociągu ś/ć dn 63PE na terenie działki 220/1 w Mierzynie - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 9/12, 9/65, 9/76, 84/6, 84/7, 84/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek nr: 29 i 51, położonych w obrębie ewidencyjnym Buk, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek nr: 253, 249, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -