Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Wykonanie opinii biegłego w zakresie zmiany stosunków wodnych w sprawie dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działek położonych przy ul. Osiedle Nad Stawem w m. Mierzyn ( w szczególności działek o nr ewidencyjnych, 30/64, 30/69, 30/72, 30/73, 30/74, 30/109, 30/110, 30/116, 30/126, 30/117, 30/127, 30/130, 30/131, 30/140, 30/141, 30/142, 30/143, obręb Mierzyn 1) oraz dz, 30/14 położonej przy ul. Wichrowej w m. Mierzyn, ze szkodą dla działek położonych przy ul. Wichrowej w m. Mierzyn (w szczególności działek o nr ewidencyjnych 30/15, 30/17, 30/18, 30/21, 30/33, 30/34, obręb Mierzyn - KATALOG -
katalog Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Cząstkowy zakup i dostawa materiałów biurowych - KATALOG -
katalog Cząstkowy zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej w160 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ks90PE na działkach nr 5/20, 229/1, 2/12, 230, 912/2, 4, 50, 27 obręb Dołuje dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dołujach, gmina Dobra" - KATALOG -
katalog Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny działki nr 137/1 położonej w Wąwelnicy - KATALOG -
katalog Przygotowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Mierzynie, zlokalizowanego na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 46, 45/9 oraz 45/5 obręb ewidencyjny Mierzyn 2 - KATALOG -
katalog Podstawienie i wywóz kontenerów zapełnionych odpadami w 2020 roku - KATALOG -
katalog Sprzątanie przystanków autobusowych - KATALOG -
katalog Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu gmin: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno w roku 2020 - KATALOG -
katalog Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt - KATALOG -
katalog Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych przeznaczonych dla dorosłych mieszkańców Gminy Dobra w zakresie programu edukacji ekologicznej pod hasłem "SEGREGUJESZ NIE MARNUJESZ" - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 162 (ulica Brzoskwiniowa) położonej w Dołujach, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Dobrej i Mierzynie - KATALOG -
katalog Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny 8 działek położonych w miejscowościach Dobra, Dołuje i Łęgi - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny działki nr 9/43 o powierzchni 0,0562 ha położonej w Skarbimierzycach - KATALOG -
katalog Wykonanie wycinki drzew w miejscowościach Dobra, Mierzyn i Wołczkowo - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej położonej w Bezrzeczu dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul Jesionowej w Bezrzeczu" - KATALOG -
katalog Wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -
katalog Budowa zadaszenia rekreacyjnego w postaci dwóch wiat drewnianych na działce nr 200/15 w m. Rzędziny, gm. Dobra w ramach zadania: "Budowa wiaty w Rzędzinach (proj. 9)" - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 460 i 462/29 położonych w Wołczkowie, obręb Wołczkowo, gm. Dobra dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 460 8 462/29 w Wołczkowie" - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr ewid. 32/7 (ul. Osiedle Leśne) w Bezrzeczu, obręb Bezrzecze, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie usługi w postaci - ustalenia wartości budowli posadowionych na działkach gruntu numer 522/1 oraz 522/3 położonych w obrębie Wołczkowo, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Zakup wraz z dostawą i montażem koszy ulicznych na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 460 i 462/29 położonych w Wołczkowie, obręb Wołczkowo, gm. Dobra dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 460 8 462/29 w Wołczkowie" - KATALOG -
katalog Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) pn.: "Budowa instalacji odwadniania osadu opartej o wirówkę dekantacyjną osadu oraz instalacji przetwarzania osadu przy wykorzystaniu CaO dla zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej" - KATALOG -
katalog Budowa zadaszenia rekreacyjnego w postaci dwóch wiat drewnianych na działce nr 200/15 w m. Rzędziny, gm. Dobra w ramach zadania: "Budowa wiaty w Rzędzinach (proj. 9)" - KATALOG -
katalog Sala szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie (proj. 4) - KATALOG -
katalog Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Brzozowej w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 97/14 (ulica Cicha) w Sławoszewie - KATALOG -
katalog Dostawa oprogramowania antywirusowego - KATALOG -
katalog Zakup wraz z dostawą i montażem koszy ulicznych na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Dostawa samochodu dla Gminy Dobra z przeznaczeniem dla Straży Gminnej w Dobrej - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny działki nr 418/1 położonej w Wołczkowie - KATALOG -
katalog Wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrogeologii w sprawie dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działek położonych przy ul. Osiedle Nad Stawem w m. Mierzyn oraz dz. nr 30/14 położonej przy ul. Wichrowej w m. Mierzyn, ze szkodą dla działek położonych przy ul. Wichrowej w m. Mierzyn - KATALOG -
katalog Zakup weterynaryjnego aparatu ultrasonograficznego - KATALOG -
katalog Oszacowanie wartości zamówienia na wykonanie "Waloryzacji przyrodniczej gminy Dobra" - KATALOG -
katalog Wykonanie analizy gruntów pod kątem przydatności - badań gruntowo-wodnych dla odwodnienia ulicy Malinowej w m. Wołczkowo - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. nr 84, 40/11 w Łęgach - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 206/3 i 206/21 (ulica Akacjowa) w miejscowości Mierzyn - KATALOG -
katalog Przycięcie zwisających gałęzi drzew, wykaszanie poboczy - stacji wraz ze sprzątaniem ścieżki ekologiczno - edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - KATALOG -
katalog Usuwanie wyrobów zawierających azbest - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr 213/1 ( ulica Ułańska ) w miejscowości Dobra - KATALOG -
katalog Budowa lamp solarnych ulicznych na terenie gm. Dobra - KATALOG -
katalog Zakup i montaż syren alarmowych - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 656/270 (ulica Kminkowa) w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Opracowanie opinii geotechnicznej w kierunku zastosowania studni chłonnych dla odwodnienia ulic Jaworowej, Białej Brzozy, Kasztanowej, Jaśminowej w Dobrej - KATALOG -
katalog Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, leków ludzkich, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - KATALOG -
katalog Sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacji urządzeń zabawowych drewnianych na terenach rekreacyjnych, placach zabaw i boiskach oraz kompleksowej pielęgnacji i utrzymaniu czystości i wjazdów mieszczących się przy skrzyżowaniach ulic i ronda (skwerów) na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, leków ludzkich, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - KATALOG -
katalog Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz innych urządzeń małej architektury znajdujących się na placach zabaw i terenach rekreacyjnych na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Budowa chodnika na odcinku Kwitnący Sad - Słoneczny Sad Dołuje - KATALOG -
katalog Wycinka drzewa znajdującego się na działce gminnej nr 286, obręb Dobra, gm. Dobra w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka" - KATALOG -
katalog Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Budowa dwóch wiat rowerowych wraz z wyposażeniem zlokalizowanych na dz. nr 10/6 obręb Dobra oraz nawierzchni utwardzonej na dz. nr 10/6 oraz część działek nr 216/2 i 220 obręb Dobra - zadanie: "Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)" - KATALOG -
katalog Cząstkowy zakup i dostawa materiałów biurowych - KATALOG -
katalog Cząstkowy zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów - KATALOG -
katalog Wykonanie opinii biegłego - specjalisty w dziedzinie hydrologii lub hydrogeologii - w sprawie dotyczącej zaburzenia stosunków wodnych na gruncie działki o nr ewidencyjnym 758/4 ze szkodą dla działki 698 obręb Mierzyn 1 - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej działki 305/11 obręb Mierzyn 2, gm. Dobra - KATALOG -