Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 9 września 2021 o wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.4.4210.166.2021.TS udzielającej pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych - likwidacji odcinków rowów melioracyjnych na działce nr 33 obręb Mierzyn 1 [znak: SZ.ZUZ.4.4210.166.2021.TS]  2021-09-16 14:24
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 27 lipca 2021 r. o zmianie terminu postępowania administracyjnego, w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 33 obręb Mierzyn 1 [znak: SZ.ZUZ.4.4210.166.2021.TS] 2021-08-02 14:16
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 33 obręb Mierzyn 1 [znak: SZ.ZUZ.4.4210.166.2021.TS] 2021-07-05 14:11
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 19 maja 2021r. o wydaniu decyzji dotyczącej udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie studni, usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych, uzdatnianie wód podziemnych oraz ich dystrybucję dla działki nr 69/116, obręb Bezrzecze [znak: SZ.ZUZ.4.4210.211.9.2020.KKB] 2021-05-25 11:33
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2021r. o wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.4.4214.5.7.2020.AP o legalizacji urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 13/33, 13/35, 13/100, 13/36, 13/39, 13/41, 65, 66, 80, 67, 69, 70 obręb geodezyjny Skarbimierzyce, gmina Dobra wraz z przepustem zlokalizowanym na działkach o nr ewid. 13/35, 13/39, 13/41 obręb geodezyjny Skarbimierzyce, gmina Dobra [znak: SZ.ZUZ.4.4214.5.7.2020.AP] 2021-04-30 09:22
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 11 lutego 2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie studni, usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych oraz uzdatnianie wód podziemnych oraz ich dystrybucję na działce nr 69/116 obręb Bezrzecze, gmina Dobra [znak: SZ.ZUZ.4.4210.211.5.2020.KKB] 2021-02-16 11:57
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych - rowu melioracyjnego o długości 507 m oraz przepustu o średnicy fi 0,6 m i długości 10,5 m, zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 13/33, 13/35, 13/100, 13/36, 13/39, 13/41, 65, 66, 80, 67, 69, 70 obręb geodezyjny Skarbimierzyce, gmina Dobra [znak: SZ.ZUZ.4.4214.5.4.2020.AP] 2021-02-01 12:10
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 23 października 2020r. o wszczęciu na wniosek Home Developer Sp z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na dz. 220/18 i 2020/19 obręb Mierzyn 3, gmina Dobra [znak: SZ.ZUZ.4.4210.235.2.2020.KBB] 2020-10-27 10:39
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji z dnia 20 maja 2020 r. [znak: SZ.ZUZ.4.421.292/13.2019.WD] 2020-06-09 13:27
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2020 r o wszczęciu postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych decyzją na rzecz Gminy Dobra na wykonanie urządzeń wodnych dotyczących działek 4, 9/18, 10 i 11 obręb Redlica 11, nr 271, 273, 275, 281, 283, 285, 295, 232/2, 326/2, 332, 333 i 677/3 obręb Wołczkowo 17 [znak: sz.zuz.4.421.292/9.2019.WD] 2020-04-24 19:23
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 17 marca 2020 r. o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę kanału melioracyjnego wraz z przelewem stanowiącą część gminnego część gminnego systemu melioracyjnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Wykonanie PT przelewu regulacyjnego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. Czapli" [znak: SZ.ZUZ.4.421.378/7.2019.AP] 2020-03-26 12:52
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na działkach 203/8, 203/5, 202/9, 202/10, 202/10 w Dobrej [znak: SZ.ZUZ.4.4210.5.3.2020.PP] 2020-03-26 12:44
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 21 lutego 2020r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz realizację usług wodnych na działkach nr 4, 9/18, 10 i 11 obręb Redlica 11, nr 271, 273, 275, 281, 283, 285, 295, 323/2, 326/2, 332, 333 i 677/3 obręb Wołczkowo 17 Gmina Dobra [znak: SZ.ZUZ.4.421.292/5.2019.WD] 2020-02-26 14:34
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczenie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę kanału melioracyjnego wraz z przelewem stanowiącą część gminnego systemu melioracyjnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Wykonanie PT przelewu regulacyjnego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. czapli", w zakresie której wchodzi wykonanie nowego odcinka rurociągu melioracyjnego DN 200 mm o długości ok. 170 m oraz wyłączenie z eksploatacji starego rurociągu (działki o numerze ewidencyjnym: 659, 667 obręb 0004 Dołuje, gmina Dobra, powiat policki oraz 51, 55/1, 55/2, 57, 60, 52, 188/4 obręb 0006 Kościno, gmina Dobra, powiat Policki [znak: SZ.ZUZ.4.421.378/3.2019.AP] 2020-02-12 14:44
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 29.05.2019 o wydaniu decyzji z dnia 29 maja 2019 r., znak: SZ.ZUZ.4.421.31/8.2019.ER/AP w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu ulic Łanowej, Piaskowej, Siewnej, Kalinowej, Groszkowej, Liliowej i Astrowej w Wołczkowie gmina Dobra do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działkach: 271, 273, 275, 281, 283, 285, 295, 323/2, 326/2, 333, 677/3 obręb Wołczkowo 17 oraz 4, 10, 11, 12 obręb redlica 11, gmina Dobra; wykonanie urządzeń wodnych - dokument stracił ważność 2019-06-04 14:39
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu ulic Łanowej, Piaskowej, Siewnej, Kalinowej, Groszkowej, Liliowej i Astrowej w Wołczkowie 2019-05-07 20:06
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 26 marca 2019 r o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych oraz wykonanie urządzeń wodnych na terenie Wołczkowa 2019-04-01 11:04
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 5 marca 2019 r. o wydaniu decyzji dot. usługi wodnej na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do cieku Wierzbak, realizowaną poprzez wylot kanalizacji deszczowej, zlokalizowany na działce nr 275/37, 338/2, obręb Mierzyn 2 - dokument stracił ważność 2019-03-08 10:49
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujecia zlokalizowanego w miejscowości Grzepnica, na działkach nr 21/10, 21/12, 21/18, 18/6 obreb Grzepnica, gm. Dobra i na wprowadzenie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody do ziemi na działce ne 22 obręb Grzepnica, gm. Dobra 2018-10-11 13:36