Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do porządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze

OGŁOSZENIE


w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze

wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073, z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Dobra Uchwały Nr XVII/227/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze, obejmującej działkę ewidencyjną nr 656/147. Przedmiotem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zgodnie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: pp@dobraszczecinska.pl oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a,
72-003 Dobra, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Dobra. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

 

 

 

Wójt Gminy Dobra


Teresa Dera

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 19-09-2018 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Kaczmarek 19-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2018 13:12