Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Dobra, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku

Porządek

XXXIV sesji Rady Gminy Dobra, zwołanej na dzień 21 czerwca 2018 r.
w Filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Klub w Wołczkowie,
 ul. Lipowa 11a, o godz. 10:00.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji, która odbyła się w dniu 24 maja 2018 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 >> pobierz (pdf)
 4. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 >> pobierz (pdf)
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobra >> pobierz (pdf)
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok >> pobierz (pdf)
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 – 2025 >> pobierz (pdf)
 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu >> pobierz (pdf)
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra >> pobierz (pdf)
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra >> pobierz (pdf)
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2018 r. >> pobierz (pdf)
 12. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej /Dobra/ >> pobierz (pdf)
 13. Projekt uchwały w sprawie nabycie nieruchomości gruntowej /Skarbimierzyce/ >> pobierz (pdf)
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dobra >> pobierz (pdf)
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobra >> pobierz (pdf)
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra >> pobierz (pdf)
 17. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi >> pobierz (pdf)
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dobra” >> pobierz (pdf)
 19. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej przez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Dobra >> pobierz (pdf)
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3 >> pobierz (pdf)
 21. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/300/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo >> pobierz (pdf)
 22. Informacja z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Dobra w okresie od 01.07.2017 r. – 31.12.2017 r.
 23. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.05.2018 r. do 31.05.2018 r.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Bartłomiej Miluch

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 12-06-2018 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Ziółko 12-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 13-06-2018 07:33