herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Projekty uchwał XXXIII sesja Rady Gminy Dobra w dniu 24 maja 2018 r.

Projekty uchwał XXXIII sesja Rady Gminy Dobra w dniu 24 maja 2018 r.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 - 2025 pobierz

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na terenie Gminy Dobra

pobierz

Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra

pobierz

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2018 roku

pobierz

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 302/110, nr 302/317 w obrębie Mierzyn 3, gmina Dobra

pobierz
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/503/2014 Radny Gminy Dobra z dnia 30 października 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra pobierz
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/479/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra

pobierz

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany do aktualizacji Programu do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra

pobierz

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Dobra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 16-05-2018 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Ziółko 16-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 16-05-2018 14:23