herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Dobra, która odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku

Porządek

XXXI sesji Rady Gminy Dobra, zwołanej na dzień 22 marca 2018 r.
w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej,
 ul. Spełnionych Marzeń 3, o godz. 14:00.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji, która odbyła się w dniu 22 lutego 2018 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok >> pobierz (pdf)
 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 – 2025 >> pobierz (pdf)
 5. Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2019 >> pobierz (pdf)
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu >> pobierz (pdf)
 7. Projekt uchwały w sprawie zlecenia wykonania zadania Gminie Miasto Szczecin z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi >> pobierz (pdf)
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo >> pobierz (pdf)
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra dla działki nr 385/14 >> pobierz (pdf)
 10. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze >> pobierz (pdf)
 11. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym >> pobierz (pdf)
 12. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Dobra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych >> pobierz (pdf)
 13. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej za rok 2017 
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.02.2018 r. do dnia 28.02.2018 r.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Bartłomiej Miluch

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 14-03-2018 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Ziółko 14-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2018 14:18