Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Budowa oświetlenia ulicznego na terenie działki nr: 220/33, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200; przyłącza kanalizacyjnego DN 160 do granicy działki nr 304/19 [obr. Wołczkowo] na terenie działki nr 443, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek nr: 725, 688, 685 (ul. Oliwkowa) położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa kanałów deszczowych wraz z przykanalikami do granicy poszczególnych działek, wylotem do rowu. Przebudowa rowu w miejscu wylotu na terenie działek nr: 421, 433, 880/5, 884/6, 884/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 206/60, 206/62, położonych w rejonie ul. Akacjowej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działki nr: 668/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Realizacja Parku Rodzinnego im. Św. Jana Pawła II na terenie działek nr: 410 i 249, położonych w Wołczkowie, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa kanałów deszczowych wraz z przykanalikami do granic poszczególnych działek, przebudowa rowu wraz z przepustami na terenie działek nr: 4, 10 i części 11, 12, położonych w obrębie ewidencyjnym Redlica; 271, 273, 275, 281, 283, 285, 287, 323/2, 326/2, 332, 333, 372, 379, 385, 443, 444, 445, 466/3, 467/5, 589, 627, 677/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr: 207/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3 - KATALOG -
katalog Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cele mieszkań socjalnych na terenie działki nr: 227/1, położonej w obrębie Wołczkowie - KATALOG -
katalog Budowa boiska sportowego typu "Orlik" o wymiarach 30m x 33,1m, boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o wymiarach 18,1m x 33,1m, piłkochwytów o wysokości 4m, ogrodzenia terenu na terenie działki nr: 43/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Łęgi, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa wodociągu dn 160 PE na terenie działek nr: 9/12, 9/43, 9/28, 9/77, 9/24 położonych w Skarbimierzycach - KATALOG -
katalog Budowa ścieżki rowerowej o szerokości do 3,5 m, o nawierzchni bitumicznej na odcinku Łęgi - Stolec poprzez: budowę ścieżki rowerowej wraz z fragmentem drogi, realizację miejsc postojowych dla rowerzystów, realizację małej architektury, wycinkę niezbędnych drzew i krzewów na terenie działek nr: 143/1, część działek 143/2, 145/1, 145/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Łęgi, 145,146, 147, położonych w obrębie ewidencyjnym Rzędziny, 66, 67/10, 68, 515, położonych w obrębie ewidencyjnym Stolec, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 361/4, 361/16, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa kanałów deszczowych wraz z przykanalikami do granic poszczególnych działek na terenie działek nr: 365/218, 510/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, 220/1, 221/7, 221/31, 221/46, 329, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3 - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 162 i 111/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 9/12, 9/65, 9/76, 84/6, 84/7, 84/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa stacji uzdatniania wody, usytuowanej na terenie działki nr: 1/3, położonej w Skarbimierzycach - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 268/1 i 339 [obr. Mierzyn] oraz 39/6 [obr. Stobno], położonych w rejonie ulicy Wędrownej w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa drogi klasy dojazdowej (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu w przeciwnych kierunkach) o szerokości jezdni min. 5 m wraz z: odwodnieniem drogi, oświetleniem ulicznym, na terenie działki nr: 301/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 188/2, 187, 181, 180/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Buk, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Aero 2 Sp. z o.o. BT41711 BEZRZECZE SZKOLNA wraz z linią elektroenergetyczną na terenie działki nr: 66/130 (przed podziałem 66/107), położonej w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 30, 52, 53, 709/34, położonych w obrębie ewidencyjnym Sławoszewo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 67/19, 71/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 213/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S.A. na terenie działki nr 204/2 (przy ul. Weleckiej) w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 65, 40, 216/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr: 306, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 2, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa odcinka [około 1,2m] sieci wodociągowej na terenie działki nr: 677, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 711/7, 710/5, 51/15, 52, położonych w obrębie ewidencyjnym Sławoszewo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 45/8 w Mierzynie - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę: rozdzielczej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, złączy kablowych 0,4 kV na terenie działek nr: 216/3, 304/60, 306, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 119/34 i 119/36, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę: rozdzielczej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, złączy kablowych 0,4 kV, oświetlenia ulicznego na terenie działek nr: 499 i 886/34, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 485/6 w Wołczkowie - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA S.A. nr 74027 "PSZ_DOBRA SZCZ_MIERZYNZGODNA" na terenie działki nr: 13 [obr. Mierzyn 2], położonej przy ul. Zgodnej w Mierzynie - KATALOG -
katalog Rozbudowa stacji uzdatniania wody, poprzez: rozbudowę istniejącego budynku SUW, montaż dwóch nowych zbiorników wody pitnej o poj. 200m3 każdy, budowę nowego zbiornika flotatu o poj. 25m3, montaż zbiornika bezodpływowego o poj. do 3m3, budowę nowej podziemnej komory kolektorów, sieci między obiektowe, wykonanie wewnętrznych utwardzonych dróg dojazdowych, na terenie działek nr: 66/16 i 66/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr 198, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę: sieci elektroenergetycznej 15 kV, sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, słupa linii napowietrznej 0,4 kV, szafy kablowej, stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek nr: 273, 865/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, 249, 885/1, 885/2, 260/13, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 216/3, 1544/3, 1544/4, 377, 379/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 213/1 i 1555/1, położonych w rejonie ulicy Ułańskiej w Dobrej - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 207/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę: sieci elektroenergetycznej 15 kV, sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr: 260/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa kanałów deszczowych wraz z przykanalikami do granicy poszczególnych działek, wylotem do rowu, remont i umocnienie rowu w miejscu wylotu na terenie działek nr: 421, 425/3, 433, 880/5, 884/6, 884/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 97/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Sławoszewo (ul. Cicha), gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 79, 53, 52/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę: sieci elektroenergetycznej 15 kV, sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, słupa linii napowietrznej 0,4 kV, szafy kablowej, stacji transformatorowej 15/0,4 kV - KATALOG -
katalog Zagospodarowanie terenów przycmentarnych na terenie działek nr: 342, 335/1, 335/2, 328, 31, 30/1, 30/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 213/1 i 1535/1 położonych w miejscowości Dobra, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową na terenie działki nr: 61/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
katalog Budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową telefonii komórkowej na terenie działki 239/7 w Wołczkowie - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 37 i 38/49, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 216/3 i 203/27, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr: 213/1, położonej w ciągu ulicy Ułańskiej w Dobrej - KATALOG -
katalog Budowa kanałów sanitarnych wraz z przykanalikami do granic poszczególnych działek wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia - na terenie działek nr: 363, 364/52, 364/99, 364/124, 364/144, 364/145, 364/158, 364/159, 364/174, 364/221, 364/280, 364/285, 560, położonych w rejonie ul. Zeusa w Mierzynie oraz na terenie działki nr 329, położonej w ciągu ul. Prostej w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa kanałów deszczowych wraz z przykanalikami na terenie działek nr: 66/24, 66/25, 43/1, położonych w rejonie ul. Cynamonowej w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, stacji transformatorowej typu KS21-28z, kablowych linii 0,4 kV, oświetlenia ulicznego na terenie działek nr: 11/113, 11/155, 11/156, 11/81, położonych w obrębie ewidencyjnym Kościno, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 40/11, 84, położonych w Łęgach - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 451/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego na terenie działki nr: 149, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie działki 260/16 położonej w obrębie ew. Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 214/16 (ul. Tygrysia) położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn90/40PE na terenie działek nr: 221/31 [obr. Mierzyn 3], 365/218, 365/213 [obr. Mierzyn 1], położonych w rejonie ul. Osiedle Pod Lipami w Mierzynie - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Aero 2 Sp. z o.o. BT41711 BEZRZECZE SZKOLNA wraz z linią elektroenergetyczną na terenie działki nr: 66/107, położonej w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 53, 77/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa drogi wewnętrznej na terenie działki nr: 22/22, 22/23 oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowej o średnicy do 25 na terenie działek nr: 22/22, 22/23, 22/30, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 2, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr: 66/40 położonej w rejonie ul. Ziołowej w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 46, 44, 42, 45/13, 40/37, 66/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Sławoszewo, gm. Dobra - KATALOG -