Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny działki nr 419/1 położonej w Wołczkowie - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 77/4 i 53 w Grzepnicy - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 306 (ul. Topolowa) położonej w m. Mierzyn, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie 12 operatów szacunkowych z wyceny działek - KATALOG -
katalog Wznowienie granic działki drogowej - KATALOG -
katalog Podstawienie i wywóz kontenerów zapełnionych odpadami - KATALOG -
katalog Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2019 - KATALOG -
katalog Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt - KATALOG -
katalog Modernizacja ul. Topolowej w Mierzynie na odcinku o nawierzchni polbrukowej (Etap 1) - KATALOG -
katalog Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu gmin: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno w roku 2019 - KATALOG -
katalog Wycinka drzew z terenu gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie opinii biegłego - specjalisty w dziedzinie hydrologii lub hydrogeologii - w sprawie dotyczącej zaburzenia stosunków wodnych (4 zadania) - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 214/16 położonej w Dołujach - KATALOG -
katalog Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Ocena oraz uzupełnienie posiadanej przez Wójta Gminy Dobra ekspertyzy technicznej dotyczącej zaburzenia stosunków wodnych na terenie działek o nr ewidencyjnych 765, 135/21, 135/22, 135/23, 135/24, 135/25, 135/26, 135/27, 135/28, 135/5, 135/13, obręb Mierzyn 1 - KATALOG -
katalog Wykonanie zmiany symbolu użytku gruntowego - KATALOG -
katalog Ocena oraz uzupełnienie posiadanej przez Wójta Gminy Dobra ekspertyzy technicznej dotyczącej zaburzenia stosunków wodnych na terenie działek o nr ewidencyjnych 765, 135/21, 135/22, 135/23, 135/24, 135/25, 135/26, 135/27, 135/28, 135/5, 135/13, obręb Mierzyn - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 656/204, 656/254, 656/270 w ul. Kminkowej, Maciejki, Berberysowej i Miętowej w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy jeziorze Stolsko - KATALOG -
katalog 6 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych - KATALOG -
katalog Siłownia pod chmurką - w Parku Rodzinnym Wołczkowo - KATALOG -
katalog Zakup z dostawą sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej i Wołczkowie niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Prorytetu IIIB "Wsparcie i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem" współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości - KATALOG -
katalog Budowa dwóch wiat rowerowych wraz z wyposażeniem zlokalizowanych na dz. nr 10/6 obręb Dobra oraz nawierzchni utwardzonej na dz. nr 10/6 oraz część działek nr 216/2 i 220 obręb Dobra - zadanie: "Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)" - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach edukacji ekologicznej "Segregujesz nie marnujesz" - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej fi 0,30 w ul. Grafitowej w Mierzynie - KATALOG -
katalog Dostawa i montaż systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Dobra, przy ulicy Zwierzynieckiej 4 - KATALOG -
katalog Wykonanie podziału nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 305/2 położoną w miejscowości Mierzyn 2 - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na osiedlu "Sportowe" dot. ul. Paproci, Kameliowej, Konwaliowej, Frezjowej oraz Tulipanowej w m. Dobra - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji technicznej budowy szatni na boisku w Dobrej przy ul. Sportowej - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 656/270 (ulica Kminkowa) położona w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Wykonanie wyceny istniejącego uzbrojenia wodociąg PVC110 o długości około 85,50 mb ułożonego w ulicy Osiedle Leśne w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrogeologii w sprawie dot. zaburzenia stosunków wodnych na terenie działek o nr ewidencyjnych 30/110, 30/109, 30/72, 30/73, 30/74, 30/116, 30/117, 30/130, 30/131, 30/69, 30/18, 30/17, 30/34, 30/33 i 30/21, obręb Mierzyn 1 - KATALOG -
katalog Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej - KATALOG -
katalog Wykonanie dwóch odrębnych operatów szacunkowych dotyczących działki nr 77/6 obręb Grzepnica - KATALOG -
katalog Wycena istniejącego uzbrojenia w zakresie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ułożonych w ulicach Baśniowej, Barwnej, Ozdobnej m. Mierzyn - KATALOG -
katalog Dostawa oprogramowania antywirusowego - KATALOG -
katalog Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na osiedlu "Sportowe" dot. ul. Paproci, Kameliowej, Konwaliowej, Frezjowej oraz Tulipanowej w m. Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny działki nr 66/146, położonej w Bezrzeczu - KATALOG -
katalog Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wykonaniem zmiany symbolu użytku gruntowego - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 877/16 położonej w Wołczkowie, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Parku Rodzinnego im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia tradycyjnego elektrycznego, bezpiecznego w oprawach typu LED w Gminie Dobra - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji wraz z infrastrukturą ul. Zakładowej w Mierzynie, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Usuwanie wyrobów zawierających azbest - KATALOG -
katalog Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym - KATALOG -
katalog Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - KATALOG -
katalog Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość odszkodowania za bezumowne korzystanie z działki nr 113/131 w m. Mierzyn za okres do 10 lat wstecz z tytułu umieszczenia gminnego rurociągu w prywatnej działce - KATALOG -
katalog Wykonanie koncepcji rozmieszczenia ulicznych koszy na odpady przy drogach usytuowanych na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 156 w m. Dołuje oraz na działce 7/74 w m. Kościno, gm. Dobra w ramach zadania inwestycyjnego: "Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Sołectwie Dołuje (proj. 5)" - KATALOG -
katalog Wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -
katalog Sprzedaż i montaż syren - KATALOG -
katalog Wykonanie opinii (wraz z uzasadnieniem i wnioskami) dot. Kwalifikacji Przedsięwzięcia dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej - KATALOG -
katalog Wykonanie wyceny istniejącego uzbrojenia w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej obsługujących istniejące budynki mieszkalne przy ul. Równej w m. Mierzyn - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi ul. Azaliowej i Perłowej z odwodnieniem w m. Bezrzecze, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe na budowę dwóch wiat rowerowych wraz z wyposażeniem zlokalizowanych na dz. nr 10/6 obręb Dobra oraz nawierzchni utwardzonej na dz. nr 10/6 oraz część działek nr 216/2 i 220 obręb Dobra - zadanie: "Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)" - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika na odcinku Kwitnący Sad - Słoneczny Sad w Dołujach - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu na dz. Nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe dotyczące sprzątania, wykaszania, opróżniania koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacji urządzeń zabawowych drewnianych na terenach rekareacyjnych, placach zabaw i boiskach oraz kompleksowej pielęgnacji i utrzymaniu czystości chodników i wjazdów mieszczących się przy skrzyżowaniach ulic i ronda ( skwerów ) na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie ogrodzenia boiska "Orlik" w Dobrej - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ogrodzenia boiska w Mierzynie, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji technicznej budowy obiektu sportowego "Orlik" wraz z odwodnieniem w m. Łęgi, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zielonymi oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika od m. Grzepnica do m. Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny odpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu na rzecz Gminy Dobra na działkach nr 257/136 i 257/83 w obrębie Mierzyn 3 - KATALOG -
katalog Zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobra przeznaczonego do likwidacji lokalnych zagrożeń - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi ul. Elżbiety z odwodnieniem w m. Mierzyn, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi ul. Jagodowej z odwodnieniem w m. Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji technicznej budowy obiektu sportowego "Orlik" z odwodnieniem w m. Bezrzecze, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw, terenach rekreacyjnych i boiskach sportowych kompleksu boisk sportowych Orlik Dobra ul. Poziomkowa 7 Dobra - KATALOG -
katalog Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw i terenach rekreacyjnych na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Przygotowanie i montaż platformy na gniazdo bociana białego - KATALOG -
katalog Cząstkowy zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów - KATALOG -
katalog Cząstkowy zakup i dostawa materiałów biurowych - KATALOG -
katalog Wykonanie podziału działki nr. 206/21 w Mierzynie - KATALOG -
katalog Wykonanie usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobra na lata 2017-2023" - KATALOG -