Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zorganizowanie zgromadzenia

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.


 I.        POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia skierowane do Wójta Gminy Dobra w taki sposób, aby wiadomość w przedmiotowym zakresie dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 

DANE JAKIE POWINNO ZAWIERAĆ ZAWIADOMIENIE:

1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie.

Decyzję o zakazie zgromadzenia wydaje się nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Forma pisemna.
W przypadku zakazu zorganizowania zgromadzenia – decyzja administracyjna.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- złożenie:

  • pisemnie bezpośrednio w sekretariacie urzędu, bądź drogą pocztową:

72-003   Dobra ul. Szczecińska 16a,

  • za pomocą faksu - 91/3113048
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) na adres: gmina@dobraszczecinska.pl
  • ustnie do protokołu

 - odbiór:

  • informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia zamieszcza się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra.
  • w przypadku wydania decyzji administracyjnej - decyzję udostępnia się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

 II.       POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ.

 

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować uproszczony tryb zawiadomienia o zgromadzeniu.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Organizator zgromadzenia, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 

DANE JAKIE POWINNO ZAWIERAĆ ZAWIADOMIENIE:
1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Forma pisemna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- złożenie:

  •  telefonicznie: tel. 91/3120603, tel kom. 508 222 219,  fax 91/3112281 
  • na adres poczty elektronicznej: zk@dobraszczecinska.pl

- odbiór: informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia zamieszcza się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra.

 

 

III.      INFORMACJE WSPÓLNE DLA ZGROMADZEŃ.

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej.

 

SPRAWĘ PROWADZI: i Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska oraz stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Dobra

 

INFORMACJI UDZIELA: Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska oraz stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Dobra, filia Wołczkowo ul. Lipowa 51, tel 91/3120603

 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485).

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek 8.00-16.30, wtorek - czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-15.00, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - całodobowo tel kom. 508 222 219.

 

 

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. >> pobierz (pdf)

Druk zawiadomienia - tryb uproszczony >> pobierz (doc)

Druk zawiadomienia - tryb administracyjny >> pobierz (doc)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 20-12-2017 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 18-04-2019 09:31