Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny udziału w wysokości 56/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego położonego w Mierzynie przy ul. Weleckiej nr 9 - KATALOG -
katalog Podstawienie i wywóz kontenerów zapełnionych odpadami - KATALOG -
katalog Sprzedaż środka trwałego - kontenera znajdującego się w miejscowości Grzepnica na działce nr 11/10 (plac zabaw), gm. Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie 13 operatów szacunkowych z wyceny działek położonych w Grzepnicy, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2018 - KATALOG -
katalog Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt - KATALOG -
katalog Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -
katalog Budowa dwóch wiat rowerowych wraz z wyposażeniem zlokalizowanych na dz. nr 10/6 obręb Dobra oraz nawierzchni utwardzonej na dz. nr 10/6 oraz część działek nr 216/2 i 220 obręb Dobra - zadanie: "Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)" - KATALOG -
katalog Wykonanie podziału nieruchomości - KATALOG -
katalog Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu gmin: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno w roku 2018 - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 589, 627 i 499 w Wołczkowie - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny wzrostu wartości działek nr 99/1 oraz 99/11 w obrębie Mierzyn 2, Gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 379 i 460 (ul. Piaskowa) położonych w Wołczkowie, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny odpłatnej służebności przesyłu ustanowionej na działce nr 66/49 obręb Bezrzecze na rzecz Gminy Dobra w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz operatu szacunkowego (drugi odrębny) określający wysokość ewentualnego odszkodowania jakie przysługiwałoby właścicielom w związku z przebiegiem przez działkę nr 66/49 w obrębie Bezrzecze sieci wodno-kanalizacyjnej - KATALOG -
katalog Roboty budowlane na zadaniu "Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego ul. Graniczna 42-47" - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny odszkodowania z tytułu odebrania praw własności w działce 21/40 wydzieloną pod drogę publiczną w m. Mierzyn 2, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Wycinka dziewięciu drzew gatunku topola kanadyjska z terenu działki w obrębie Mierzyn 2 (ul. Topolowa w Mierzynie) oraz nasadzenia w pasie ulicy Topolowej piętnastu drzew gatunku buk zwyczajny (kolumnowy) lub klon zwyczajny (kulisty) oraz wycinka jednego drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu działki w obrębie Dobra (ul. Graniczna) oraz nasadzenia na tym terenie dwóch drzew rodzaju lipa - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 197/9, 197/17 położonych w Dołujach, gmina Dobra. Zadanie: Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 197/9, 197/17 w Dołujach - KATALOG -
katalog Dowóz uczniów z miejscowości Dobra i Wołczkowo do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od dnia 05 września 2017 r. do dnia 29 września 2017 r. - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej nieruchomości dz. nr 907/8 obręb Dołuje będącej przedmiotem użytkowania wieczystego - KATALOG -
katalog Remont, przegląd i konserwncja syren oraz przegląd i czyszczenie szafek energetycznych - KATALOG -
katalog Dzierżawa pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu przy ul. Górnej 3 - KATALOG -
katalog Przebudowa istniejącego wodociągu na nieruchomości nr 445,465/2 w Wołczkowie wraz z budową odcinka sieci wodociągowej na dz. nr 465/2, 465/6 - KATALOG -
katalog Budowa dwóch wiat rowerowych wraz z wyposażeniem zlokalizowanych na dz. nr 10/6 obręb Dobra oraz nawierzchni utwardzonej na dz. nr 10/6 oraz część działek nr 216/2 i 220 obręb Dobra - zadanie: "Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)" - II zapytanie - KATALOG -
katalog Aktualizacja "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz raportem realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2014-2016 - KATALOG -
katalog Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 197/9, 197/17 położonych w Dołujach, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Skanalizowanie rowu melioracyjnego 307 w Wołczkowie - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej (budowa w działce drogowej nr 72) w miejscowości Stolec gmina Dobra - KATALOG -
katalog Wykonywanie odłowów redukcyjnych dzików na terenie gminy Dobra - KATALOG -
katalog Budowa dwóch wiat rowerowych wraz z wyposażeniem zlokalizowanych na dz. nr 10/6 obręb Dobra oraz nawierzchni utwardzonej na dz. nr 10/6 oraz część działek nr 216/2 i 220 obręb Dobra - zadanie: "Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)" - KATALOG -
katalog Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 8/26, 26, 34 w Kościnie - KATALOG -
katalog Dostawa oprogramowania antywirusowego - KATALOG -
katalog Zakup, dostawa, montaż mebli oraz wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Grzepnicy - KATALOG -
katalog Zakup, dostawa, montaż mebli oraz wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Łęgach - KATALOG -
katalog Zakup, dostawa, montaż mebli oraz wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Buku - KATALOG -
katalog Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej działki dz. 289/2 obręb Mierzyn 3, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 103/88 i 103/40 w Buku - KATALOG -
katalog Wykonanie 5 operatów szacunkowych z wyceny działek położonych w Dobrej, Rzędzinach, Dołujach, Bezrzeczu i Łęgach - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągwej ul. Przytulna, Przyjazna w m. Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie podziału nieruchomości - KATALOG -
katalog Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - KATALOG -
katalog Przygotowanie i przeprowadzenie programu edukacji ekologicznej pod hasłem "SEGREGUJESZ NIE MARNUJESZ" dla mieszkańców Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie remontu schodów w miejscowości Dołuje - KATALOG -
katalog Wykonanie zmiany symbolu użytku gruntowego - KATALOG -
katalog Utrwalenie punktów granicznych działki nr 48/2 i 51/68 położonych w miejscowości Mierzyn - KATALOG -
katalog Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym - KATALOG -
katalog Wykonanie podziału nieruchomości - KATALOG -
katalog Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zielonymi oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach - KATALOG -
katalog Sprzedaż środka trwałego - kontenera znajdującego się w miejscowości Łęgi na działce nr 43/13 (plac zabaw), gm. Dobra - KATALOG -
katalog Sprzedaż środka trwałego - kontenera znajdującego się w miejscowości Grzepnica na działce nr 11/10 (plac zabaw), gm. Dobra - KATALOG -
katalog Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw i terenach rekreacyjnych na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacji urządzeń zabawowych drewnianych na terenach rekreacyjnych, placach zabaw i boiskach oraz kompleksowej pielęgnacji i utrzymaniu czystości chodników i wjazdów mieszczących się przy skrzyżowaniach ulic i ronda (skwerów) na terenie Gminy Dobra - KATALOG -
katalog Wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -
katalog Wykonanie analizy gruntów rolnych klas I-VI w Gminie Dobra, w celu przygotowania wniosków w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I-III - KATALOG -
katalog Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2017 - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe na cząstkowy zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe na cząstkowy zakup i dostawę materiałów biurowych - KATALOG -