Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy referent w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie
2 Zapytanie ofertowe
3 Zapytanie ofertowe
4 Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
5 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 19.11.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - Kanał Rzędziny (działka o numerze ewidencyjnym 27 obręb geodezyjny Rzędziny, gmina Dobra) - kabla światłowodowego [znak: SZ.ZUZ.4.4210.199.5.2020.MD]
6 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 77/2020/icp w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
7 Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 16 listopada 2020r. o wydaniu decyzji Nr 1068/2020 o pozwoleniu na budowę drogi (ul. Piaskowa), sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci teletechnicznej, do realizacji na terenie działek nr ewid.: 249, 354, 333, 373, 351/2, 380/2, 379, 444, 445, 458/2, 460, 499, położonych w Wołczkowie, gm. Dobra oraz na działce nr. ewid. 13 położonej w Redicy, gm. Dobra [znak: AB.6740.441.D.2020.JN]
8 Zapytanie ofertowe
9 Informacja o wyniku
10 Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych