Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2019


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wykonanie opinii biegłego w zakresie zmiany stosunków wodnych w sprawie dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działek położonych przy ul. Osiedle Nad Stawem w m. Mierzyn ( w szczególności działek o nr ewidencyjnych, 30/64, 30/69, 30/72, 30/73, 30/74, 30/109, 30/110, 30/116, 30/126, 30/117, 30/127, 30/130, 30/131, 30/140, 30/141, 30/142, 30/143, obręb Mierzyn 1) oraz dz, 30/14 położonej przy ul. Wichrowej w m. Mierzyn, ze szkodą dla działek położonych przy ul. Wichrowej w m. Mierzyn (w szczeg 2019-12-17 13:36:25
Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra 2019-12-13 13:11:20
Cząstkowy zakup i dostawa materiałów biurowych 2019-12-12 12:31:35
Cząstkowy zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów 2019-12-12 12:18:25
Budowa sieci wodociągowej w160 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ks90PE na działkach nr 5/20, 229/1, 2/12, 230, 912/2, 4, 50, 27 obręb Dołuje dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dołujach, gmina Dobra" 2019-12-10 09:13:20
Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Dobra 2019-12-06 14:07:43
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny działki nr 137/1 położonej w Wąwelnicy 2019-12-06 12:07:18
Przygotowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Mierzynie, zlokalizowanego na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 46, 45/9 oraz 45/5 obręb ewidencyjny Mierzyn 2 2019-12-05 11:17:29
Podstawienie i wywóz kontenerów zapełnionych odpadami w 2020 roku 2019-12-05 11:09:58
Sprzątanie przystanków autobusowych 2019-11-28 07:22:09
Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu gmin: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno w roku 2020 2019-11-25 15:56:22
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt 2019-11-21 13:01:00
Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra 2019-11-21 12:30:36
Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych przeznaczonych dla dorosłych mieszkańców Gminy Dobra w zakresie programu edukacji ekologicznej pod hasłem "SEGREGUJESZ NIE MARNUJESZ" 2019-11-19 12:17:55
Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 162 (ulica Brzoskwiniowa) położonej w Dołujach, gm. Dobra 2019-11-08 14:45:53
Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Dobrej i Mierzynie 2019-11-05 07:39:27
Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny 8 działek położonych w miejscowościach Dobra, Dołuje i Łęgi 2019-10-17 14:39:27
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny działki nr 9/43 o powierzchni 0,0562 ha położonej w Skarbimierzycach 2019-10-07 09:14:41
Wykonanie wycinki drzew w miejscowościach Dobra, Mierzyn i Wołczkowo 2019-09-12 08:04:42
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej położonej w Bezrzeczu dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul Jesionowej w Bezrzeczu" 2019-08-30 14:30:52
Wykonanie operatów szacunkowych 2019-08-21 12:06:47
Budowa zadaszenia rekreacyjnego w postaci dwóch wiat drewnianych na działce nr 200/15 w m. Rzędziny, gm. Dobra w ramach zadania: "Budowa wiaty w Rzędzinach (proj. 9)" 2019-08-20 15:18:00
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 460 i 462/29 położonych w Wołczkowie, obręb Wołczkowo, gm. Dobra dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 460 8 462/29 w Wołczkowie" 2019-08-05 11:07:08
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr ewid. 32/7 (ul. Osiedle Leśne) w Bezrzeczu, obręb Bezrzecze, gmina Dobra 2019-08-01 14:00:14
Wykonanie usługi w postaci - ustalenia wartości budowli posadowionych na działkach gruntu numer 522/1 oraz 522/3 położonych w obrębie Wołczkowo, gmina Dobra 2019-07-31 11:59:10
Zakup wraz z dostawą i montażem koszy ulicznych na terenie Gminy Dobra 2019-07-26 11:37:12
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 460 i 462/29 położonych w Wołczkowie, obręb Wołczkowo, gm. Dobra dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 460 8 462/29 w Wołczkowie" 2019-07-24 11:36:41
Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) pn.: "Budowa instalacji odwadniania osadu opartej o wirówkę dekantacyjną osadu oraz instalacji przetwarzania osadu przy wykorzystaniu CaO dla zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej" 2019-07-11 14:11:22
Budowa zadaszenia rekreacyjnego w postaci dwóch wiat drewnianych na działce nr 200/15 w m. Rzędziny, gm. Dobra w ramach zadania: "Budowa wiaty w Rzędzinach (proj. 9)" 2019-07-09 11:39:24
Sala szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie (proj. 4) 2019-06-07 13:07:12
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 2019-06-06 13:03:29
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Brzozowej w Mierzynie 2019-06-06 08:22:36
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 97/14 (ulica Cicha) w Sławoszewie 2019-06-05 15:16:44
Dostawa oprogramowania antywirusowego 2019-05-30 08:08:31
Zakup wraz z dostawą i montażem koszy ulicznych na terenie Gminy Dobra 2019-05-27 13:11:33
Dostawa samochodu dla Gminy Dobra z przeznaczeniem dla Straży Gminnej w Dobrej 2019-05-13 16:01:17
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny działki nr 418/1 położonej w Wołczkowie 2019-05-13 11:58:45
Wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrogeologii w sprawie dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działek położonych przy ul. Osiedle Nad Stawem w m. Mierzyn oraz dz. nr 30/14 położonej przy ul. Wichrowej w m. Mierzyn, ze szkodą dla działek położonych przy ul. Wichrowej w m. Mierzyn 2019-05-08 13:06:38
Zakup weterynaryjnego aparatu ultrasonograficznego 2019-05-07 19:47:34
Oszacowanie wartości zamówienia na wykonanie "Waloryzacji przyrodniczej gminy Dobra" 2019-04-26 13:55:22
Wykonanie analizy gruntów pod kątem przydatności - badań gruntowo-wodnych dla odwodnienia ulicy Malinowej w m. Wołczkowo 2019-04-26 13:50:59
Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. nr 84, 40/11 w Łęgach 2019-04-18 12:00:39
Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 206/3 i 206/21 (ulica Akacjowa) w miejscowości Mierzyn 2019-04-09 15:13:52
Przycięcie zwisających gałęzi drzew, wykaszanie poboczy - stacji wraz ze sprzątaniem ścieżki ekologiczno - edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 2019-04-09 14:55:59
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2019-04-08 15:07:50
Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr 213/1 ( ulica Ułańska ) w miejscowości Dobra 2019-04-07 21:06:42
Budowa lamp solarnych ulicznych na terenie gm. Dobra 2019-03-27 13:47:32
Zakup i montaż syren alarmowych 2019-03-21 21:48:52
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 656/270 (ulica Kminkowa) w Bezrzeczu 2019-03-21 21:12:39
Opracowanie opinii geotechnicznej w kierunku zastosowania studni chłonnych dla odwodnienia ulic Jaworowej, Białej Brzozy, Kasztanowej, Jaśminowej w Dobrej 2019-03-18 14:37:49
Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, leków ludzkich, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 2019-03-14 09:42:47
Sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacji urządzeń zabawowych drewnianych na terenach rekreacyjnych, placach zabaw i boiskach oraz kompleksowej pielęgnacji i utrzymaniu czystości i wjazdów mieszczących się przy skrzyżowaniach ulic i ronda (skwerów) na terenie Gminy Dobra 2019-03-04 14:44:40
Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, leków ludzkich, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 2019-02-25 10:12:11
Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz innych urządzeń małej architektury znajdujących się na placach zabaw i terenach rekreacyjnych na terenie Gminy Dobra 2019-02-06 10:11:46
Budowa chodnika na odcinku Kwitnący Sad - Słoneczny Sad Dołuje 2019-02-05 07:52:23
Wycinka drzewa znajdującego się na działce gminnej nr 286, obręb Dobra, gm. Dobra w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka" 2019-01-18 13:00:35
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra 2019-01-16 12:53:45
Budowa dwóch wiat rowerowych wraz z wyposażeniem zlokalizowanych na dz. nr 10/6 obręb Dobra oraz nawierzchni utwardzonej na dz. nr 10/6 oraz część działek nr 216/2 i 220 obręb Dobra - zadanie: "Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)" 2019-01-10 12:56:48
Cząstkowy zakup i dostawa materiałów biurowych 2019-01-07 14:36:22
Cząstkowy zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów 2019-01-07 14:31:40
Wykonanie opinii biegłego - specjalisty w dziedzinie hydrologii lub hydrogeologii - w sprawie dotyczącej zaburzenia stosunków wodnych na gruncie działki o nr ewidencyjnym 758/4 ze szkodą dla działki 698 obręb Mierzyn 1 2019-01-07 11:21:17
Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej działki 305/11 obręb Mierzyn 2, gm. Dobra 2019-01-03 13:16:22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kinga Kowalewska

Data wytworzenia:
03 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Kinga Kowalewska

Data publikacji:
03 sty 2019, godz. 13:15

Osoba aktualizująca informacje

Kinga Kowalewska

Data aktualizacji:
03 sty 2019, godz. 13:15