herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
DANE TELEADRESOWE Kinga Kowalewska 2018-11-16 14:57:28
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji nr 31/2018 Kinga Kowalewska 2018-11-16 13:48:04
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2018-11-16 13:36:27
DANE TELEADRESOWE Kinga Kowalewska 2018-11-16 13:30:13
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025 Kinga Kowalewska 2018-11-16 12:56:14
Wieloletnia Prognoza Finansowa Kinga Kowalewska 2018-11-16 12:54:51
Projekt budżetu na 2019 rok Kinga Kowalewska 2018-11-16 12:41:01
Informacja o wyniku naboru - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2018-11-16 12:08:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 56/2018/icp (znak sprawy: RPPiWZ.WZ.6733.428.2018.ZW) Kinga Kowalewska 2018-11-16 07:48:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 56/2018/icp (znak sprawy: RPPiWZ.WZ.6733.428.2018.ZW) Kinga Kowalewska 2018-11-16 07:47:50
Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu gmin: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno w roku 2019 Rozalia Adamska 2018-11-15 20:22:42
Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu gmin: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno w roku 2019 Rozalia Adamska 2018-11-15 20:21:25
Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu gmin: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno w roku 2019 Rozalia Adamska 2018-11-15 20:12:01
test - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2018-11-14 15:06:23
test transmisji Kinga Kowalewska 2018-11-14 14:48:45
test transmisji Kinga Kowalewska 2018-11-14 14:46:24
test transmisji Kinga Kowalewska 2018-11-14 14:45:53
test - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2018-11-14 14:41:07
Postanowienie o zawieszeniu postępowania (znak sprawy: RPPiWZ.WZ.6733.110.2016.ZW) Kinga Kowalewska 2018-11-14 13:43:57
Postanowienie o zawieszeniu postępowania (znak sprawy: RPPiWZ.WZ.6733.110.2016.ZW) Kinga Kowalewska 2018-11-14 13:39:16
Postanowienie o zawieszeniu postępowania (znak sprawy: RPPiWZ.WZ.6733.535.2017.ZW) Kinga Kowalewska 2018-11-14 13:28:44
Porządek obrad I sesji Rady Gminy Dobra, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 roku Kinga Kowalewska 2018-11-13 13:28:28
Porządki obrad Kinga Kowalewska 2018-11-13 13:23:15
Kadencja 2018 - 2023 Kinga Kowalewska 2018-11-13 13:22:52
DANE TELEADRESOWE Kinga Kowalewska 2018-11-13 10:41:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 55/2018/icp - budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr: 207/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3 Kinga Kowalewska 2018-11-13 10:17:38
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr: 207/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3 Kinga Kowalewska 2018-11-13 10:14:37
Postanowienie w sprawie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo Łukasz Dziuban 2018-11-09 22:42:26
Postanowienie w sprawie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo Łukasz Dziuban 2018-11-09 22:42:24
Postanowienie w sprawie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo Łukasz Dziuban 2018-11-09 22:05:12
Postanowienie w sprawie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo Łukasz Dziuban 2018-11-09 22:05:09
DANE TELEADRESOWE Łukasz Dziuban 2018-11-09 12:52:08
DANE TELEADRESOWE Łukasz Dziuban 2018-11-09 12:51:44
DANE TELEADRESOWE Łukasz Dziuban 2018-11-09 12:51:11
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3/23, 4/23, 1/25, 1/2, 1/1, 2, 3/21 w m. Mierzyn Kinga Kowalewska 2018-11-08 14:11:42
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3/23, 4/23, 1/25, 1/2, 1/1, 2, 3/21 w m. Mierzyn Kinga Kowalewska 2018-11-08 14:11:27
Informacja o wynikach - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. nr 214/16 w Dołujach Kinga Kowalewska 2018-11-08 10:16:13
Wycinka drzew z terenu gminy Dobra Kinga Kowalewska 2018-11-08 10:06:48
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2018-11-08 10:06:31
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2018-11-08 10:04:19