herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec Kinga Kowalewska 2018-09-21 13:31:49
Budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec Kinga Kowalewska 2018-09-21 13:31:02
Budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec Kinga Kowalewska 2018-09-21 13:30:52
Modernizacja odcinka ul. Spiskiej pomiędzy wyjazdem z Osiedla za Wiatrakiem i wjazdem do Lidla (proj.4) Kinga Kowalewska 2018-09-21 13:28:19
Modernizacja odcinka ul. Spiskiej pomiędzy wyjazdem z Osiedla za Wiatrakiem i wjazdem do Lidla (proj.4) Kinga Kowalewska 2018-09-21 13:15:05
Modernizacja drogi gminnej dz. 901 ul. Szkolna w Bezrzeczu Kinga Kowalewska 2018-09-21 13:05:19
Modernizacja drogi gminnej dz. 901 ul. Szkolna w Bezrzeczu Kinga Kowalewska 2018-09-21 13:03:33
Modernizacja drogi gminnej dz. 901 ul. Szkolna w Bezrzeczu Kinga Kowalewska 2018-09-21 13:03:08
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2018-09-21 12:45:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2018r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji wyborczych Łukasz Dziuban 2018-09-21 12:04:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2018r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji wyborczych Łukasz Dziuban 2018-09-21 12:03:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2018r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji wyborczych Rozalia Adamska 2018-09-21 11:57:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2018r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji wyborczych Rozalia Adamska 2018-09-21 11:56:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2018r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji wyborczych Rozalia Adamska 2018-09-21 11:55:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2018r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji wyborczych Rozalia Adamska 2018-09-21 11:53:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2018r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji wyborczych Rozalia Adamska 2018-09-21 11:53:09
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 3 września 2018 r. o wydaniu decyzji nr 7/2018, znak: AB.7130.1.D.2018.GS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Modernizacja ul Spółdzielców (droga gminna nr 190228Z) w Mierzynie?, polegającej na: rozbudowie i przebudowie odcinka drogi gminnej nr 190228Z (ul. Spółdzielców), przebudowie skrzyżowania z ul. Welecką w Mierzynie (w ciągu drogi krajowej DK nr 10), budowie i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, przebudowie zjazdów - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2018-09-21 09:28:02
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 3 września 2018 r. o wydaniu decyzji nr 7/2018, znak: AB.7130.1.D.2018.GS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Modernizacja ul Spółdzielców (droga gminna nr 190228Z) w Mierzynie?, polegającej na: rozbudowie i przebudowie odcinka drogi gminnej nr 190228Z (ul. Spółdzielców), przebudowie skrzyżowania z ul. Welecką w Mierzynie (w ciągu drogi krajowej DK nr 10), budowie i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, przebudowie zjazdów - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2018-09-21 09:27:18
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2018-09-20 14:23:50
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 9/12, 9/65, 9/76, 84/6, 84/7, 84/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm. Dobra Kinga Kowalewska 2018-09-20 14:19:58
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Dobra w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonym przy ul. Zwierzynieckiej 4 w miejscowości Dobra (w podziale na części) Kinga Kowalewska 2018-09-19 13:40:05
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Dobra w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonym przy ul. Zwierzynieckiej 4 w miejscowości Dobra (w podziale na części) Kinga Kowalewska 2018-09-19 13:38:49
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Dobra w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonym przy ul. Zwierzynieckiej 4 w miejscowości Dobra (w podziale na części) Kinga Kowalewska 2018-09-19 13:37:32
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Dobra w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonym przy ul. Zwierzynieckiej 4 w miejscowości Dobra (w podziale na części) Kinga Kowalewska 2018-09-19 13:37:09
Uchwała Nr XXVIII/380/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" Kinga Kowalewska 2018-09-19 13:25:08
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do porządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze Kinga Kowalewska 2018-09-19 13:12:05
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra Kinga Kowalewska 2018-09-19 12:57:12
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra Kinga Kowalewska 2018-09-19 12:55:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 46/2018 Kinga Kowalewska 2018-09-19 12:51:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 45/2018/icp Kinga Kowalewska 2018-09-19 12:45:12
Budowa przedszkola w Mierzynie Łukasz Dziuban 2018-09-18 21:52:48
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2018-09-18 21:51:04
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie Łukasz Dziuban 2018-09-18 21:49:18
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Łukasz Dziuban 2018-09-18 13:00:23
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Łukasz Dziuban 2018-09-18 12:57:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Łukasz Dziuban 2018-09-18 12:46:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Łukasz Dziuban 2018-09-18 12:46:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Łukasz Dziuban 2018-09-18 12:45:07
Zawiadomienie Społeczeństwa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kinga Kowalewska 2018-09-17 16:49:28
Obwieszczenie do Stron postępowania o wydanej decyzji Kinga Kowalewska 2018-09-17 16:46:17