herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Kinga Kowalewska 2018-07-18 11:29:52
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 485/6 w Wołczkowie Kinga Kowalewska 2018-07-18 11:25:42
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, obejmującego działkę nr 411 - Uchwały Nr VI/73/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38, poz. 887 z dnia 16.11.2001 r.) Kinga Kowalewska 2018-07-18 11:23:59
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, obejmującego działkę nr 411 - Uchwały Nr VI/73/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38, poz. 887 z dnia 16.11.2001 r.) Kinga Kowalewska 2018-07-18 11:11:28
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, obejmującego działkę nr 411 - Uchwały Nr VI/73/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38, poz. 887 z dnia 16.11.2001 r.) Kinga Kowalewska 2018-07-18 11:11:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 27/2018/icp Kinga Kowalewska 2018-07-17 09:41:09
Rok 2018 - I półrocze Rozalia Adamska 2018-07-16 15:38:48
Rok 2018 - I półrocze Rozalia Adamska 2018-07-16 14:10:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 26/2018/icp Kinga Kowalewska 2018-07-13 13:54:38
Uzupełnienie zapytania ofertowego Kinga Kowalewska 2018-07-12 12:26:05
Uzupełnienie zapytania ofertowego Kinga Kowalewska 2018-07-12 12:22:09
Informacja o wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Robotnik gospodarczy na Terenie rekreacyjnym w Mierzynie Kinga Kowalewska 2018-07-12 12:10:52
Informacja o wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Robotnik gospodarczy na Terenie rekreacyjnym w Mierzynie Kinga Kowalewska 2018-07-12 12:09:29
Informacja o wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Robotnik gospodarczy w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobrej ( 1 ETAT ) Kinga Kowalewska 2018-07-11 14:58:50
Obwieszczenie o uchyleniu decyzji Kinga Kowalewska 2018-07-11 10:40:12
Obwieszczenie o uchyleniu decyzji Kinga Kowalewska 2018-07-11 10:39:41
Obwieszczenie o uchyleniu decyzji Kinga Kowalewska 2018-07-11 10:38:11
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA S.A. nr 74027 "PSZ_DOBRA SZCZ_MIERZYNZGODNA" na terenie działki nr: 13 [obr. Mierzyn 2], położonej przy ul. Zgodnej w Mierzynie Kinga Kowalewska 2018-07-11 10:35:54
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA S.A. nr 74027 "PSZ_DOBRA SZCZ_MIERZYNZGODNA" na terenie działki nr: 13 [obr. Mierzyn 2], położonej przy ul. Zgodnej w Mierzynie Kinga Kowalewska 2018-07-11 10:35:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 24/2018/icp Kinga Kowalewska 2018-07-11 10:32:16
Uchwała Nr XXXIV/458/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2018-07-10 14:32:59
Regulamin utrzymania czystości i porządku - obowiązujący Kinga Kowalewska 2018-07-10 14:31:47
Regulamin utrzymania czystości i porządku - nie obowiązuje Kinga Kowalewska 2018-07-10 14:31:33
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2018-07-10 14:29:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 23/2018/icp Kinga Kowalewska 2018-07-10 13:14:16
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka Kinga Kowalewska 2018-07-10 13:10:49
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka Kinga Kowalewska 2018-07-10 13:04:34
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka Kinga Kowalewska 2018-07-10 13:04:00
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka Kinga Kowalewska 2018-07-10 13:03:52
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka Kinga Kowalewska 2018-07-10 13:03:44
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka Kinga Kowalewska 2018-07-10 13:03:35
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka Kinga Kowalewska 2018-07-10 13:03:26
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka Kinga Kowalewska 2018-07-10 13:03:06
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka Kinga Kowalewska 2018-07-10 13:02:55
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka Kinga Kowalewska 2018-07-10 13:02:30
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka Kinga Kowalewska 2018-07-10 13:01:33
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka Kinga Kowalewska 2018-07-10 12:59:35
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka Kinga Kowalewska 2018-07-10 12:56:05
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka Kinga Kowalewska 2018-07-10 12:54:31
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka Kinga Kowalewska 2018-07-10 12:53:12