herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zmiana terminu otwarcia ofert Kinga Kowalewska 2018-06-22 15:41:02
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2018-06-22 12:38:04
Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach Kinga Kowalewska 2018-06-22 12:35:44
Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach Kinga Kowalewska 2018-06-22 12:34:25
Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach Kinga Kowalewska 2018-06-22 12:32:57
Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach Kinga Kowalewska 2018-06-22 12:27:00
Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach Kinga Kowalewska 2018-06-22 12:25:01
Pomoc Techniczna - Numer projektu: POIS.02.03.00-00-0307/17 w ramach zadania: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Dobra Kinga Kowalewska 2018-06-21 14:25:57
Pomoc Techniczna - Numer projektu: POIS.02.03.00-00-0307/17 w ramach zadania: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Dobra Kinga Kowalewska 2018-06-21 14:17:22
Pomoc Techniczna - Numer projektu: POIS.02.03.00-00-0307/17 w ramach zadania: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Dobra Kinga Kowalewska 2018-06-21 14:17:09
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg zakresu określonego w Uchwale Nr XVII/228/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3, obejmującego działki nr 269/189, 269/190, 269/191, 269/192, 269/193, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Kinga Kowalewska 2018-06-21 14:15:01
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg zakresu określonego w Uchwale Nr XVII/228/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3, obejmującego działki nr 269/189, 269/190, 269/191, 269/192, 269/193, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Kinga Kowalewska 2018-06-21 14:10:59
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra - Uchwały Nr III/48/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/558/10 Rady Gminy w Dobrej z dnia 24 czerwca 2010 r., zmienionej Uchwałą nr VII/88/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz zmieniona uchwałą nr XXIV/320/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 25 maja 2017 r., dotyczącej działek nr 146, 147, 149, 151/1, 151/2, 155, 153, 152 oraz działki nr 150 w obrębie Wąwelnica, pod funkcję produkcji i składowania Kinga Kowalewska 2018-06-21 14:09:29
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra - Uchwały Nr III/48/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/558/10 Rady Gminy w Dobrej z dnia 24 czerwca 2010 r., zmienionej Uchwałą nr VII/88/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz zmieniona uchwałą nr XXIV/320/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 25 maja 2017 r., dotyczącej działek nr 146, 147, 149, 151/1, 151/2, 155, 153, 152 oraz działki nr 150 w obrębie Wąwelnica, pod funkcję produkcji i składowania Kinga Kowalewska 2018-06-21 14:05:43
Karta informacyjna - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, dla przebudowy linii 220kV Krajnik-Glinki Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:36:25
Karta informacyjna - Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, dla przebudowy linii 220kV Krajnik-Glinki Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:34:34
Karta informacyjna - Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, dla przebudowy linii 220kV Krajnik-Glinki Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:32:16
Karta informacyjna - Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:25:49
Karta informacyjna - Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:25:24
Karta informacyjna - Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:24:41
Karta informacyjna - Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:24:33
2018 Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:24:03
test - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:23:47
test - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:23:25
test - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:23:17
test - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:23:14
test - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:23:10
test - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:22:58
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg zakresu określonego w Uchwale Nr XVII/228/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3, obejmującego działki nr 269/189, 269/190, 269/191, 269/192, 269/193, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:19:56
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg zakresu określonego w Uchwale Nr XVII/228/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3, obejmującego działki nr 269/189, 269/190, 269/191, 269/192, 269/193, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:18:45
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, obejmującego działkę nr 411 - Uchwały Nr VI/73/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38, poz. 887 z dnia 16.11.2001 r.) Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:07:52
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, obejmującego działkę nr 411 - Uchwały Nr VI/73/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38, poz. 887 z dnia 16.11.2001 r.) Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:07:33
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, obejmującego działkę nr 411 - Uchwały Nr VI/73/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38, poz. 887 z dnia 16.11.2001 r.) Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:07:28
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, obejmującego działkę nr 411 - Uchwały Nr VI/73/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38, poz. 887 z dnia 16.11.2001 r.) Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:04:58
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, obejmującego działkę nr 411 - Uchwały Nr VI/73/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38, poz. 887 z dnia 16.11.2001 r.) Kinga Kowalewska 2018-06-20 13:04:41
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2018-06-20 12:58:37
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2018-06-20 12:57:43
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2018-06-20 11:03:44
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra - Uchwały Nr III/48/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/558/10 Rady Gminy w Dobrej z dnia 24 czerwca 2010 r., zmienionej Uchwałą nr VII/88/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz zmieniona uchwałą nr XXIV/320/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 25 maja 2017 r., dotyczącej działek nr 146, 147, 149, 151/1, 151/2, 155, 153, 152 oraz działki nr 150 w obrębie Wąwelnica, pod funkcję produkcji i składowania Kinga Kowalewska 2018-06-19 10:13:37
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra - Uchwały Nr III/48/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/558/10 Rady Gminy w Dobrej z dnia 24 czerwca 2010 r., zmienionej Uchwałą nr VII/88/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz zmieniona uchwałą nr XXIV/320/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 25 maja 2017 r., dotyczącej działek nr 146, 147, 149, 151/1, 151/2, 155, 153, 152 oraz działki nr 150 w obrębie Wąwelnica, pod funkcję produkcji i składowania Kinga Kowalewska 2018-06-19 10:11:05