herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remonty dróg gminnych Kinga Kowalewska 2017-08-17 14:10:07
Remonty dróg gminnych Kinga Kowalewska 2017-08-17 14:08:30
Remonty dróg gminnych Kinga Kowalewska 2017-08-17 14:08:21
Modernizacja dróg płytami drogowymi Kinga Kowalewska 2017-08-17 14:08:00
Modernizacja dróg płytami drogowymi Kinga Kowalewska 2017-08-17 14:05:34
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie Kinga Kowalewska 2017-08-17 14:03:05
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie Kinga Kowalewska 2017-08-17 14:02:18
Projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2017-08-17 13:34:24
2017 - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2017-08-17 12:58:21
2017 - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2017-08-17 12:58:11
2017 Kinga Kowalewska 2017-08-17 12:58:11
Wymiana rur cementowo-azbestowych w sołectwie Dołuje Kinga Kowalewska 2017-08-17 10:01:09
Wymiana rur cementowo-azbestowych w sołectwie Dołuje Kinga Kowalewska 2017-08-17 10:00:49
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2017-08-16 14:53:47
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2017-08-16 14:53:03
Powiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji w sprawie zmiany decyzji środowiskowej Kinga Kowalewska 2017-08-16 14:43:19
Powiadomienie Stron o wydanej decyzji w sprawie zmiany decyzji środowiskowej Kinga Kowalewska 2017-08-16 14:39:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Kinga Kowalewska 2017-08-16 14:29:15
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 50/1 w Rzędzinach Kinga Kowalewska 2017-08-16 14:25:52
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018 Kinga Kowalewska 2017-08-16 14:22:08
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018 Kinga Kowalewska 2017-08-16 14:21:42
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018 Kinga Kowalewska 2017-08-16 14:18:58
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018 Kinga Kowalewska 2017-08-16 14:18:31
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018 Kinga Kowalewska 2017-08-16 14:18:18
Obwieszczenie o toczącym się postępowniu Łukasz Dziuban 2017-08-11 12:49:20
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN na terenie działek nr: 109/1, 111/1, 111/3, 103, 104/20, 104/25 położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] Łukasz Dziuban 2017-08-11 12:48:07
Obwieszczenie o toczącym się postępowniu Łukasz Dziuban 2017-08-11 12:45:40
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę: - elektroenergetycznej lini kablowej SN - złącz kablowych SN na terenie działek nr: - 26, 11/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Kościno - 631 położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] Łukasz Dziuban 2017-08-11 12:44:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Łukasz Dziuban 2017-08-11 07:42:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Łukasz Dziuban 2017-08-11 07:41:30
Obwieszczenie do stron - ocena oddziaływnia na środowisko Łukasz Dziuban 2017-08-11 07:38:53
Obwieszczenie do stron - ocena oddziaływnia na środowisko Łukasz Dziuban 2017-08-11 07:37:10
Obwieszczenie do stron - ocena oddziaływnia na środowisko Łukasz Dziuban 2017-08-11 07:32:20
Rozstrzygnięcie ofert Łukasz Dziuban 2017-08-10 10:24:23
Rozstrzygnięcie ofert Łukasz Dziuban 2017-08-10 10:23:19
Rozstrzygnięcie ofert Łukasz Dziuban 2017-08-10 10:20:45
Rozstrzygnięcie ofert Łukasz Dziuban 2017-08-10 10:20:35
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018 Łukasz Dziuban 2017-08-09 15:02:51
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018 Łukasz Dziuban 2017-08-09 15:00:59
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018 Łukasz Dziuban 2017-08-09 15:00:25