herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2017-12-08 14:07:53
Informacja - termin składania ofert Kinga Kowalewska 2017-12-08 14:02:21
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2017-12-08 11:34:40
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2017-12-08 11:34:10
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2017-12-08 11:33:03
Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2018 Kinga Kowalewska 2017-12-08 11:24:04
Informacja o wyniku naboru Kinga Kowalewska 2017-12-08 09:51:23
Protokół Nr XXVII/2017 z sesji odbytej w dniu 26 października 2017 r. Kinga Kowalewska 2017-12-08 09:42:55
Uchwała Nr CCCLXII.622.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2025 Kinga Kowalewska 2017-12-08 08:43:34
Uchwała Nr CCCLXII.621.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobra na 2018 rok Kinga Kowalewska 2017-12-08 08:39:03
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Kinga Kowalewska 2017-12-08 08:37:56
Uchwała Nr XXVIII/366/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2017 - 2025 Kinga Kowalewska 2017-12-08 07:43:55
Uchwała Nr XXVIII/365/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 r. Kinga Kowalewska 2017-12-08 07:42:16
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2017-12-07 14:16:54
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt Kinga Kowalewska 2017-12-07 14:14:51
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2017-12-07 14:13:19
Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra Kinga Kowalewska 2017-12-07 14:11:16
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2018 r. Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:34:38
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2018 r. Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:31:16
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:30:40
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:23:09
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:22:53
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:22:45
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:22:35
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:22:23
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:22:15
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:22:07
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:21:54
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:21:26
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:20:18
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:20:10
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:20:03
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:19:53
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:19:46
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Kinga Kowalewska 2017-12-07 13:19:27
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Dobra (06.12.2017) Kinga Kowalewska 2017-12-07 11:08:43
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2017-12-07 11:00:17
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2017-12-07 10:59:47
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2017-12-07 10:59:34
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2017-12-07 10:59:02