herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych Kinga Kowalewska 2017-06-23 12:12:40
Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych Kinga Kowalewska 2017-06-23 12:11:05
Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych Kinga Kowalewska 2017-06-23 12:10:51
Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 8/26, 26, 34 w Kościnie Kinga Kowalewska 2017-06-22 14:53:06
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2017-06-22 14:53:02
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2017-06-22 14:52:59
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2017-06-22 14:38:01
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2017-06-22 14:37:59
Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 8/26, 26, 34 w Kościnie Kinga Kowalewska 2017-06-22 14:35:12
Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 8/26, 26, 34 w Kościnie Kinga Kowalewska 2017-06-22 14:35:10
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru należących do jednostek organizacyjnych Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2017-06-21 14:48:08
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru należących do jednostek organizacyjnych Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2017-06-21 14:45:18
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru należących do jednostek organizacyjnych Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2017-06-21 13:37:14
Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem Kinga Kowalewska 2017-06-21 13:36:52
Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem Kinga Kowalewska 2017-06-21 13:31:02
Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem Kinga Kowalewska 2017-06-21 13:30:28
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów Kinga Kowalewska 2017-06-21 09:21:33
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów Kinga Kowalewska 2017-06-21 09:19:50
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów Kinga Kowalewska 2017-06-21 09:18:46
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń 2016 r. Kinga Kowalewska 2017-06-20 09:23:45
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń 2016 r. Kinga Kowalewska 2017-06-20 09:22:41
Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wołczkowo Kinga Kowalewska 2017-06-19 15:40:31
Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wołczkowo Kinga Kowalewska 2017-06-19 15:38:59
Rozstrzygnięcie ofert Kinga Kowalewska 2017-06-19 12:39:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Kinga Kowalewska 2017-06-19 09:16:50
Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE i dn 40 PE na terenie działek nr: 310, 1/25, 1/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, gm. Dobra Kinga Kowalewska 2017-06-19 09:11:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Kinga Kowalewska 2017-06-19 09:08:34
Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 8, 9/53, 9/54, 9/59, 9/60, położonych w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm Dobra Kinga Kowalewska 2017-06-19 09:05:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Kinga Kowalewska 2017-06-19 09:01:10
Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 499, 886, 467/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm Dobra Kinga Kowalewska 2017-06-19 08:52:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Kinga Kowalewska 2017-06-19 08:49:02
Projekty uchwał XXIV sesja Rady Gminy Dobra w dniu 29 czerwca 2017 r. Kinga Kowalewska 2017-06-19 08:21:10
Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Dobra, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku Kinga Kowalewska 2017-06-19 08:20:22
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23 czerwca 2017 roku Kinga Kowalewska 2017-06-14 11:16:33
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra Kinga Kowalewska 2017-06-14 10:25:04
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra Kinga Kowalewska 2017-06-14 10:22:47
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra Kinga Kowalewska 2017-06-14 10:22:27
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra Kinga Kowalewska 2017-06-14 10:21:24
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra Kinga Kowalewska 2017-06-14 10:21:13
Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Dobra, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku Kinga Kowalewska 2017-06-14 09:37:43