herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2019/icp Kinga Kowalewska 2019-01-21 14:43:24
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 206/60, 206/62, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.543.2018.ZW] Kinga Kowalewska 2019-01-21 14:42:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2019/icp Kinga Kowalewska 2019-01-21 14:39:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2019/icp Kinga Kowalewska 2019-01-21 14:39:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2019/icp Kinga Kowalewska 2019-01-21 14:39:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2019/icp Kinga Kowalewska 2019-01-21 13:07:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2019/icp Kinga Kowalewska 2019-01-21 13:05:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2019/icp Kinga Kowalewska 2019-01-21 13:04:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2019/icp Kinga Kowalewska 2019-01-21 12:51:27
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działki nr: 668/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.542.2018.ZW] Kinga Kowalewska 2019-01-21 12:49:33
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działki nr: 668/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.542.2018.ZW] Kinga Kowalewska 2019-01-21 12:49:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2019/icp Kinga Kowalewska 2019-01-21 12:31:52
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Mierzyn 1, obejmującego część działki nr 8/26 Kinga Kowalewska 2019-01-21 12:27:54
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Mierzyn 1, obejmującego część działki nr 8/26 Kinga Kowalewska 2019-01-21 12:11:26
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2019-01-21 11:55:22
Przedłużenie terminu składania ofert zapytania ofertowego Rozalia Adamska 2019-01-18 16:32:07
Budowa dwóch wiat rowerowych wraz z wyposażeniem zlokalizowanych na dz. nr 10/6 obręb Dobra oraz nawierzchni utwardzonej na dz. nr 10/6 oraz część działek nr 216/2 i 220 obręb Dobra - zadanie: "Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)" Rozalia Adamska 2019-01-18 16:32:00
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019 Rozalia Adamska 2019-01-18 16:21:57
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019 Rozalia Adamska 2019-01-18 15:35:15
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019 Rozalia Adamska 2019-01-18 15:34:47
Zamówienia publiczne planowane na 2019 rok Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:59:36
2019 Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:57:41
Zamówienia publiczne planowane na 2019 rok Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:51:37
2019 Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:50:19
Zamówienia publiczne planowane na 2019 rok Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:49:54
2019 Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:48:53
Zamówienia publiczne planowane na 2019 rok Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:47:38
2019 Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:47:08
Zamówienia publiczne planowane na 2019 rok Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:46:33
Zamówienia publiczne planowane na 2019 rok Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:46:16
2019 Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:45:26
Plan zamówień publicznych Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:45:20
Zamówienia publiczne planowane na 2019 rok Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:44:32
2019 Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:40:03
Przedłużenie terminu składania ofert zapytania ofertowego Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:19:30
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:09:01
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:07:45
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:03:21
Wycinka drzewa znajdującego się na działce gminnej nr 286, obręb Dobra, gm. Dobra w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka" Kinga Kowalewska 2019-01-18 13:00:35
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku Kinga Kowalewska 2019-01-18 10:18:48