herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 137/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 października 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminy Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra Rozalia Adamska 2017-10-22 16:37:28
Zarządzenie Nr 121/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 września 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminy Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra Rozalia Adamska 2017-10-22 16:35:54
Zarządzenie Nr 140/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 października 2017r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds, Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra Rozalia Adamska 2017-10-22 16:31:00
Zarządzenie Nr 139/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 października 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu Rozalia Adamska 2017-10-22 16:30:58
Zarządzenie Nr 138/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 października 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu  Rozalia Adamska 2017-10-22 16:30:56
Zarządzenie Nr 137/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 października 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego ZarzadzeniemNr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra Rozalia Adamska 2017-10-22 16:30:54
Zarządzenie Nr 136/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na potrzeby tworzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra Rozalia Adamska 2017-10-22 16:30:53
Zarządzenie Nr 135/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 października 2017r. w sprawie powołania Komisji do Przeprowadzenia negocjacji Rozalia Adamska 2017-10-22 16:30:51
Zarządzenie Nr 134/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia  6 października 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu Rozalia Adamska 2017-10-22 16:30:50
Zarządzenie Nr 133/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 października 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu Rozalia Adamska 2017-10-22 16:30:48
Zarządzenie Nr 132/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 października 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu Rozalia Adamska 2017-10-22 16:30:47
Zarządzenie Nr 131/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 października 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu Rozalia Adamska 2017-10-22 16:30:46
Zarządzenie Nr 130/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok Rozalia Adamska 2017-10-22 16:30:44
Zarządzenie Nr 129/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 września 2017r. w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Gminy Dobra Rozalia Adamska 2017-10-22 16:30:42
Zarządzenie Nr 129/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 września 2017r. w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Gminy Dobra Rozalia Adamska 2017-10-22 16:30:34
Informacja o wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra za lata 2017-2025 za I półrocze 2017 Rozalia Adamska 2017-10-22 16:28:22
Informacja o wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra za lata 2017-2025 za I półrocze 2017 Rozalia Adamska 2017-10-22 16:27:56
Wieloletnia Prognoza Finansowa, uchwały, wykonanie Rozalia Adamska 2017-10-22 16:26:02
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2017 r. Rozalia Adamska 2017-10-22 16:23:29
Informacja o wyniku naboru Rozalia Adamska 2017-10-22 16:19:59
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej Łukasz Dziuban 2017-10-20 15:38:44
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej Łukasz Dziuban 2017-10-20 15:36:47
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej Łukasz Dziuban 2017-10-20 15:36:40
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej Łukasz Dziuban 2017-10-20 15:36:32
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej Łukasz Dziuban 2017-10-20 15:36:25
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej Łukasz Dziuban 2017-10-20 15:35:46
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej Łukasz Dziuban 2017-10-20 15:35:39
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej Łukasz Dziuban 2017-10-20 15:35:30
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej Łukasz Dziuban 2017-10-20 15:35:21
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej Łukasz Dziuban 2017-10-20 15:35:03
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej Łukasz Dziuban 2017-10-20 15:33:51
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej Łukasz Dziuban 2017-10-20 15:33:42
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej Łukasz Dziuban 2017-10-20 15:33:34
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej Łukasz Dziuban 2017-10-20 15:33:25
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej Łukasz Dziuban 2017-10-20 15:33:17
Remont pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej Łukasz Dziuban 2017-10-20 14:51:31
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dobra za III kwartał 2017 r. Rozalia Adamska 2017-10-20 14:49:49
Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą Łukasz Dziuban 2017-10-20 13:51:44
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 października 2017r. o wydaniu decyzji Nr 48/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Skarbimierzyce dz. (ul. Powiewna) do miejscowości Mierzyn, położonej w granicach: działki nr 14 obręb Skarbimierzyce, gmina Dobra, działek nr: 366, 365/7, 365/18, 365/198, 365/218 obręb Mierzyn 1, gmina Dobra oraz działek nr: 329, 221/31, 221/7 obręb Mierzyn 3, gmina Dobra Rozalia Adamska 2017-10-19 16:04:31
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 23 października 2017 roku Łukasz Dziuban 2017-10-19 14:06:01