herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobra 2019-01-14 16:01 W toku
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobra 2015-10-05 09:36 Zakończone
Świadczenie usług komunikacyjnych autobusami w zakresie transportu publicznego dla gminy Dobra 2013-10-31 16:09 Zakończone
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobra 2013-04-30 13:07 Zakończone
Świadczenie usług komunikacyjnych autobusami zakresie transportu publicznego dla gminy Dobra 2012-10-24 13:56 Zakończone
Świadczenie usług komunikacyjnych autobusami zakresie transportu publicznego dla gminy Dobra 2011-11-16 14:01 Zakończone
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Redlica, gm. Dobra - działki nr 1,4, obręb Redlica - etap I 2011-04-04 11:33 Zakończone
Świadczenie usług komunikacyjnych autobusami zakresie transportu publicznego dla gminy Dobra 2010-10-29 13:29 Zakończone
Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 2010-09-16 14:02 Zakończone
Usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank złotowego kredytu długoterminowego 2010-09-16 12:12 Zakończone
Usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego (II przetarg) 2010-02-10 18:00 Zakończone
Usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego 2010-01-25 13:38 Zakończone