herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Stanowiska - numery telefonów

Komórki Urzędu

Imię i nazwisko

pracownika, stanowisko

Numer

telefonu

Dni przyjęć

Numer

pokoju

 

Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 -17.00, wtorek 8.00 - 15.00, środa - piątek 7.00 - 15.00

e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl

 

Kasa

Agnieszka Nawrocka Inspektor

91 424-19-72

pon. 800 - 1700

wt. pt. 1000 - 1400

śr. czw. 700 - 1400

 

1

Ds. podatków od osób prawnych

Wioletta Sikora

Inspektor

91 424-19-75

poniedziałek

800 - 1700

 

wtorek

800 - 1500

 

środa, czwartek piątek

700 - 1500

  

2

Ds. podatków od osób fizycznych – miejscowość Dobra, Płochocin, Grzepnica, Sławoszewo

Renata Wasiluk

Inspektor

91 424-19-75

Ds. księgowości

Renata Jankowska

Inspektor

91 424-19-74

3

Ds. Windykacji należności budżetowych, ds. dotacji

Renata Łuniewska

Inspektor

91 424 19 74

Ds. podatków

Żaneta Łopyta

Główny Specjalista

91 424 19 71

4

Ds. podatków od osób fizycznych

miejscowości:

 

 

5

Dołuje, Kościno, Skarbimierzyce, Wołczkowo

 

91 424 44 91

Mierzyn, Stolec

 

Bezrzecze, Buk

 

Mierzyn, Łęgi, Rzędziny, Wąwelnica, Redlica

Karolina Łęcka

Inspektor

Dorota Gierszewska

Inspektor

Ewa Dąbkowska

Inspektor

91 311 33 19

Ds. podatków – księgowanie wpłat, zaświadczenia

Stefania Mikuła

Inspektor

91 424 44 91

Informatyk

Łukasz Dziuban

Informatyk

91 311 34 18

6

Ds. kancelaryjnych

Michał Bucław

Pomoc Administracyjna

91 311 34 18

Ds. podatków - podatek od środków transportowych, ubezpieczenia OC rolników

Małgorzata Pawłowicz

Inspektor

91 311 33 21

7

Ds. wieczystego użytkowania
i opłaty adiacenckiej

Alina Ziental

Inspektor

91 424 44 92

Ds. Podatków - egzekucja zobowiązań pieniężnych

Jolanta Fuerst

Inspektor

91 311 33 21

Sekretariat Wójta Gminy 

Mirela Adrianek

Inspektor

91 311 30 48

8

Ds. Kadr

Tamara Gębuś

Inspektor

91 424 44 93

10

Ds. płac

Marzena Ciszewska

Inspektor

91 311 31 77

10

Ds. Obsługi Rady Gminy

Ewelina Ziółko

Specjalista

91 424 19 57

11

Ds. kancelaryjnych

Kinga Kowalewska

Pomoc Administracyjna

91 424 19 57

11

Skarbnik Gminy

Jolanta Jankowska

91 424 19 77

12

Sekretarz Gminy

Rozalia Adamska

91 311 34 17

13

Ds. Księgowości

Bożena Łukasiewicz

Inspektor

91 424 19 78

14

Justyna Matczak

Inspektor

14

Marta Jankowska

Inspektor

15

 

 

Fax

 

91 424 15 45

 

 

 

Urząd Gminy Dobra,  

Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy

 ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 17.00, środa, czwartek 7.00 - 15.00 ( wtorek i piątek wyłączone
z obsługi interesantów )

e-mail: wz@dobraszczecinska.pl

 

Kierownik Referatu

warunki zabudowy, lokalizacja celu publicznego

Zofia Wajda

Kierownik Referatu

91 424 19 76

poniedziałek  800 – 1700

środa, czwartek 700 – 1500

Ds. warunków zabudowy

budownictwo mieszkaniowe

Beata Kowalewska

Inspektor

91 422 56 07

Anna Dunaj

Specjalista

91 422 56 07

Ds. Planowania i zagospodarowania przestrzennego -  numeracja porządkowa, nazwy ulic

Ewelina Kaczmarek

Młodszy Referent

91 422 56 00

Angelika Śliwińska

Specjalista

91 422 56 00

 

Urząd Gminy Dobra

Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 -17.00, wtorek 8.00 - 15.00, środa - piątek 7.00 - 15.00

e-mail: wydzial@dobraszczecinska.pl

 

Kierownik Wydziału

Irena Ziental

91 311 32 36

 

poniedziałek

800 - 1700

 

wtorek

800 - 1500

 

środa, czwartek piątek

700 - 1500

2

Sekretariat

Agnieszka Wasilewska vel Trzaskowska

Sekretarka

91 311 32 36

 

Zastępca Kierownika

Strategia Gminy,

Budżet Obywatelski

Tomasz Kakowski

91 311 36 92

6

Ds. Inwestycji

Franciszek Grzeszczak

Główny Specjalista

91 422 57 36

3

Joanna Wadas-Spyra

Inspektor

91 422 57 36

Przemysław Ulas

Inspektor

91 422 57 36

Artur Thurow

Specjalista

91 422 57 36

Ds. zaburzenia stosunków wodnych

Agata Bystrzak

Specjalista

91 422 57 33 4

Ds. Melioracji

Dominik Krzemiński

Główny Specjalista

91 422 57 33

4

Ds. Gospodarki gruntami: dzierżawa, sprzedaż gruntów, rozgraniczenia

Agata Kaczor

Specjalista

91 455 30 07

pon. 800 – 1700

śr. czw. 700 - 1500

7

Wioletta Czarnota

Inspektor

91 424 19 73

7

Ds. Warunków technicznych:

woda - kanalizacja

Małgorzata Kuryło

Inspektor

91 422 36 07

pon. 800 – 1700

śr. czw. 700 - 1500

5

Ewelina Węgierek-Pawłowska

Inspektor

91 422 36 00

Ds. Gospodarki komunalnej - drogi

Karolina Zacharska

Inspektor

91 311 33 81

pon. 800 – 1700

śr. czw. 700 - 1500

8

Łukasz Klimczak

Inspektor

91 311 33 81

8

Piotr Turczynowski

Inspektor

91 311 33 82

8

Ds. Zamówień publicznych

Liliana Toczek

Inspektor

91 422 39 22

poniedziałek

800 - 1700

wtorek

800 - 1500

środa, czwartek piątek

700 - 1500

8a

Aneta Abramowska

Inspektor

91 422 39 22

8a

Fax

 

91 422 39 20

 

 

 

Urząd Gminy Dobra

Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska, Wołczkowo, 72-003 Dobra, ul. Lipowa 51

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 -17.00, wtorek 8.00 - 15.00, środa - piątek 7.00 - 15.00

e-mail: wso@dobraszczecinska.pl

 

Kierownik Wydziału

Małgorzata Chmielewska

91 311 22 81

poniedziałek

800 - 1700

wtorek

800 - 1500

środa, czwartek piątek

700 - 1500

7

Sekretariat

Natalia Graf-Klimczak

Pomoc Administracyjna

91 311 22 81

 

Ds. Dowodów osobistych

Janina Kujawa

Inspektor

91 311 23 00

1

Ds. Ewidencji ludności

Maria Komajda-Kosińska Inspektor

91 311 38 03

1

Ds. Działalności Gospodarczej

Ewa Szewczuk

Inspektor

91 439 65 07

pon. 800 – 1700

wt.  800 – 1500

śr. czw. 700 - 1500

2

Ds. zaburzenia stosunków wodnych, Karta Dużej Rodziny,

Szczecińska Karta Rodzinna

Agnieszka Łączna-Jaworek

Inspektor

91 311 23 06

pon. 800 – 1700

wt.  800 – 1500

śr. czw. 700 - 1500

2

Ds. Ochrony środowiska

 wycinka drzew, cmentarze

Przemysław Szymański

Inspektor

91 311 23 06

2

Ds. Ochrony środowiska - decyzje środowiskowe, azbest

Magdalena Majerczyk-Nowak

Inpsektor

91 311 38 40

4

Stanowiska ds. pozyskiwania funduszy z UE, zabytki

Izabela Dryjańska

Główny Specjalista

91 311 36 18

poniedziałek

800 - 1700

wtorek

800 - 1500

środa, czwartek piątek

700 - 1500

3

Koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Anna Komajda-Pryczek

Specjalista

91 311 36 18

3

FAX

 

91 311 22 81

 

 

 

Urząd Gminy Dobra
Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, 72-003 Dobra, ul. Graniczna 39b
Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek 8.00 - 15.00, środa - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl

 

Kierownik Wydziału

Anna Budzyńska

91 311 34 87

poniedziałek

800 - 1700

 

wtorek

800 - 1500

 

środa, czwartek piątek

700 - 1500

3

Sekretariat - Kasa

Eliza Rakowska

Specjalista

91 311 34 87

5

Ds. Egzekucji opłat

Agata Przewodowska

Inspektor

91 421 44 43

2

Ds. Gospodarki odpadami komunalnymi

Monika Buczek

Inspektor

91 421 44 43

Ds. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przyjmowanie deklaracji)

Małgorzata Szews

Inspektor

Adela Pietryszak

Inspektor

Alicja Godlewska-Gronek

Pomoc Administracyjna

91 311 23 07

1

Ds. Księgowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Monika Wawrzoła

Specjalista

91 311 34 16

4

Elżbieta Baryń-Jagocka

Specjalista

91-424-44-90

 

Straż Gminna w Dobrej z siedzibą w Wołczkowie
 ul. Lipowa 51 Wołczkowo, 72-003 Dobra,
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 22.00
sobota 7.00 - 15.00
Sekretariat: poniedziałek - piątek  7.00 - 15.00
e-mail: strazgminna@dobraszczecinska.pl

 

Komendant Straży Gminnej

Andrzej Budzyński

91 311 52 56

 

poniedziałek – piątek

700 - 1500

 

Sekretariat

 

91 311 52 56

FAX

 

91 431 40 28

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
 ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra
e-mail: zk@dobraszczecinska.pl

 

Zarządzanie Kryzysowe

Grzegorz Pieszko

Inspektor

91 312 06 03

508 222 219

środa

700 - 1500

czwartek
700 - 1500

piątek
700 - 1500

Obrona Cywilna

Leszek Borowski

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, któremu powierzono obowiązki Głównego Specjalisty ds. Obronnych

91 312 06 03

poniedziałek

730 - 1430

wtorek  730 – 1430

środa 700 – 1400

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, 72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek 8.00 - 15.00, środa - piątek 7.00 - 15.00

 

Kierownik OPS

Krystyna Ryszkiewicz

91 424 19 79

poniedziałek

800 - 1700

 

wtorek

800 - 1500

 

środa, czwartek piątek

700 - 1500

Pracownicy socjalni

Monika Kalinowska

Magdalena Lipińska

Katarzyna Kamińska

Elżbieta Wiśniewska

91 311 33 93

Świadczenia rodzinne,

 

Świadczenie wychowawcze 500+

 

Fundusz Alimentacyjny

Ewa Pałczyńska

Główny Specjalista

 

Marzena Jemielity

 

Sylwia Wójtowicz

 

Izabela Kawecka

Starszy Inspektor

91 311 38 10

poniedziałek

800 - 1700

 

wtorek

800 - 1500

 

środa, czwartek

700 - 1500

FAX

 

91 424 19 79

 

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

 

 

Kierownik

 

Joanna Hrabska

91 311 37 38

 

 

Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Dobrej

ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek - niedziela 8.00 - 16.00

e-mail: schronisko@schronisko.dobraszczecinska.pl

 

Dyrektor

Katarzyna Hermanowicz

 

508 222 247

 

 

 

 

 

 

Główna Księgowa

Edyta Jedynak

 

508 222 247

 

Lekarz Weterynarii

Andrzej Gajek

 

508 222 247

 

Lekarz Weterynarii

Anita Pawlak

 

508 222 247

 

Specjalista ds. adopcji i kadr

Ewa Sekrecka

 

508 222 247

 

Referent ds. adopcji i księgowości

Joanna Woronowicz

 

508 222 247

 

 

Gminna Centrum Kultury i Bibliotek

ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

 

 

Dyrektor

 

Zofia Hrynkiewicz

91 424 19 80

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rozalia Adamska 06-09-2016 19:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rozalia Adamska 06-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 24-07-2018 14:44